Prezydencka recepta na przyjazne podatki

opublikowano: 31-07-2014, 00:00

Jeśli ustawodawca poprze podatkowe postulaty prezydenta, zniknie korekta PIT i CIT przy opóźnionych płatnościach.

Głowa państwa konsultuje z przedstawicielami przedsiębiorców zmiany przepisów podatkowych. Po kilku seminariach na temat polskiego systemu podatkowego, analizie raportów i opracowań na ten temat, a także orzecznictwa, Kancelaria Prezydenta RP przesłała w tym miesiącu do zaopiniowania konkretne propozycje kilku nowych rozwiązań. Miałyby obowiązywać od 2016 r. Sformułowano 8 postulatów. Dotyczą głównie ordynacji podatkowej (szczegóły obok). Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, stwierdził w piśmie do adresatów konsultacji, że proponowane zmiany powinny wyeliminować praktyczne problemy ze stosowaniem regulacji należących do najbardziej uciążliwych. Do propozycji odniósł się już Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP). Postulaty prezydenckie znalazły pełne poparcie związku.

Zobacz więcej

Fot. Bloomberg

— Ich wprowadzenie ograniczy biurokratyczne uciążliwości, a także zmniejszy ryzyko prowadzenia działalności — ocenił prezes ZRP. Jerzy Bartnik zwrócił szczególną uwagę na projekt zmian w podatkach dochodowych — od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT).

Zapowiada zniesienie nakazu korekty kosztów uzyskania przychodów, gdy podatnik nie opłaca faktur. Wprowadzono go 1 stycznia 2013 r. i miał hamować zatory płatnicze. 80 proc. firm uważa, że to nie pomogło w eliminacji zatorów, ale jedynie zwiększyło obowiązki administracyjne — wynika z badań przywołanych przez kancelarię. Powstało też wiele problemów interpretacyjnych, dotyczących sytuacji, w których zakłada się odroczenie terminu zapłaty, ale nie można tego uznać za patologię, uzasadniającą stosowanie sankcji. Przykładem mogą być kaucje gwarancyjne w budownictwie.

— Przepisy te praktycznie wyeliminowały najważniejsze korzyści wynikające z prowadzenia uproszczonej ewidencji podatkowej, jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów — stwierdził Jerzy Bartnik.

Podkreślił, że szczególnie trudna jest np. korekta odpisów amortyzacyjnych w części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się np. na wartość początkową środka trwałego, zwłaszcza gdy płatność jest rozłożona na raty. Zwrócił też uwagę, że przeoczenie terminu zapłaty bez wyksięgowania faktury z kosztów oznacza poważne skutki karne skarbowe. W Kancelarii Prezydenta RP obliczono, że przedsiębiorcy oszczędzą na zmianie ok. 226-410 mln zł.

8 postulatów prezydenta

  • Wprowadzenie zasady, że wątpliwości co do wykładni prawa podatkowego należy rozstrzygać na korzyść podatnika.
  • Zwiększenie dostępności i przejrzystości bazy indywidualnych interpretacji podatkowych — mowa m.in. o publikowaniu informacji o zmianie lub uchyleniu interpretacji.
  • Zwiększenie pewności co do zaistnienia przedawnienia podatkowego — okres jego przedłużenia (lub zawieszenia) miałby wynosić maksymalnie 2 lata.
  • Ograniczenie możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej — miałby zniknąć przepis, który dopuszcza to np., gdy do końca okresu przedawnienia podatkowego pozostało mniej niż 3 miesiące, co fiskus wykorzystuje przez egzekucję należności, aby przerwać bieg przedawnienia.
  • Fakultatywne składanie uzasadnienia do korekty podatkowej — obecny obowiązek zbędny, m.in. dlatego, że organ podatkowy może weryfikować korektę.
  • Uproszczenie postępowania podatkowego przed organem odwoławczym — sam przeprowadzałby dodatkowe postępowanie dla uzupełnienia dowodów. Uchylenie obowiązku korygowania kosztów podatkowych, zależnego od tego, kiedy podatnik reguluje płatności.
  • Zmniejszenie uciążliwości kontroli — mogłyby być prowadzone w miejscu prowadzenia dokumentacji, obecne przepisy dotyczące kontrolowania firmy poza jej siedzibą są niespójne.

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu