Poradniki AntyCovid-19 z KPK - Instrumenty Finansowe UE „AntyCovid -19”

  • Materiał partnera
opublikowano: 21-12-2020, 15:58
aktualizacja: 23-12-2020, 08:44

Pośród wielu instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w okresie pandemii należy zwrócić uwagę na nadal dostępną ofertę instrumentów zwrotnych. Nie są one oczywiście tak dostępne jak wsparcie bezzwrotne w postaci np. subwencji czy umorzeń, ale zarówno skala funduszy jak i sieci dostępności powoduje tę formę wsparcia nadal ważnym elementem szeroko pojętej tarczy antykryzysowej w Polsce.

Wpływ pandemii na funkcjonowanie rynku

Pandemia COVID-19 oraz wywołane nią zakłócenia gospodarcze odbijają się na kondycji finansowej wielu firm. W licznych przypadkach oznacza to pogorszenie dostępu do finansowania zewnętrznego, spadek popytu na produkty bądź usługi, spadek wskaźników zyskowności i pogorszenie ratingu kredytowego. Z drugiej strony, przedsiębiorcy masowo zgłaszają zwiększony popyt na finansowanie o charakterze obrotowym, pozwalające przetrwać okres kryzysu w oczekiwaniu na przywrócenie funkcjonowania rynków.

Komisja Europejska zaapelowała już wiosną br. do państw członkowskich oraz do unijnych instytucji finansowych, przede wszystkim do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, o podjęcie wspólnych działań na rzecz walki z ekonomicznymi skutkami koronowirusa.

Rozwiązaniem obu problemów, tj. trudniejszego dostępu oraz zwiększonego zapotrzebowania na kredyt, mogą być więc przede wszystkim zmodyfikowane unijne instrumenty i programy gwarancyjne. Od samego początku kryzysu wywołanego koronawirusem polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze specjalnej, antykryzysowej oferty Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w zakresie zmodyfikowanych preferencyjnie instrumentów finansowych UE.

Na polskim rynku finansowym funkcjonuje obecnie szereg form zabezpieczeń, wśród których na szczególną uwagę zasługują instrumenty finansowe programów Unii Europejskiej. Należą do nich przede wszystkim takie narzędzia wsparcia biznesu, jak gwarancje, pożyczki, kredyty czy kapitał oferowany w wielu programach , np.: COSME, Horyzont 2020, EaSI czy Kreatywna Europa.

W ramach tych programów zaproponowano przedsiębiorcom np. szersze otwarcie na finansowanie płynnościowe, podniesienie wysokości zabezpieczenia kredytowego, wydłużenie spłaty zobowiązania, czy zwolnienie z opłat gwarancyjnych.

Dzięki gwarancjom portfelowym, zabezpieczającym finansowanie inwestycyjne i obrotowe, banki komercyjne i spółdzielcze są w stanie udzielić kredytu również przedsiębiorcom o słabszym ratingu kredytowym, nieposiadającym wystarczających zabezpieczeń, bądź też z innych względów notującym problemy z dostępem do oferty rynkowej.

Gdzie szukać wsparcia?

W Polsce już prawie dwustu krajowych pośredników finansowych (tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi) w postaci banków komercyjnych, banków spółdzielczych, spółek leasingowych czy funduszy mikropożyczkowych i poręczeniowych udziela wsparcia na tych zasadach firmom dotkniętym COVID-19. Z szacunków KPK ds. Instrumentów Finansowych UE wynika, że w okresie od marca do końca roku br. polscy przedsiębiorcy skorzystają z ponad 2 mld złotych preferencyjnego finansowania z ww. źródeł. Dostępne zaś finansowanie po 2020 r. wyniesie jeszcze prawie 7 miliardów złotych. Oczywiście dostępność zależy od popytu rynkowego. Jeśli ten będzie duży, a wnioskujący będą spełniać warunki kwalifikowalności do udzielenia takiego preferencyjnego finansowania- środki mogą się szybko wyczerpać.

Kto może skorzystać z pomocy ?

Przedsiębiorstwa, przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy, które są rentowne w perspektywie długoterminowej, ale borykają się z okresowymi trudnościami spowodowanymi obecnym kryzysem.

Preferencyjne finansowanie udostępniają Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE. Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne:

  • dla małych i średnich przedsiębiorców,
  • dla innowatorów,
  • dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych,
  • dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych,
  • finansowanie kapitałowe,
  • pożyczki dla dużych projektów.

W ramach największego programu COSME, 10 banków komercyjnych oraz 2 zrzeszenia banków spółdzielczych wraz z 176 bankami spółdzielczymi zrzeszonymi oferuje preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% lub 0,7% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty preferencyjnego finansowania są dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: www.AntyCovid19.info

W kolejnych dniach postaramy się czytelnikom przybliżyć szczegóły instrumentów wsparcia AntyCovid-19. Zachęcamy do śledzenia naszych publikacji. Mamy nadzieję, że informacje przekazane w niniejszym cyklu będą pomocne przedsiębiorcom do przetrwania okresu pandemii.

165 mld zł z tarczy antykryzysowej

Do polskich firm trafiło już ponad 165 mld zł z tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu jednak potrzebują pomocy, dlatego oprócz instrumentów zwrotnych opracowywane i wdrażane są kolejne instrumenty wsparcia- także dla podmiotów bez zdolności kredytowej. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o przedłużeniu dotychczasowych form pomocy realizowanej w Polsce, także w zakresie instrumentów finansowych.

Programy ramowe UE nie zawierają tzw. kopert narodowych. Oznacza to, że skorzysta z niego ten kraj, którego instytucje finansowe i beneficjenci końcowi najszybciej złożą wnioski o finansowanie. Nie wszyscy otrzymają wsparcie z tego źródła, ale wielu nadal może, szczególnie jeśli byli już wcześniej klientami instytucji finansowych. W mijającym roku kilkanaście tysięcy przedsiębiorców dotkniętych pandemią skorzystało z takiego wsparcia. Polska zajmuje piątą pozycję w Unii Europejskiej pod względem wykorzystania kluczowego programu COSME w tym zakresie. W związku z rosnącą liczbą zachorowań i kolejnymi ograniczeniami sanitarnymi w funkcjonowaniu obrotu gospodarczego planowane są także kolejne instrumenty pomocowe. Sytuacja wielu przedsiębiorców jest dzisiaj szczególnie trudna. Najbardziej dotknięte koronawirusem są takie branże jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, które szukają pomocy finansowej, także wsparcia płynnościowego w tym trudnym czasie. Dla nich w ostatnich tygodniach przeprowadzono także specjalne warsztaty i wsparcie doradcze.

Podjęto także działania na rzecz przygotowania i uruchomienia nowej preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Spodziewamy się udostępnienia środków z tego źródła w nadchodzącym roku.

Więcej informacji na https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/antycovid19/

Dyżury eksperckie 22 grudnia w godz. 8.00-16.00
Numer telefonu - 22 266 74 83 , pokój nr 6, hasło: 2021
Sebastian Sobieraj i Marek Ulman
Eksperci
Numer telefonu - 22 266 74 83 , pokój nr 6, hasło: 2021
Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Arkadiusz Lewicki

Polecane