Powrót do słynnej ustawy Wilczka

opublikowano: 14-11-2016, 22:00

„Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” — tę ważną dla firm zasadę zamierza w „Konstytucji biznesu” zapisać wicepremier Mateusz Morawiecki

Minister rozwoju i finansów przedstawi dziś na posiedzeniu Rady Ministrów informację o założeniach zapowiadanej „Konstytucji biznesu”, która ma być zbiorem praw i gwarancji ochronnych dla przedsiębiorców. Konkretne zapisy tej konstytucji wicepremier ma zaprezentować 18 listopada 2016 r. na Kongresie 590 w Rzeszowie. My już dziś prezentujemy jej podstawowe założenia (patrz: ramka). Co powinno ucieszyć wszystkich przedsiębiorców, to sięgnięcie po sprawdzone i chwalone wzory z tzw. ustawy Wilczka, która położyła podwaliny pod rozwój wolnorynkowej gospodarki w Polsce po upadku PRL. Ustawa ta dzięki nowoczesnym i liberalnym zapisom umożliwiła szybki rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju, poczynając od drobnego handlu na targowiskach, a na wielkich korporacjach kończąc. W kolejnych latach ustawa Wilczka była jednak okrawana z korzystnych dla firm rozwiązań.

Obiecana przez wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego „Konstytucja biznesu” to najbardziej wyczekiwany przez 
środowiska przedsiębiorców dokument mający uwolnić działalność 
gospodarczą spod władzy urzędników i niejasnego prawa.
Zobacz więcej

SŁOWO SIĘ RZEKŁO:

Obiecana przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego „Konstytucja biznesu” to najbardziej wyczekiwany przez środowiska przedsiębiorców dokument mający uwolnić działalność gospodarczą spod władzy urzędników i niejasnego prawa. Marek Wiśniewski

Nadrzędna zasada

Wicepremier Mateusz Morawiecki obiecał uwolnić działalność gospodarczą z nadmiarubarier i obiecał „Konstytucję biznesu”, która ma czuwać nad prawami przedsiębiorców i ograniczyć władzę urzędników. W jej założeniach czytamy, że kardynalną zasadą ma być ta z ustawy Wilczka: „Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Takiego zapisu od wielu lat domagały się organizacje przedsiębiorców.

— Obecnie nasza biurokracja działa odwrotnie, czyli uznaje, że zakazane jest wszystko to, co nie jest jasno dozwolone, i wymaga od przedsiębiorców udowadniania niewinności — podkreśla Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Drugą kardynalną zasadą będzie zasada domniemania niewinności firm. To urzędnik będzie musiał udowodnić firmie zasadność stawianych jej zarzutów i podejrzeń łamania prawa. Ponadto w „Konstytucji biznesu” znajdzie się tzw. klauzula pewności prawa. Chodzi o to, że gdy firma zastosuje się do ugruntowanej wykładni przepisu, to nie będzie za to karana np. dodatkowym podatkiem czy opłatą ani nie poniesie żadnych innych konsekwencji. Firmy będą mogły także powoływać się na cudze indywidualneinterpretacje podatkowe i je stosować w swojej działalności. Minister rozwoju i finansów chce bowiem zwiększyć pewność i przewidywalność polskiego prawa, szczególnie podatkowego. W biznesowej ustawie zasadniczej znajdzie się również zapis, że organy władzy będą miały obowiązek rozstrzygania wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść przedsiębiorców. Wicepremier zapisze też w konstytucji dość szczegółowe rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS i zdrowotnych przez pierwsze pół roku działalności gospodarczej, likwidację numeru REGON (pozostanie tylko NIP), powołanie rzecznika przedsiębiorców, likwidację niektórych pozwoleń i licencji, a także obowiązku stosowania… pieczątek firmowych.

Biznes czeka na szczegóły

Co o tych koncepcjach sądzą eksperci?

— Owszem, na papierze te postulaty i rozwiązania wyglądają bardzo ładnie i trzeba je zapisać, bo urzędnicy widzą tylko to, co mają konkretnie zapisane. Pytanie tylko, czy i jak te wszystkie wspaniałe idee będą stosowane w praktyce. Czas pokaże — mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. Na „Konstytucję biznesu” ma się składać wiele różnych ustaw, jak np. Prawo przedsiębiorcy, Ustawa proprzedsiębiorcza, Ustawa o dereglamentacji, ustawa o… uproszczeniu przepisów podatkowych. W kwestiach podatkowych ma dojść m.in. do sprecyzowania zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wprowadzenia ulgi na złe długi (wrzucanie w koszty niezapłaconych wierzytelności po upływie 150 dni od terminu płatności), pojawią się e-formularze w podatkach lokalnych oraz skrócenie do 5 lat obowiązku przechowywania rocznych sprawozdań finansowych (obecnie bezterminowo). — To ciekawe rozwiązania mogące wspomóc przedsiębiorców, lecz konkretna ich ocena będzie możliwa, gdy pojawią się szczegółowe projekty przepisów — mówi Maciej Kacymirow, doradca podatkowy w Greenberg Traurig Grzesiak.

Założenia „Konstytucji biznesu”

Ustawa prawo przedsiębiorców

Zasady: wolności gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania niewinności przedsiębiorców, przyjaznej interpretacji przepisów prawa, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, bezstronności i równego traktowania, pewności prawa, poszanowania uczciwej konkurencji i słusznych interesów przedsiębiorcy, współdziałania organów, polubownego rozstrzygania kwestii spornych. Ulgi na start: zwolnienie ze składek na ZUS i zdrowotnych przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Likwidacja numeru REGON (posługiwanie się tylko numerem NIP) Brak konieczności rejestracji działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne poniżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (np. drobny handel, zajęcia dorywcze). Uproszczenie i przyspieszenie procedur wydawania pieniędzy unijnych. Kompleksowe uregulowanie działalności firm zagranicznych w Polsce. Nowe zasady tworzenia prawa: konsultowanie projektów aktów prawnych, zasada ograniczania obciążeń adresatów przepisów, ocena skutków ustawy (tzw. tarcza deregulacyjna), obowiązek przeglądów prawa przez ministrów, obowiązek obniżania obciążeń wobec MŚP, obowiązkowy test zgodności z prawem przedsiębiorców każdej ustawy gospodarczej, zastosowanie się firmy do „objaśnień przepisów” będzie chroniło ją przed negatywnymi konsekwencjami. Powołanie rzecznika przedsiębiorców. Zadania: interwencje w razie naruszania prawa przedsiębiorców, wnioskowanie do urzędów o wydawanie „objaśnień przepisów” i ogólnych interpretacji przepisów, mediacje między firmami a organami administracji, opiniowanie projektów aktów prawnych na każdym etapie procesu legislacyjnego, ocena jakości pracy urzędników. Likwidacja pozwoleń i licencji jako form reglamentacji.

Wydawanie zezwoleń w trybie „milczącej zgody”. Za zgodą firmy załatwianie spraw urzędowych przez telefon lub e-mail. Likwidacja obowiązku stosowania pieczątek firmowych.

Ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych

Sprecyzowanie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Skrócenie do 5 lat okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych (obecnie bezterminowo). Ulga na złe długi: odliczenie od dochodu kwoty długu nieuiszczonej firmie w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności.

Zniesienie obowiązku składania odrębnych wniosków o zwrot VAT w terminie 25 i 180 dni. Możliwość składania e-formularzy w podatkach lokalnych. Zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego (przy małych wysyłkach — do 22 EUR). Możliwość składania deklaracji zbiorczych dla umów sprzedaży. Jedno postępowanie podatkowo-celne w przypadku importu towarów.

Ustawa proprzedsiębiorcza

Bezwzględny 30-dniowy termin płatności przez podmioty publiczne (państwowei samorządowe). Poszerzenie możliwości rejestracji spółek przez internet w ciągu 24 h (S 24), uproszczenie procedur związanych z PFRON, zniesienie opłaty targowej dla handlu na gruntach prywatnych.

Ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej

Zniesienie niektórych zezwoleń i wymogów wpisu do rejestru działalności reglamentowanej, ograniczenie wymogów dla niektórych koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestrów działalności regulowanej.

Źródło: projekt pakietu „Konstytucja biznesu”

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu