Poradniki KPK AntyCOVID-19 - Kredyty i pożyczki z gwarancjami UE

  • Materiał partnera
opublikowano: 22-12-2020, 17:58
aktualizacja: 23-12-2020, 08:44

Odpowiedzią na zwiększony popyt na finansowanie dla firm w warunkach pandemii są gwarancje UE na preferencyjnych warunkach antycovidowych

Pandemia spowodowała pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw oraz utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, np. kredytów, pożyczek. Jednocześnie paradoksalnie w jej trakcie przedsiębiorcy zgłaszają zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie obrotowe w celu zapewnienia płynności finansowej na pokrycie kosztów stałych, co ma pozwolić przetrwać okres spowolnienia.

Wirus a aktywność kredytowa

Zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie płynności zaspokajane jest przez różne formy wsparcia ze środków publicznych w ramach tarczy antykryzysowej lub tarczy finansowej. W efekcie od marca 2020 r. spada popyt na kredyty obrotowe oraz inwestycyjne na rynku bankowym. Jednocześnie od początku pandemii banki zaostrzają warunki przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw. Dostrzegając jednak trudności z dostępem do kredytów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wprowadził pewne poluzowania. Po pierwsze, stworzono warunki odnawiania na rok kredytów firmom, które wskutek kryzysu utraciły zdolność kredytową oraz nie mają możliwości sporządzenia pełnego planu naprawy, o ile były przedmiotem pełnej oceny kredytowej nie wcześniej niż na koniec marca 2019 r. oraz przeglądu kwartalnego nie wcześniej niż na koniec września 2019 r. Ponadto UKNF zajął stanowisko, że gwarancje BGK i gwarancje ze środków UE stanowią szczególną formę zabezpieczenia. Dzięki temu banki dostały narzędzie do kredytowania MŚP, jeśli ich ocena zdolności kredytowej nie jest satysfakcjonująca, o ile taka gwarancja pokrywa przynajmniej 80 proc. kwoty kredytu, a pozostała kwota kredytu zostanie zabezpieczona w innej formie. W końcu na podstawie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) banki otrzymały możliwość zastosowania pozaustawowych moratoriów kredytowych, które dały podstawę do zawieszenia okresu spłaty kredytu na maksymalnie 9 miesięcy.

Reakcja Komisji Europejskiej

Firmy mogą korzystać także z gwarancji udzielenia kredytu ze środków UE. W tym celu Komisja Europejska wyasygnowała 1 mld EUR na udzielenie przez Europejski Fundusz Inwestycyjny specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności co najmniej 100 tys. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez finansowanie na poziomie 8 mld EUR.

Dodatkowe środki na gwarancje UE zostały rozdysponowane w ramach czterech programów ramowych UE: COSME, który przewiduje finansowanie rozwoju MSP, programu InnovFin, oferującego kredyty i gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz finansowanie projektów badawczych, Kreatywna Europa, ukierunkowanego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), oferującego m.in. kredyty dla mikroprzedsiębiorstw oraz na rzecz przedsiębiorstw społecznych. Dodatkowe środki na gwarancje są dystrybuowane przez krajowe banki lub instytucje finansowe, które nawiązały współpracę z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dokąd po finansowanie?

W Polsce oferta kredytów gwarancji UE na specjalnych warunkach przeciwdziałających skutkom COVID-19 dostępna jest w instytucjach, które bezpośrednio nawiązały współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) lub korzystają z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, które z kolei są regwarantowane przez EFI.

Rys. Model współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi w ramach programów ramowych w zakresie gwarancji UE
Rys. Model współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi w ramach programów ramowych w zakresie gwarancji UE

Bezpośrednio z EFI współpracują Bank Pekao SA (w ramach programów COSME oraz EaSI), spółka PKO Leasing (w ramach programów COSME oraz InnovFin), Dom Maklerski CVI (w ramach programu InnovFin), a także Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (w ramach programu EaSI). Z kolei z gwarancji BGK zabezpieczonych regwarancjami COSME korzystają Alior Bank, Bank BPS i 79 zrzeszonych banków spółdzielczych, Bank Pekao SA, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BNP Paribas, BOŚ Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska SA oraz SGB Bank i 97 zrzeszonych banków spółdzielczych. Łącznie 192 instytucje finansowe oferują kredyty lub pożyczki z gwarancjami UE na warunkach antycovidowych.

Na jakich warunkach i na co?

Pierwszą instytucją finansową, która uruchomiła w Polsce preferencyjne antycovidowe finansowanie z gwarancją KE, jest CVI Dom Maklerski. Spółka inwestuje w innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 tys. pracowników. Finansowanie w zakresie 8–30 mln zł dostępne jest w formie zakupu obligacji przedsiębiorstw. Dzięki zabezpieczeniu części ryzyka inwestycyjnego przez EFI oprocentowanie transakcji jest obniżone. Równocześnie z objęciem finansowania obrotowego aż 80-procentową gwarancją programu InnovFin CVI Dom Maklerski przedłużył okres dostępności oferty do końca 2022 r.

Kolejną umowę podpisał Bank Pekao SA. Dzięki zmianom kredyty obrotowe w wysokości do 630 tys. zł mogą być objęte aż 80-procentową gwarancją EFI. Tomasz Kierzkowski, ekspert w Biurze Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Banku Pekao SA, podkreśla, że „duże zainteresowanie kredytami obrotowymi objętymi gwarancją COSME wynika z potrzeb płynnościowych przedsiębiorców i ze zwiększenia przez EFI kwoty gwarancji z 50 do 80 proc. dla kredytów obrotowych o wartości do 150 tys. EUR. Wielu przedsiębiorców wykorzystało też limity pomocy de minimis i w związku z tym kredyty z gwarancją COSME, w których nie występuje pomoc publiczna, stanowią znakomitą alternatywę dla innych typów gwarancji dostępnych na polskim rynku”. Ponadto na atrakcyjność oferty wpływa to, że decyzje o udzieleniu gwarancji UE podejmuje bank kredytujący wraz z decyzją kredytową i nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów. W najbliższych tygodniach Pekao SA planuje uruchomienie na lepszych warunkach gwarancji w ramach programu EaSI.

Finansowanie z gwarancjami programu EaSI na poprawionych warunkach oferuje już TISE. Pożyczki oferowane są podmiotom ekonomii społecznej. Oferta obejmuje kredyty do 1,4 mln zł na 5 lub 7 lat z przeznaczeniem na zakup lub inwestycje w środki trwałe, wsparcie działalności bieżącej lub utworzenie nowych miejsc pracy. Magdalena Czuchryta, dyrektor Działu Ekonomii Społecznej w TISE, jako ciekawy przykład inwestycji sfinansowanej pożyczką EaSI wskazuje modernizację istniejącego portu jachtowego w Trzebieży. Dzięki pożyczce, pomimo utrudnień spowodowanych COVID-19, fundacja „płynie do przodu”. Oferta gwarancji EaSI na lepszych warunkach będzie dostępna do końca pierwszego kwartału 2021 r.

W październiku 2020 r. do grona instytucji oferujących gwarancje UE na warunkach antycovidowych dołączył Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z peletonem współpracujących banków kredytujących. W ramach oferty polepszono parametry gwarancji spłaty kredytów na finansowanie działalności bieżącej poprzez obniżenie prowizji do 0,7 proc., wydłużenie gwarancji do 39 miesięcy oraz okresu odnawiania spłat kredytów do 9 lat. Co ważne, zmiany w gwarancjach COSME obowiązują z datą wsteczną od 6 kwietnia 2020 r. i będą dostępne do połowy 2021 r. Na zalety oferty gwarancji BGK zwraca uwagę Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń w BGK. Jego zdaniem „dzięki gwarancjom BGK przedsiębiorcy uzyskują łatwiejszy dostęp do kredytu, nawet jeśli nie dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami lub nie chcą przeznaczać majątku na zabezpieczenie”.

Warto przy tym zauważyć, że pandemia przyspiesza cyfryzację, czego przejawem jest możliwość składania wniosków zdalnie. Uwagę na to zwraca Natalia Olbrych-Szatkowska, menedżer ds. strategii i rozwoju produktów w Nest Banku, podkreślając że wniosek o kredyt z gwarancją BGK COSME można złożyć telefonicznie bez wizyty w banku.

Na automatyzację procesu kredytowego, która skutkuje szybką decyzją kredytową, zwraca również uwagę Maciej Dziuba, menedżer Zespołu Gwarancji Portfelowych i Programów Unijnych w Alior Banku, który dodatkowo podkreśla, że „gwarancje BGK mogą być jedynym wymaganym zabezpieczeniem kredytów udzielanych przez bank”.

Dyżury eksperckie 23 grudnia w godz. 8.00-16.00
Numer telefonu - 22 295 35 97 , nr. spotkania 1756058707##
Magdalena Typa i Adrian Pieńkowski
Numer telefonu - 22 295 35 97 , nr. spotkania 1756058707##
Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Typa

Polecane