Raport pomaga zrozumieć spółkę

Artur Sierant
opublikowano: 22-06-2001, 00:00

Raport pomaga zrozumieć spółkę

Praktyka dowodzi, że na podstawie raportów okresowych przesyłanych przez spółki giełdowe nie można zbudować pełnego obrazu firmy. Dlatego duże znaczenie ma raport roczny, który jest przygotowywany i prezentowany przez spółkę. Jest to podstawowe źródło wiedzy o firmie. Ważne są wszystkie elementy tego raportu: zarówno pisemne sprawozdanie zarządu z działalności, jak i opinia biegłego rewidenta czy też sprawozdanie finansowe z notami i informacjami dodatkowymi.

Wiadomości, które przesyłane są przez cały rok w formie pojedynczych komunikatów, tu są zaprezentowane w szerszym kontekście. Zespół, którego pracami kieruję, zajmuje się oceną pierwszej części raportu — pisemnego sprawozdania zarządu firmy z działalności. Jest to ta część raportu rocznego, która najlepiej pozwala zapoznać się z firmą. Przy ocenianiu raportu uznaliśmy, że powinny w nim znajdować się między innymi następujące informacje:

— prezentacja jednostki i jej działalności,

— charakterystyka branży w której firma funkcjonuje,

— strategia rozwoju spółki,

— prognozy i długoterminowe plany finansowe,

— informacje o istotnych zdarzeniach w ciągu roku, w tym o dokonanych i planowanych inwestycjach,

— informacje o profilu ryzyka operacyjnego i finansowego,

— syntetyczne dane finansowe za ostatnie lata,

— informacje o notowaniach akcji.

Każdy z tych elementów sprawozdania jest oddzielnie oceniany przez członków zespołu i na podstawie ich indywidualnych ocen ustalana jest punktacja. W skład zespołu oceniającego wchodzą osoby w różny sposób związane z rynkiem kapitałowym — przedstawiciele GPW, DM Banku Ochrony Środowiska oraz dziennikarze.

Analizując prezentację jednostki i jej działalności, możemy dowiedzieć się, na ile dokładnie firma poinformowała o swojej działalności.

Ze strukturą sprzedaży ściśle powiązany jest kolejny analizowany element — charakterystyka branży, w której firma funkcjonuje. Wiele spółek zwyczajnie o tym zapomina. Tymczasem działy sprzedaży każdej firmy doskonale wiedzą, jaka jest pozycja każdego produktu oferowanego na rynku. Dla inwestorów zdobycie tego typu informacji może być kłopotliwe, dlatego powinni ją otrzymać w sprawozdaniu zarządu.

Kolejne trzy punkty również są ze sobą powiązane. Strategia rozwoju firmy oraz jej prognozy i długoterminowe plany finansowe są bardzo istotnym elementem sprawozdania. Inwestorzy kupując akcje zainteresowani są głównie przyszłymi zyskami. Tu znaczenie mają planowane wyniki. Na decyzję o kupnie akcji wpływ mają również informacje o tym, w jaki sposób spółka będzie chciała finansować swoje projekty inwestycyjne — czy i kiedy planowane są kolejne emisje akcji, czy planowana jest emisja obligacji (w tym zamiennych na akcje).

Elementem realizacji długoterminowej strategii są dokonywane inwestycje — inwestorzy powinni dowiedzieć się, czy proces inwestycyjny realizowany jest zgodnie z wcześniejszymi założeniami oraz w jakiej części został on już zrealizowany. To pozwala oszacować realność przyjętych kiedyś założeń oraz wpływ tych inwestycji na sytuację finansową w minionym roku oraz w przyszłości.

Informacje o ponoszonym ryzyku operacyjnym i finansowym to kolejny istotny element sprawozdania. W poprzednich latach spółki nie określały swoich obszarów ryzyka. Stało się to szczególnie widoczne po kryzysie rosyjskim, kiedy okazało się, że powiązanie firm z tamtą gospodarką było dużo większe niż pierwotnie sądzono. Podobnie jest teraz w branżach związanych z nowymi technologiami, gdzie trzeba ponosić znaczne nakłady i koszty finansowe.

Ostatnie dwa analizowane elementy to prezentacja syntetycznych danych finansowych oraz informacji o notowaniach akcji. Pozwala to na ocenę zmian, jakie zaszły w firmie. W sprawozdaniu finansowym zamieszczane są tylko dane za dwa ostatnie lata obrotowe. Należy również pamiętać o zmianach zasad rachunkowości oraz fuzjach i przejęciach bądź sprzedaży części aktywów. Stare sprawozdania finansowe tych elementów nie uwzględniają, więc spółka powinna przedstawić porównywalne dane.

Artur Sierant

kierownik zespołu oceniającego pisemne sprawozdania zarządu firmy z działalności

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Sierant

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Raport pomaga zrozumieć spółkę