Nowe technologie do rozliczenia tylko w PIT-36

opublikowano: 12-04-2016, 12:14

Podatnicy, którzy w ubiegłym roku nabyli nowe technologie, mogą w zeznaniu za 2015 r. obniżyć dochód o związane z tym koszty. Również ci, którzy wcześniej ponieśli takie wydatki, ale nie wykorzystali całej ulgi.

 

Ta ulga już zniknęła z polskiego prawa podatkowego. Zastąpiła ją badawczo-rozwojowa. Na razie jednak, w składanych właśnie zeznaniach podatkowych za 2015 r. podatnicy mają prawo do odliczeń wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii. Ci, którzy po raz pierwszy w tych rozliczeniach uwzględnią ulgę, a kwota przysługującego odliczenia okaże się wyższa od możliwego teraz odpisu w PIT-36 za 2015 r., będą mogli ją kontynuować w następnych latach.  

Ulga tylko w PIT-36

Ministerstwo finansów (MF) w swoich objaśnieniach do PIT za 2015 r. przypomina, że za nowe technologie jest uważana wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych,  w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Ponadto nie może być ona stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat. Ten fakt potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej. 

Podatnik, który nabywa nowe technologie, nabywa prawa do wiedzy technologicznej przez ich przeniesienie, oraz do korzystania z tych praw, za wyjątkiem nabycia w formie wkładu niepieniężnego. 

Przedsiębiorca, który poniósł tego rodzaju wydatki, może obniżyć o nie dochód do opodatkowania. Może to jednak zrobić tylko osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, rozliczaną z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej. Ulgę uwzględniają zatem tylko podatnicy składający PIT-36. Do ulgi nie są bowiem uprawnieni ci, którzy opodatkowali swoją działalność liniowo, czyli jedną stawką 19 proc. i rozliczają się na formularzu PIT-36L. Poza tym podatnicy, którzy w danym roku podatkowym lub wcześniejszym (poprzedzającym go) prowadzili biznesy na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Do odliczeń nie mają też prawa przedsiębiorcy, którzy korzystają z nowej technologii na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W takiej sytuacji odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. Inaczej jest w przypadku leasingu finansowego, gdy przedmiot umowy zostaje wprowadzony do firmy podatnika.

Podstawą odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej zapłacił on w roku podatkowym podmiotowi, od którego nabył on określone prawa. Nowa technologia powinna być w tym samym roku – lub w następnym - wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto te koszty nie mogą być zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, bo wtedy ulga nie przysługuje. 

Do odliczenia połowa wydatków

Kwota odliczeń od dochodu nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej. Odliczenia nie mogą przekroczyć 50 proc. wydatków.

MF wyjaśnia, że  jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków związanych z nabyciem nowej technologii w roku poprzedzającym rok, w którym wpisał ją do wspomnianej ewidencji, to uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Obowiązuje zasada, że wydatki można odliczyć w tym zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono. Nierzadko są one jednak wyższe od podstawy, od której można je odliczyć. Jest to możliwe, gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość uzyskanego przez niego dochodu z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takich sytuacjach podatnik może odpisać je później. Może je uwzględnić w całej kwocie lub w pozostałej części w deklaracjach PIT-36 za kolejne trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nowa technologia została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Utrata prawa do ulgi

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że utracą prawo do odliczeń, jeżeli w ciągu trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadzili nową technologię do ewidencji, udzielą innemu podmiotowi prawa do korzystania z niej. Ponadto, gdy ogłoszą upadłość lub odzyskają wydatki, np. w formie dotacji unijnej. 

Podatnik, który otrzyma dofinansowanie na zakup nowej technologii, będzie musiał dopisać odliczoną wcześniej kwotę do dochodu w najbliższym zeznaniu. Ponieważ utraci prawo do ulgi, jego obowiązkiem jest ją zwrócić fiskusowi, czyli zwiększyć dochód.

Uwaga! Podatnik, który korzysta z ulgi na nowe technologie, musi ją uwzględnić w załączniku PIT/O i dołączyć do zeznania PIT-36.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane