Ostatnia pora na korektę sprawozdań za 2012 rok

opublikowano: 14-06-2013, 00:00

Jeszcze tylko dwa tygodnie zostały na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2012 r. Niektóre firmy powinny je wcześniej skorygować.

Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych w firmach powinno nastąpić po sześciu miesiącach od dnia bilansowego. Tam, gdzie rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym — do 30 czerwca. Po tym terminie w zasadzie nie można w nim niczego zmieniać. Zmiany mogą być jednak konieczne, ponieważ dokument ten powstaje kilka miesięcy wcześniej, do końca marca. Modyfikacji można dokonać tylko do czasu jego zatwierdzenia.

— Ustawa o rachunkowości bardzo ogólnie reguluje zasady ujmowania zdarzeń, które wymagają zmian w sporządzonym sprawozdaniu finansowym. Po szczegółowe wskazówki należy sięgnąć do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 — radzi Monika Borczyńska, konsultant w Dziale Audytu w Baker Tilly Poland. Jak wyjaśnia, korekty sprawozdania mogą wymagać fakty, które dostarczają nowych dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, jak i po nim.

Nowy stan na dzień…

Stan na dzień bilansowy może zmienić się m.in. w związku z korektą przychodów ze sprzedaży za ubiegły rok. Zmian w sprawozdaniu mogą też wymagać rozstrzygnięcia spraw sądowych, które potwierdzają lub zmieniają wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie firmy albo powodują powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy.

— Ponadto może też okazać się, że wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych. Mogą też zmienić się przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, które są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują w księgach rachunkowych na dzień bilansowy — wylicza Monika Borczyńska.

…i po dniu bilansowym

Więcej zmian w sprawozdaniu wymuszają zdarzenia, które nastąpiły po jego sporządzeniu. Chodzi o spadek wartości inwestycji na skutek zmieniającej się sytuacji na rynku, deklaracja wypłaty dywidend, połączenie spółek, znaczące zakupy aktywów czy przeznaczenie ich do sprzedaży albo sama sprzedaż.

— Zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu przedsiębiorstwa także uznaje się za zdarzenie zmieniające stan po dniu bilansowym. Także rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji podmiotu, a nawet jedynie jego ogłoszenia — podkreśla ekspertka z Baker Tilly Poland. Dwa ostatnie przykłady oznaczają zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez podmiot oraz udzielenie przez nią wysokich gwarancji lub (i) poręczeń.

Korekta danych

Informacje, które zmieniają stan na dzień bilansowy i których skutki mają znaczący wpływ na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa za rok obrotowy, muszą być uwzględnione w księgach rachunkowych i sporządzonym wcześniej rocznym sprawozdaniu. Dane o zdarzeniach istotnych, a powstałych po dniu bilansowym, przedsiębiorstwo powinno podać w dodatkowych informacjach i objaśnieniach lub zaktualizować już wykazane informacje albo ujawnić szczegóły dla każdej kategorii zdarzeń, w tym dotyczące skutków finansowych, albo stwierdzić, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny. Zdarzenia nieistotne firma uwzględni w księgach i sprawozdaniu za kolejny rok.

Kto zatwierdza sprawozdanie

wspólnicy — w spółkach jawnych, partnerskich, cywilnych i komandytowych

zwyczajne walne zgromadzenie — w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych

zwyczajne zgromadzenie wspólników — w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

walne zgromadzenie — w spółdzielniach

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane