Niewypłacalność wreszcie doprecyzowana

opublikowano: 23-08-2017, 22:00

Rodzina bankrutującego przedsiębiorcy też uzyska pomoc z FGŚP. Nowe prawo wejdzie w życie 5 września.

Nowa definicja faktycznego zaprzestania działalności w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności firmy i ułatwienie procedur ubiegania się przez zatrudnionych o pomoc od państwa mają usprawnić i przyspieszyć procesy w tym zakresie. Te regulacje, które zaczną obowiązywać 5 września, oznaczają też zmiany w powinnościach upadającego pracodawcy. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawiera jej własną definicję na potrzeby zaspokajania pracowników, których zakład pracy bankrutuje.

KRACH: Upadłość i restrukturyzacja to szczególne sytuacje, zagrażające istnieniu firmy. Skutkują one też ograniczeniem stosowania wielu przepisów prawa pracy, czyli ochrony pracownika jako słabszej strony stosunku pracy — mówi Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w kancelarii Galt.
Zobacz więcej

KRACH: Upadłość i restrukturyzacja to szczególne sytuacje, zagrażające istnieniu firmy. Skutkują one też ograniczeniem stosowania wielu przepisów prawa pracy, czyli ochrony pracownika jako słabszej strony stosunku pracy — mówi Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w kancelarii Galt. Fot. ARC

— Ustawa definiuje tę niewypłacalność, wyliczając sytuacje, w których pracodawca nie może wypełniać swoich zobowiązań finansowych, czyli np. ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli np. majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania — wyjaśnia Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w kancelarii Galt. W takich przypadkach roszczenia wymienione w ustawie są zaspokajane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wypłacane z tego źródła zaliczki nie mogą przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 5 września okoliczności uzasadniające wnioskowanie o pomoc będą dodatkowo doprecyzowane. Marszałek województwa wypłaci zaliczki w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, czyli gdy nie prowadził jej dłużej niż dwa miesiące i w tym okresie nie miał przychodów (nie dotyczy to okresu zawieszenia biznesu), nie przebywał w swojej siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności — lub zostały one z urzędu wykreślone z rejestrów — oraz nie odprowadzał składek ubezpieczeniowych i podatku od wynagrodzeń pracowników. Datą faktycznego zaprzestania działalności będzie dzień następujący po tym okresie. Podstawą pomocy udzielanej z FGŚP są zaległe należności dla pracowników, które muszą być potwierdzone przez pracodawcę — ale nie tylko. Zgodnie z nowymi przepisami w ciągu miesiąca od daty niewypłacalności on albo zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem firmy ma sporządzić i złożyć marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, określając uprawnione do nich osoby. Po nowelizacji będą nimi także zatrudnieni u pracodawcy członkowie rodziny. Wykaz dotyczy okresów poprzedzających datę niewypłacalności. Należy też do niego dołączyć m.in. oświadczenia o przysługiwaniu odpraw zwalnianym osobom i potrąceniach alimentacyjnych z wynagrodzeń. Roszczenia wykraczające poza zakres pomocy z FGŚP, podobnie jak zwrot wypłaconych kwot, podlegają zaspokojeniu na ogólnych zasadach, czyli z masy upadłości.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Niewypłacalność wreszcie doprecyzowana