PAFPIO pożyczy na dobroczynny biznes

opublikowano: 25-05-2015, 00:00

Bankowa pożyczka na NGO lub przedsiębiorczość społeczną? Szanse nie są duże. Lukę wypełnił Fundusz PAFPIO

Ekonomizacja organizacji pozarządowych stała się koniecznością — twierdzi Dorota Pieńkowska, szefowa Funduszu PAFPIO, wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz działalność krajowych organizacji pozarządowych (non- -government organization, NGO) i inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Fundusz obecnie należy do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; do życia został powołany w 1999 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Jego pomysłodawca, Amerykanin Douglas Ades w 2015 r. odebrał odznaczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przyznane za zasługi w działalności na rzecz polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Fundusz, wszystkim tym, którzy decydują się sami zarabiać na prowadzoną działalność dobroczynną, oferuje finansowanie zwrotne w formie pożyczek inwestycyjnych. A ubiegać można się nawet o zaledwie kilka tysięcy złotych. Maksymalna wysokość wsparcia zależy od realnej zdolności danej organizacji do spłaty zobowiązania.

Pomagać i zarabiać jednocześnie

Wśród klientów funduszu są organizacje charytatywne i pozarządowe, które realizują projekty m.in. współfinansowane z budżetu unijnego. Na tej liście mieszczą się również organizacje, których działalność można pod wieloma względami przyrównać do komercyjnych firm, z tym tylko wyjątkiem, że zarobione pieniądze reinwestują w aktywność prospołeczną. Mowa o spółdzielniach socjalnych, a także o stowarzyszeniach i fundacjach, które prowadzą dodatkową działalność gospodarczą, odmienną od zadań statutowych lub odpłatną działalność statutową. Na pożyczkę z funduszu mogą też liczyć przedsiębiorstwa społeczne (np. powołane przez organizacje pozarządowe) oraz spółki non profit. Czy również te dopiero utworzone?

— Taka sytuacja utrudnia analizę potencjału organizacji, ponieważ mamy mniejszą możliwość sprawdzenia jakości jej działalności,ale nie stanowi to formalnej przeszkody — wyjaśnia Dorota Pieńkowska. Fundusz udziela pożyczek np. na zakup sprzętu, pojazdów, remonty pomieszczeń czy na wzmocnienie sprzedaży, prowadzonej w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej danej organizacji.

Ekonomia w wersji non profit

Jak wynika z kilkuset rozmów, przeprowadzonych przez analityków Funduszu PAFPIO z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w Polsce podmioty działające w nurcie ekonomii społecznej cały czas borykają się z brakiem pieniędzy na inwestycje w rozwój i zmagają się z utrzymaniem właściwego poziomu płynności finansowej. Niewielki jest jednak odsetek organizacji, które prowadzą własną działalność gospodarczą, finansującą obrane cele statutowe. Podmiotom tym nierzadko brakuje też wystarczających kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania; częściej działają, odpowiadając na bieżące wyzwania, niż rozpisując długofalową strategię działania.

— Biorąc pod uwagę cel strategiczny zawarty w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (Warszawa 2012), którym jest „uczynienie do 2020 r. z podmiotów ekonomii społecznej dostrzegalnego podmiotu życia społeczno- -gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym”, konieczne jest zdecydowane zdynamizowanie rozwoju tego sektora poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi — twierdzi Dorota Pieńkowska. W tym zakresie dobrym przykładem mogą być choćby Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie, czyli jedna z najstarszych krajowych organizacji pozarządowych, pomagająca osobom bezdomnym i ubogim, oraz gdyńska Spółdzielnia Socjalna Razem. Pierwsza prowadzi charytatywną noclegownię i jadłodajnię (w ramach Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych), a do tego Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich pod Lublinem oraz Centrum Ekonomii Społecznej, druga natomiast świadczy usługi cateringowe dla instytucji pomocy społecznej i wspiera aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z MISJĄ: Fundusz PAFPIO, który reprezentuje Dorota Pieńkowska, wspiera krajowe podmioty ekonomii społecznej, udzielając im pożyczek inwestycyjnych. [FOT. ARC]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Bełcik

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / PAFPIO pożyczy na dobroczynny biznes