Prowadzenie działalności w 2017 r.

opublikowano: 27-12-2016, 22:00

Jedna z ważnych zmian dotyczy stosowania się pr przedsiębiorców do urzęd interpretacji przepisów zw z prowadzeniem biznesu.

Otoczenie prawne

W kilkunastu aktach będą uproszczen z ustawy mającej na celu poprawę ot go przedsiębiorców. Wprowadzono je budowlanym, prawie pracy (czytaj ob o swobodzie działalności gospodarcze spółek handlowych, prawie ochrony ś

Kodeks spółek

Wprowadzono zasadę, że w razie sprz sów spółki z interesami członka zarzą małżonka, krewnych i powinowatych stopnia oraz osób, z którymi jest pow członek zarządu powinien ujawnić tę i wstrzymać się od udziału w rozstrzy spraw i może żądać zaznaczenia tego

Interpretacje dla przedsiębiorcy

W ustawie o swobodzie działalności p przepisy dotyczące urzędowych inter dawanych przedsiębiorcom. Nie są on przedsiębiorcy, jednak nie może on by jakimikolwiek daninami publicznymi, karami w zakresie, w jakim zastosuje wykładni. Dotyczy to także zastosowa biorcy do utrwalonej praktyki interpre administracji publicznej lub państwow organizacyjnej. Analogiczne zmiany w w Ordynacji podatkowej. W przypadk pretacji w Biuletynie Informacji Public organu musi pojawić się niezwłocznie wykładnia z adnotacją o przyczynie zm

Kontrole, zawieszenie działalnoś

Uchwalono zmiany w zasadach kontr przedsiębiorców. Będzie np. zakaz prz kontroli przez ten sam organ w spraw przedmiotem wcześniej zakończonyc kontrolnych. Zmieniono też przepisy o zawieszaniu Przedsiębiorca prowadzący działalnoś najmniej 6 miesięcy będzie mógł zaw wanie jej na okres do 3 lat, by sprawo dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zak kalendarzowego, w którym dziecko ko cia. Obecnie to możliwe do ukończeni

Wpisy w CEIDG

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Info Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie legać adres zamieszkania przedsiębio natomiast wymóg, aby obok informac upadłości i ukończeniu tego postępow no także dane syndyka, a w przypadku dotyczących postępowania restruktu wpisywać także dane nadzorcy lub za

Przepisy

• Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmian rych ustaw w celu poprawy otoczen przedsiębiorców (ustawa czeka na o w Dzienniku Ustaw).
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Prowadzenie działalności w 2017 r.