PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr 274_E / ARBITER / 2002 - Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości

Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
opublikowano: 27-09-2002, 19:09

RAPORT BIEŻĄCY NR 274_E / ARBITER / 2002 - INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O

ZNACZNEJ WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_271_E / ARBITER / 2002 z dnia 26.09.2002 informuje, że w dniu 26 września 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.:

* nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * data i sposób zbycia aktywów 27 września 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych * charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 27.09.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 26.09.2002) * Przedmiotem transakcji były

*

Bony skarbowe PL0000002143 *

o wartości nominalnej 57.380 000,00 zł *

terminie wykupu 18.06.2003 * wartość transakcji: 54 502 966,80 zł (cena 9 498,60 zł za 1 szt.) *

co stanowi 87 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data sporządzenia raportu: 27-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr 274_E / ARBITER / 2002 - Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości