Rejestracja znaku nigdy nie była taka prosta

opublikowano: 07-07-2016, 22:00

Po zmianach w przepisach rejestrowanie znaków towarowych jest znacznie łatwiejsze i trwa o połowę krócej

Od połowy kwietnia obowiązują nowe przepisy ustawy „Prawo własności przemysłowej”. Wprowadzone zostały zmiany w rejestracji znaków towarowych — stosowany do tej pory system badawczy został zastąpiony przez sprzeciwowy. W praktyce oznacza to, że weryfikacja zgłoszeń jest łatwiejsza i przebiega znacznie szybciej. Do kwietnia czas rozpatrywania zgłoszeń wynosił średnio 14 miesięcy. Nowy system przekłada się na skrócenie uzyskania ochrony do nawet 6-7 miesięcy od daty zgłoszenia.

— To bez wątpienia jedna z najistotniejszych zalet nowego systemu, bo czas oczekiwania na uzyskanie prawa wyłącznego ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów przedsiębiorców, którzy działają na dynamicznie zmieniającym się rynku. Ich konkurencyjność zależy również od szybkości wprowadzania do obrotu nowych produktów oznaczanych chronionymi znakami — mówi Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP (UPRP).

Nie każda przesłanka ważna

Z czego wynika tak znaczne skrócenie procedury? Wcześniej po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego Urząd Patentowy prowadził własne badanie, czy jest ona uprawniona. Specjaliści oceniali zarówno podstawowe funkcje znaku towarowego (tzw. przesłanki bezwzględne — czy odróżnia się on od innych towarówi usług) oraz czy nie jest podobny do wcześniej zarejestrowanych znaków na terenie Polski, jak i krajów unijnych (tzw. przesłanki względne). I tu pojawia się zasadnicza zmiana — w owym systemie urząd nie bierze pod uwagę tych ostatnich kryteriów. W ten sposób polskie prawo znacznie zbliża się do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Obecny system opera się na możliwości sprzeciwu zgłaszanego przez właściciela znaku, który jest zarejestrowany lub został zgłoszony do rejestracji wcześniej od znaku, który ktoś chce zarejestrować później. To oznacza, że element podobieństwa nie będzie badany ex officio przez urząd, tylko ten sprzeciw może być zgłaszany przez wcześniej uprawnionych. Na czym polega nowy system i co należy krok po kroku zrobić, aby zgłosić znak do rejestracji? O tym obok.

Sprawdź i zgłoś swój znak

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem inwestycji w budowanie marki na podstawie wybranego znaku powinien sprawdzić, czy oznaczenie nie jest już zarejestrowane przez kogoś innego. W ten sposób uniknie kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia rebrandingu — jeśli okaże się, że naruszone są obce prawa. Dostępność znaku można sprawdzić, korzystając z baz internetowych udostępnianych przez UPRP. Jest też opcja zlecenia badania specjaliście. Najważniejszy krok to zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. W tym celu należy wypełnić podanie. Zawiera ono informacje dotyczące danych zgłaszającego, znaku towarowego i towarów lub usług, dla których ten znak ma być zastrzeżony.

Badanie i ogłoszenie

Po otrzymaniu zgłoszenia UPRP sprawdzi, czy zostało ono wypełnione prawidłowo pod względem formalnoprawnym (np. czy została uiszczona opłata za zgłoszenie). Jednocześnie urząd ujawni informację o dokonanym zgłoszeniu. Dzięki temu inne podmioty będą mogły zapoznać się ze zgłoszeniem i złożyć uwagi. Mogą one dotyczyć np. wskazania ewentualnych powodów, przez które znak nie powinien być zarejestrowany. Potem urząd bada, czy zgłoszone oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy. Możliwa jest sytuacja, w której UPRP stwierdzi, że znak należy do kategorii oznaczeń wyłączonych z rejestracji. Wtedy zdecyduje o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do — odpowiednio — całości lub części żądanego zakresu ochrony. Ale jeśli nie znajdzie przeszkód do rejestracji, ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (BUP).

3 miesiące na sprzeciw

— Data publikacji jest bardzo istotna w nowym systemie sprzeciwowym. Od niej w terminie trzech miesięcy uprawniony z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zarejestrowanego zgłoszenia. Postępowanie w sprawie rozpocznie się z dniem wniesienia wniosku — mówi prezes UPRP. W takim sprzeciwie trzeba powołać się na wcześniejsze prawa, które mogą być naruszone przez tę rejestrację. Na tym etapie UPRP powiadomi zgłaszającego i osobę wnoszącą sprzeciw, że w ciągu dwóch miesięcy mogą rozstrzygnąć sprawę polubownie.

— To bardzo ważny element procedury, który pozwoli na wyeliminowanie zbędnych sporów, a tym samym wpłynie na przyspieszenie postępowania w sprawie sprzeciwu. Zostało ono zorganizowane tak, aby z jednej strony przeciwdziałać nadmiernemu przedłużaniu całego procesu, a z drugiej stworzyć możliwość ugody między stronami. Wszystkie te zmiany zbliżają naszą procedurę do unijnej — mówi Alicja Adamczak.

Termin ugodowego załatwienia sprawy można przedłużyć nawet do pół roku. Jeśli w tym czasie strony nie dojdą do porozumienia, urząd przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu. Będzie w tym związany podstawą prawną i faktyczną wskazaną przez strony. Natomiast gdy jedna ze stron postępowania nie zgodzi się z rozstrzygnięciem, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czas na rejestrację

Jeżeli żaden sprzeciw nie będzie zgłoszony (lub w przypadku jego oddalenia), znak zostanie zarejestrowany.

— Warto pamiętać o tym, aby co 10 lat odnawiać i opłacać swoje prawa. Trzeba monitorować swoje zgłoszenia lub można zlecić to specjaliście — aby mieć pewność, że nikt nie wkracza w strefę zarejestrowanego monopolu. A jeśli tak się zdarzy, trzeba reagować i zgłaszać sprzeciw — podkreśla Alicja Adamczak. Od grudnia obowiązują przepisy, które dopuszczają rejestrowanie znaków zawierających nazwę Rzeczpospolita Polska lub jej skrót.

— Byliśmy do niedawna jedynym krajem w UE, który nie przewidywał takiej możliwości dla nazwy własnego kraju. Z tego powodu polscy przedsiębiorcy byli często w gorszej sytuacji niż podmioty z innych krajów UE, które często w swoich znakach umieszczają nazwy firm ze wskazaniem kraju, z którego pochodzą. Ale to już przeszłość. Od kiedy weszły przepisy umożliwiające zawarcie w znaku towarowym wyrazu Polska, dokonano 103 zgłoszeń znaków towarowych, które zawierają to słowo — mówi prezes UPRP. Jeśli chodzi o liczbę rejestrowanych znaków towarowych, Polska zajmuje 18. miejsce na świecie. Pod względem wzorów użytkowych plasujemy się na 15. pozycji, a zgłoszonych wynalazków — 17.

WIĘCEJ INFORMACJI: www.uprp.pl/znaki-towarowe/ Lead05,29,1703,4,index,pl,text/

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym mogą być np. słowa, rysunki, formy przestrzenne, melodie — które odróżniają źródło pochodzenia oznaczanych produktów i usług i nie są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa.

Co tracisz, nie rejestrując znaku, z którego korzystasz?

nie możesz dokonywać obrotu znakiem towarowym (np. zbywać, licencjonować) ryzykujesz zastrzeżenie twojego znaku przez konkurentów nie możesz posługiwać się symbolem ® trudniej będzie ci udowodnić w sądzie prawo do posługiwania się twoim oznaczeniem i zakazać konkurentom działań naruszających twój znak lokalne używanie znaku nie chroni twoich interesów na terenie całego kraju

2miesiące Tyle czasu ma zgłaszający i osoba wnosząca sprzeciw na polubowne załatwienie sprawy. W niektórych przypadkach ten termin można przedłużyć do pół roku.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane