Pekao SA zdecydowanie lideruje branży bankowej

Tadeusz Stasiuk
04-04-2001, 00:00

Pekao SA zdecydowanie lideruje branży bankowej

W datowanej na 21 marca analizie Banku Pekao SA analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska zalecają trzymanie papierów polskiej instytucji finansowej. Rekomendacja wystawiona została przy cenie 66,80 zł.

Rekomendujący uważają, że Pekao jest w pełnym tego słowa znaczeniu uniwersalnym bankiem komercyjnym, a swoją ofertą obejmuje szeroki segment rynku usług bankowych. Podstawowy zakres jego działalności to usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, bankowość inwestycyjna, zarządzanie aktywami oraz inne usługi finansowe. Pekao jest największym pod względem funduszy własnych bankiem w Polsce.

Założenia strategii na lata 2000-02 przewidują wzrost udziału w rynku detalicznym i korporacyjnym oraz umacnianie pozycji lidera w Polsce i Europie Środkowej. Wizją banku jest uzyskanie pozycji numer 1 w bankowości detalicznej w Polsce, a także umocnienie pozycji lidera i zwiększenie udziału w rynku korporacyjnym.

Pekao zamierza w 2002 r. zwiększyć liczbę placówek do około 1000 (z obecnych 812) oraz liczbę bankomatów do 900 (z obecnych 755), przy równoczesnym dynamicznym rozwoju alternatywnych kanałów dystrybucji i sprzedaży bezpośredniej.

Zdaniem DM BOŚ, realizacja planu rozwoju do 2002 r. ma być możliwa dzięki podniesieniu kapitału Pekao o 1 mld zł, która miała miejsce w październiku 2000 i stanowiła realizację umowy prywatyzacyjnej z akcjonariuszem strategicznym.

Analitycy pozytywnie ocenili wyniki finansowe, jakie bank zrealizował w 2000 r. Osiągnięty zysk był prawie o 2 proc. wyższy od prognozowanego, ROE (liczone wg metodyki Banku) wyższe o 1,5 punktu proc., stosunek kosztów do dochodów niższy o 4,4 punktu proc., współczynnik wypłacalności — na poziomie wyższym o 1,1 punktu proc. Wysoki wynik finansowy w 2000 r. został osiągnięty mimo utworzenia rezerw wysokości 90 mln zł na wypłaty dla klientów upadłego Banku Staropolskiego.

W 2000 r. przekroczono również plany dotyczące liczby nowych placówek banku. Otwarto ich 114, a plany przewidywały 100. Uruchomiono także 137 bankomatów (planowano 140). Na 2001 r. planowane jest otwarcie 85 nowych placówek w całym kraju, co zwiększy ich liczbę do 897. W kolejnych latach bank zamierza otwierać po blisko 100 nowych placówek bankowych rocznie.

Jak twierdzą analitycy, osiągnięcie wyników przewyższających prognozy, które wydawały się bardzo ambitne, było możliwe głównie dzięki wzrostowi dochodów przy równoczesnej ścisłej kontroli kosztów działania. Jednym z nich była restrukturyzacja zatrudnienia. Na koniec 2000 r. zostało ono zmniejszone w Banku o ponad 17 proc., a w Grupie — o blisko 14 proc.

Ogłoszone w styczniu cele finansowe na 2001 r. są, zdaniem DM BOŚ, bardzo ambitne. Zysk netto ma wynieść 1,25 mld zł (wzrost o ponad 60 proc.). Już w tym roku mają zostać osiągnięte poziomy wskaźników ROE oraz Koszty/Dochody, określone uprzednio jako wartości docelowe na 2002 r. (odpowiednio 20 i 50 proc.). Z kolei poziom współczynnika wypłacalności ma wynosić 13,6 proc.

Głównym źródłem wzrostu przychodów banku ma stać się bankowość detaliczna. Najważniejsze tegoroczne wydatki to inwestycje w IT i kanały dystrybucji. Bank zamierza rozpocząć wdrażanie nowego systemu informatycznego, który ma zastąpić cztery systemy będące pozostałością po czterech bankach, tworzących przed 1999 r. Grupę Pekao SA. Nakłady na informatykę mają wynieść w 2001 r. 675 mln zł.

Prognozy wyników finansowych sporządzone przez DM BOŚ odbiegają nieco od prognoz banku. Różnice wynikają głównie z ostrożniejszych założeń makroekonomicznych, które przekładają się na niższą niż przewiduje zarząd dynamikę dochodów odsetkowych oraz pozaodsetkowych. Wyższa będzie też, zdaniem DM BOŚ, dynamika kosztów działania banku, związana głównie z procesem jego informatyzacji. Mimo tych niekorzystnych dla wyniku czynników, analitycy prognozują na 2001 r. wzrost zysku netto o blisko 38 proc., do kwoty 1,058 mld zł. W kolejnych latach zysk będzie jednak wzrastał w niższym tempie. Równocześnie DM BOŚ prognozuje wzrost współczynnika ROE do poziomu jedynie 14,9 proc.

Posługując się metodą wolnych przepływów gotówkowych dyskontowanych kosztem kapitału własnego, rekomendujący oszacowali wartość jednej akcji Pekao SA na poziomie 70,1 zł. Obecna cena rynkowa jest od niej niższa około 10 proc.

Kurs rynkowy jest znacznie wyższy od ceny otrzymanej metodą porównawczą (o 58-61 proc.), co zdaniem twórców raportu stanowi odzwierciedlenie wysokiej oceny przez inwestorów ostatnich dokonań i planów banku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / / Pekao SA zdecydowanie lideruje branży bankowej