Nowe rozdanie pieniędzy z dotacyjnego przeboju

opublikowano: 07-02-2023, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Firmy będą mogły spłacić dotacją część kapitałową kredytu technologicznego. Warto, aby starannie przygotowały się do wiosennej edycji konkursu.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie
  • Na jakie wsparcie mogą liczyć beneficjenci
  • Jakie są kryteria oceny projektu
  • Na co zwracają uwagę eksperci

Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zatwierdził kryteria wyboru projektów dotyczące konkursu „Kredyt technologiczny”. W poprzedniej perspektywie finansowej podobny nabór pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne” cieszył się, obok „Szybkiej ścieżki” i „Badań na rynek”, największą popularnością wśród przedsiębiorców. Tym razem nie powinno być inaczej. Przypomnijmy: beneficjenci konkursu, czyli właściciele MŚP, przeznaczali dofinansowanie na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki nim włączali do oferty firmy nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub procesy. Ponadto wspomniane rozwiązania przyczyniały się do zwiększania potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa.

Zgodnie z harmonogramem FENG najbliższa edycja konkursu ruszy już za kilka tygodni. Wnioski będzie można składać od 23 marca do 31 maja, a na przedsiębiorców czeka 578 mln zł. Nabór zorganizuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Tylko zaawansowane projekty:
Tylko zaawansowane projekty:
Technologia, którą chce finansować przedsiębiorca, musi mieć właściwą formę i być gotowa do wprowadzenia. Związane z nią prace badawczo-rozwojowe powinny zakończyć się przed złożeniem wniosku o pieniądze do BGK.
Adobe Stock

– Warto zaznaczyć, że pula pierwszej edycji konkursu stanowi ok. 85 proc. wszystkich pieniędzy przeznaczonych na ten instrument w nowej perspektywie finansowej. To oznacza, że jest ona największą szansą na zdobycie dofinansowania przez przedsiębiorców, którzy chcą włączyć do oferty nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy lub usługi – mówi Filip Kurek, starszy konsultant w Crido.

Prawa własności przemysłowej

Zwraca uwagę, że planowana do wdrożenia technologia musi mieć właściwą formę i być gotowa do wprowadzenia. Co to oznacza w praktyce? Prace B+R – jak wyjaśnia – powinny być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do BGK.

– Ponadto technologia musi być jedną z form: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej. Istotne jest również to, aby mogła być uznana za nową, czyli nie może być kopią lub powieleniem elementów już istniejącego rozwiązania. Powinna być opracowana przez wnioskodawcę lub zakupiona w ramach dofinansowanego projektu, a nie na przykład już stosowana w prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej – tłumaczy Filip Kurek.

Premia technologiczna

Zwraca uwagę na jedno z kryteriów formalnych wyboru projektów. Wymaga ono od wnioskodawcy posiadania promesy kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego wystawionej bądź zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

– Tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej, wsparcie przyjmie formę premii technologicznej. Będzie nią dotacja przeznaczona na spłatę części kapitałowej kredytu technologicznego. Przedsiębiorca zaciągnie go w banku kredytującym współpracującym z BGK – tłumaczy Filip Kurek.

Na jakie dofinansowanie mogą liczyć wnioskodawcy?

– Będzie ono wyliczane na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2021-27. Jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu. Dodatkowo przedsiębiorca otrzyma wsparcie finansowe na uzyskanie ochrony patentowej oraz doradcze – zaznacza Filip Kurek.

Co ważne, kwota kredytu pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast przedsiębiorca uzyska refundację wydatków do 70 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Rezultat projektu

Istotną kwestią, z którą muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, jest aspekt nowości i potencjału rynkowego końcowego rezultatu projektu.

– Dotychczas wnioskodawca wykazywał, że czas wprowadzenia wspomnianego rezultatu przedsięwzięcia na rynek i przewidywany okres utrzymywania się jego atrakcyjności jest na tyle długi, aby potwierdzić zasadność realizacji projektu. Teraz będzie musiał udowodnić, że nowy rezultat przedsięwzięcia przetrwa na rynku dłużej niż trzy lata od jego zakończenia – podkreśla Filip Kurek.

Ponadto w nowej edycji konkursu nie będzie brana pod uwagę gradacja poziomu przełomowości produktu z punktu widzenia przedstawicieli danej branży. Wcześniej wnioskodawca mógł otrzymać 3 pkt., jeśli produkt był innowacyjny w skali kraju, natomiast za poziom światowy dostawał 6 pkt.

– W nowej perspektywie finansowej nie będzie takiego podziału. Beneficjenci mogą liczyć jedynie na 4,5 pkt., jeśli ich produkt będzie przełomowy z punktu widzenia reprezentantów danego sektora – zaznacza starszy konsultant w Crido.

Rozwiązanie będzie oceniane również pod względem potencjału rynkowego - tu wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 4 pkt.

Wysokie stopy procentowe

Łukasz Pupek, partner w Civitta Polska, podkreśla, że obecnie wielu przedsiębiorców ogranicza lub wstrzymuje inwestycje rozwojowe z powodu niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, a także makroekonomicznej naszego kraju.

– Przedstawiciele biznesu mają ograniczony dostęp do finansowania bankowego w dobie wysokich stóp procentowych. Jest ono dostępne głównie dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa jest dobra – podkreśla Łukasz Pupek.

Jego zdaniem, w tej edycji zainteresowanie przedsiębiorców kredytem technologicznym może być mniejsze niż w starej perspektywie finansowej.

– Jeśli chodzi o ocenę punktową projektu, warto, aby był on innowacyjny w skali światowej. Wówczas szanse wnioskodawcy na uzyskanie dofinansowania znacznie wzrosną – zwraca uwagę partner w Civitta Polska.

Kryteria wyboru projektów

• Obowiązkowe – projekt, który ich nie spełni, otrzyma negatywną ocenę. Kryteria obowiązkowe będą brane pod uwagę zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej.

• Nieobowiązkowe – projekt może je spełnić lub nie. Ich ocena wpłynie na ogólną liczbę punktów, od których zależy miejsce wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria. Występują one jedynie w ramach oceny merytorycznej.

Do tych banków po pieniądze

Lista banków kredytujących, które podpisały z BGK umowę współpracy dotyczącą wdrażania Kredytu technologicznego

1. Alior Bank SA

2. Bank BPS SA wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi

3. Bank Handlowy w Warszawie

4. Bank Millennium SA

5. Bank Ochrony Środowiska SA

6. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

7. BNP Paribas Bank Polska SA

8. ING Bank Śląski SA

9. mBank SA

10. PKO Bank Polski SA

11. Santander Bank Polska SA

12. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane