Nieaktualna strona internetowa może sporo kosztować

MAKSYMILIAN CUDNIK, aplikant radcowski, Kancelaria Głowacki i Wspólnicy
opublikowano: 02-06-2020, 22:00

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) nakładająca na spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne obowiązek prowadzenia stron internetowych.

Zmiana art. 5 k.s.h. wprowadziła dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych obowiązek prowadzenia stron internetowych i umieszczania na nich w miejscach przeznaczonych do kontaktu z akcjonariuszami ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statuty. Jako takie należy rozumieć w tym wypadku np. ogłoszenia dotyczące walnego zgromadzenia, projekty uchwał czy sprawozdania finansowe.

Jest to swoiste novum, gdyż do tego momentu ten obowiązek ciążył jedynie na spółkach publicznych. Jak wskazuje ustawodawca, uzasadnieniem dla wprowadzenia tych przepisów jest obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji spółki akcyjnej oraz postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej. Nowelizacja ma umocnić ochronę praw akcjonariuszy i poprawić komunikację z nimi. Negatywnym efektem regulacji jest powstanie dodatkowych kosztów po stronie spółek związanych z utworzeniem, utrzymywaniem i aktualizacją strony internetowej. Dla spółek, które już mają strony internetowe, wprowadzony przepis może oznaczać zmianę formy strony internetowej ze względu na nałożenie obowiązku posiadania wyznaczonego miejsca na kontakt z akcjonariuszami. Ponadto należy pamiętać także o istniejących już wcześniej przepisach art. 374 k.s.h., który precyzuje, że informacje na stronach internetowych spółek akcyjnych powinny zawierać nazwę spółki, jej siedzibę, adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, numer KRS, numer NIP oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Za niewypełnienie tego obowiązku grożą spółkom surowe kary. Kodeks spółek handlowych przewiduje grzywnę w wysokości do 5 tys. zł, która może zostać nałożona na członka zarządu spółki akcyjnej lub komplementariusza uprawnionego do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej. Zmianie uległ także art. 47 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym dodano do obecnie istniejących obowiązków — zgłoszenia danych i ich zmian do rejestru — konieczność zgłaszania adresu strony internetowej lub jego zmiany przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Zgłoszenie powinno być dokonywane tak jak inne w terminie siedmiu dni od powstania strony lub zmiany jej adresu.

Przekroczenie tego terminu może być podstawą do wszczęcia przez sąd rejestrowy postępowania przymuszającego. Sąd uprzednio wezwie członków zarządu lub komplementariusza do uzupełnienia dokumentacji, jeśli jednak nie podejmą oni wymaganych działań, sąd może ukarać ich grzywną w wysokości do 15 tys. zł, która może być ponawiana. Ponadto niespełnienie wymogu zamieszczenia niezbędnych ogłoszeń na stronie może być podstawą do zaskarżenia podjętych przez spółkę uchwał ze względu na niespełnienie ustawowych wymogów z nimi związanych.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie z perspektywy akcjonariuszy. Dla nich komunikacja ze spółką staje się szybsza i bardziej przejrzysta. Dla spółek jest to jednak nowy, drogi obowiązek, którego niedopilnowanie może być kosztowne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAKSYMILIAN CUDNIK, aplikant radcowski, Kancelaria Głowacki i Wspólnicy

Polecane