Paged <PAGD.WA> prognoza wyników finansowych

20-04-2004, 17:13

Paged <PAGD.WA> prognoza wyników finansowych PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH
RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2004
Jako Zarząd Spółki "Paged" S.A. mamy przyjemność zaprezentować Państwu prognozy finansowe jednostkowe i skonsolidowane na rok obrotowy 2004 kończący się 31 grudnia 2004r.
"Paged" S.A. podobnie jak cała Grupa Kapitałowa przeszła w ostatnich latach proces głębokich zmian restrukturyzacyjnych, które zaowocowały zwiększoną stabilnością ekonomiczną i pozytywnymi wynikami. Mamy podstawy oczekiwać, że pozytywne skutki dokonanych zmian będą również widoczne w 2004 roku.
Przygotowane przez Zarząd Spółki prognozy dotyczące roku 2004 zakładają osiągnięcie prezentowanych wyników bez wpływu transakcji majątkowych lub związanych ze sprzedażą akcji i udziałów. Z uwagi na fakt, że zdarzenia te mogą nie mieć miejsca w roku 2004 Zarząd postanowił nie uwzględniać ich w prognozie. Jednocześnie "Paged" S.A. planuje na bieżąco informować Akcjonariuszy o znaczących transakcjach dokonanych majątkiem rzeczowym lub finansowym wraz z wyjaśnieniami o ich ewentualnym wpływie na prezentowane prognozy.
Prognozowane wyniki skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej Paged zakładają realizację budżetów spółek zależnych i są ściśle z nimi powiązane. Dla celów sporządzenia skonsolidowanej prognozy wyników przyjęto następujące kursy walut: kurs EUR w wysokości 4,5 zł, kurs GBP w wysokości 6,98zł oraz kurs USD 3,84zł. Przy sporządzaniu prognozy skonsolidowanej założono również, iż w roku 2004 Grupa Kapitałowa będzie funkcjonować w obecnej strukturze (niezmienny skład Grupy Kapitałowej). Uwzględniono wpływ odkupu pakietów mniejszościowych od Ministerstwa Skarbu Państwa w spółkach "Paged WEFEM" S.A., "Paged Meble" S.A. oraz "Paged Handel" S.A.
Możliwości wykonania prezentowanych prognoz finansowych będą oceniane oraz weryfikowane na podstawie danych kwartalnych, otrzymywanych ze spółek zależnych.
W roku 2004 "Paged" S.A. planuje osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 10.926 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 10.644 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej w wysokości 5.342 tys. zł. Zysk netto równy zyskowi brutto w wysokości 5.682 tys. zł.
W roku 2004 Grupa Kapitałowa Paged planuje osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 292.322 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 95.758 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej w wysokości 21.708 tys. zł. Zysk brutto w wysokości 18.771 tys. zł. Zysk netto w wysokości 15.075 tys. zł.
Jednocześnie Zarząd "Paged" S.A. pragnie zaprosić Akcjonariuszy oraz osoby zainteresowane na konferencję, która odbędzie się w dniu 7 maja 2004 roku o godzinie 11.00 w sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ulicy Książęcej 4.
Data sporządzenia raportu: 20-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Paged &lt;PAGD.WA&gt; prognoza wyników finansowych