Czytasz dzięki

Polskie drogi do innowacji

opublikowano: 23-05-2016, 22:00

Do zarządzania polskimi drogami i monitorowania ich stanu coraz częściej stosuje się nowoczesne rozwiązania technologiczne

Od kilku miesięcy zarządzanie 1700-kilometrową siecią dróg wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu ułatwia elektroniczny system ewidencji. — Książki dróg zastąpiły pliki, obserwację newralgicznych punktów ułatwiają kamery i stacje meteorologiczne, a sprzęt zimowego utrzymania wyposażony został w elektroniczne czujniki i GPS — mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowinki z wyróżnieniem

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zrealizował inwestycję dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt polegał na wdrożeniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych.

— Na wojewódzkich drogach na ważnych skrzyżowaniach lub podjazdach pojawiło się ponad 40 kamer. Zainstalowano też 9 stacji meteorologicznych. Odczyty z tych urządzeń pomogą w podejmowaniu decyzji związanych z zimowym utrzymaniem dróg — przekonuje Piotr Całbecki. Na trasie między Cierpicami i Służewem na drodze wojewódzkiej nr 250 (powiaty toruński i aleksandrowski) zamontowano 4 tablice VMS (zmiennej treści), które będą informować kierowców o ewentualnych zagrożeniach, zmianach w organizacji ruchu oraz pogodzie.

Zmieniła się też kontrola zimowego utrzymania dróg, która zlecana jest firmom zewnętrznym. Zakupiono 80 nadajników GPS oraz tzw. czujników posypu i płużenia pomocnych w zimowym utrzymaniu dróg. Dodatkowo część pojazdów wyposażono w wideorejestratory, co umożliwi szybkie i precyzyjne określanie stanu drogi oraz warunków przejezdności.

— Nowy system oznacza zmiany w zarządzaniu drogami. Na serwerach dostępne są wszystkie informacje o stanie prawnym dróg wojewódzkich, aktualnym stopniu zajęcia pasa drogowego, objazdach, stanie nawierzchni, obiektów mostowych, bieżących pracach związanych z utrzymaniem, o organizacji ruchu, wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach.

Drogomistrzowie, dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie, gdy tylko zauważą usterkę lub zagrożenie, wprowadzą ją do systemu. Dzięki interaktywnym mapom także kierowcy będą informowani o stanie nawierzchni, wypadkach wpływających na przejezdność drogi oraz innych zagrożeniach, np. rozlanym oleju czy uszkodzonej nawierzchni — tłumaczy Piotr Całbecki. W kwietniu 2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy został laureatem konkursu „Skrzydła IT w administracji” za wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji dróg. Nagroda przyznawana jest instytucjom, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd — obywatel.

Pod nadzorem

Także na małopolskich drogach wykorzystywane są urządzenia Inteligentnego Systemu Transportu, które umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie informacji o ruchu drogowym (natężenie ruchu, klasyfikacja pojazdów, czasy przejazdu). Za pomocą tablic i znaków zmiennej treści, portalu i aplikacji mobilnych kierujący pojazdami informowani są ponadto o stanie nawierzchni dróg i warunkach ruchu w związku z występowaniem określonych warunków pogodowych oraz o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi pracami czy też zdarzeniami drogowymi. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, realizując inwestycje drogowe, stara się także wykorzystywać rozwiązania prośrodowiskowe, np. na niektórych odcinkach dróg stosuje się tzw. ciche nawierzchnie, a także poprawiające bezpieczeństwo ruchu bariery energochłonne czy tzw. azyle dla pieszych.

Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu montujeprzy drogach mierniki prędkości, które pozwalają na uzyskanie informacji o liczbie przejeżdżających pojazdów, a co za tym idzie — o zmianach natężenia ruchu na drodze w wybranym okresie. — Pozwalają one także na monitorowanie i gromadzenie informacji, z jaką prędkością przejeżdżają pojazdy — mówi Adrian Miś, naczelnik wydziału budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Miejskie usprawnienia

Innowacje są stosowane także na drogach miejskich, np. w Gdyni włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 59 skrzyżowań. Zamontowano 19 kamer systemu nadzoru wizyjnego. — W pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni zainstalowano 325 komputerówpokładowych. Zamontowano 4 drogowe staje meteorologiczne, 8 tablic zmiennej treści, 5 tablic znaków zmiennej treści, 5 tablic informacji parkingowej, 34 tablice informacji pasażerskiej, 7 terminali informacji pasażerskiej, 15 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, 5 rejestratorów przekroczenia prędkości chwilowej — wymienia Sebastian Drausal, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni. Z kolei Szczecin uruchomił Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską.

— Narzędzie jest pomocne nie tylko w zarządzaniu komunikacją miejską. Ułatwia również podróżowanie pasażerom poprzez m.in. dostęp do informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym — przekonuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. W mieście powstały także tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, a część pojazdów komunikacji miejskiej wyposażono m.in. w kamery oraz czujniki zliczania tzw. potoków pasażerskich. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Gołasa

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy