Rok 2005 w prywatyzacji

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 29-12-2005, 18:06

Prywatyzacja PZU i w sektorze energetycznym - szczególnie sprzedaż części akcji PGNiG oraz akcji Grupy Lotos - także przeciągająca się sprzedaż Huty Częstochowa - to kwestie, które budziły w mijającym roku spore emocje.

Prywatyzacja PZU i w sektorze energetycznym - szczególnie sprzedaż części akcji PGNiG oraz akcji Grupy Lotos - także przeciągająca się sprzedaż Huty Częstochowa - to kwestie, które budziły w mijającym roku spore emocje.

Działaniom resortu skarbu często towarzyszyły protesty górników przeciw prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Przypominamy wydarzenia, które w 2005 r. koncentrowały na sobie uwagę mediów.

STYCZEŃ

1.7. Sejm powołał komisję śledczą ds. zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU. 21 stycznia Sejm powołał dziesięcioosobowy skład komisji. Komisja przyjęła swój raport 15 września. Główną konkluzją raportu był wniosek do ministra skarbu, by doprowadził do unieważnienia umowy prywatyzacyjnej z 1999 r., ponieważ - zdaniem komisji - umowa ta jest nieważna.

Tego samego dnia - 7 stycznia - zastępca prokuratora generalnego Kazimierz Olejnik zdecydował o przeniesieniu trzech śledztw w sprawie prywatyzacji PZU SA prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Warszawska prokuratura wcześniej umorzyła dwa z trzech śledztw w sprawie prywatyzacji PZU, a jedno postanowiła zawiesić. 13 stycznia prokuratura apelacyjna w Gdańsku postanowiła połączyć te śledztwa.

LUTY

3.1. Ukraiński Związek Przemysłowy Donbasu i koncern Mittal Steel złożyły oferty kupna Huty Częstochowa. Trzy tygodnie później wyłączność na negocjacje otrzymał Mittal Steel. Na początku marca swoją ofertę podtrzymał ZP Donbasu.

 17 lutego - Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło do rokowań w sprawie zakupu nie mniej niż 10 proc. kapitału zakładowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

MARZEC

10.3. Referendum zorganizowane przez górnicze związki zawodowe w sprawie prywatyzacji w górnictwie. 97,45 proc. spośród blisko 68 tys. górników uczestniczących w związkowym referendum opowiedziało się przeciwko prywatyzacji kopalń węgla. Tymczasem rząd Marka Belki zapowiedział, że przygotowania do prywatyzacji sektora węglowego będą kontynuowane, ale ostateczne decyzje podejmie już następny rząd. Wstrzymanie prywatyzacji grozi utratą środków z Banku Światowego na reformę branży.

15.3. Rząd zaakceptował wniosek ministra skarbu o zgodę na sprzedaż akcji Grupy Lotos w ofercie publicznej.

29.3. Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało konsorcjum McKinsey&Company Poland, CDM Pekao oraz Ernst&Young Audit na doradcę przy prywatyzacji warszawskiej Giełdy Papierów  Wartościowych.

31.3. Ministerstwo Skarbu Państwa unieważniło postępowanie na wybór doradcy przy prywatyzacji PZU SA.  

KWIECIEŃ

12.4. Sejm odrzucił wniosek o odwołanie ministra skarbu Jacka Sochy. Autorem wniosku była LPR. Zygmunt Wrzodak przedstawiał politykę Sochy jako szkodliwą społecznie.

28.4. Część załogi Huty Częstochowa zażądała zerwania negocjacji z koncernem Mittal Steel. Związkowcy z Huty Częstochowa zdecydowali, by nie podpisywać pakietu socjalnego z Mittal Steel. Tego samego dnia konkurent - Związek Przemysłowy Donbasu (ZPD) - poinformował, że chce przystąpić do negocjacji na wyłączność w sprawieprywatyzacji Huty Częstochowa.

MAJ

4.5. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej postanowiła zarekomendować Sejmowi głosowanie za postawieniem byłego ministra skarbu Emila Wąsacza przed Trybunałem Stanu w związku z nieprawidłowościami w procesie prywatyzacji PZU, Domów Towarowych Centrum i Telekomunikacji Polskiej.

12.5. Debiut giełdowy Polmosu Białystok. 32,14 proc. akcji Polmosu Białystok trafiło na giełdę w maju 2005. Skarb Państwa uzyskał wówczas ponad 303,7 mln zł. Resztę kupił inwestor - amerykańska spółka CEDC, która za 61 proc. akcji zapłaciła 1 mld 63 mln zł.

16.5. Początek oferty publicznej akcji Grupy Lotos. 

16.5. ZP Donbasu dostał wyłączność na negocjacje w sprawie prywatyzacji Huty Częstochowa.

30.5. Po majowych wystąpieniach polityków przeciw prywatyzacji PGNiG, pismo z żądaniem niezwłocznego podjęcia decyzji o skierowaniu w czerwcu na Giełdę Papierów Wartościowych akcji serii B PGNiG skierowali do ministra skarbu Jacka Sochy związkowcy z PGNiG. Na początku czerwca związkowcy PGNiG przeprowadzili też pikietę przed MSP.

CZERWIEC

16.6. ZP Donbasu parafował umowę sprzedaży udziałów w Hucie Częstochowa i spółkach zależnych z jej właścicielem Towarzystwem Finansowym Silesia i zarządem Huty Częstochowa

9.6. Debiut giełdowy Grupy Lotos. Wartość oferty spółki wyniosła ponad 1 mld zł.

LIPIEC

8.7. Towarzystwo Finansowe Silesia i Huta Częstochowa podpisały w piątek z ukraińskim Związkiem Przemysłowym Donbasu warunkowe umowy zbycia udziałów Huty Stali Częstochowa oraz 12 spółek zależnych.

11.7. Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało umowę sprzedaży 61 proc. akcji Polmosu Białystok amerykańskiej spółce CEDC. Inwestor zapłacił za ten pakiet 1 mld 63 mln zł. Umowa została zawarta warunkowo - wymagała m.in. zgody UOKiK. UOKiK wydał taką zgodę w październiku pod pewnymi warunkami dotyczącymi dystrybucji przez niezależnych sprzedawców.

14.7. Początek notowań akcji Zakładów Chemicznych Police. W ofercie publicznej inwestorzy kupili akcje nowej emisji serii B.

SIERPIEŃ

11.8. Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało 85 proc. akcji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi firmie Dalkia Polska za 900 mln zł.

17.8. Walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG podjęło decyzję, że 23 września odbędzie się debiut giełdowy spółki. Od 1-9 września przyjmowano zapisy na 900 mln akcji. Popyt w krajowej transzy instytucjonalnej PGNiG okazał się 16 razy większy niż oferta, a w transzy zagranicznej popyt przekroczył 21 razy oferowaną pulę akcji.

25.8. Skarb Państwa, który jest właścicielem Ruchu, zaakceptował na walnym zgromadzeniu prywatyzację tej spółki w drodze podwyższenia kapitału.

26.8. Polska przegrała przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie sprawę z powództwa Eureko. Trybunał uznał, że holenderski inwestor w PZU został potraktowany w sposób nieuczciwy i niesprawiedliwy przez Polskę.

WRZESIEŃ

23.9. Debiut giełdowy PGNiG. Inwestorzy kupili 900 mln akcji nowej emisji serii B. Skarb Państwa nie sprzedawał należących do niego akcji. Spółka uzyskała z emisji 2,7 mld zł. Była to trzecia co do wielkości oferta publiczna na GPW.

26.9 Prokuratura Apelacyjna w Warszawie oskarżyła b. wiceministra skarbu i gospodarki Andrzeja Szarawarskiego o przekroczenie uprawnień w ramach sprawowanego nadzoru nad prywatyzacją Polskich Hut Stali SA.

PAŹDZIERNIK

4.10. Związek Przemysłowy Donbasu otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Hutą Stali Częstochowa, należącą do Towarzystwa Finansowego Silesia oraz nabycie od Skarbu Państwa dwunastu spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Huty Częstochowa.

17.10. "Rzeczpospolita" napisała, że czeski Unipetrol przejęty przez PKN Orlen był zadłużony na prawie 750 mln euro, a banki mogły zażądać natychmiastowej spłaty kredytów. Gdyby ten scenariusz został zrealizowany, to niewykluczone, że Unipetrol musiałby ogłosić bankructwo.

21.10. Resort skarbu wycofał się z planów prywatyzacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Rada Ministrów zdecydowała, iż celem komercjalizacji PWM będzie ochrona narodowych dóbr kultury. Spółka jest największym w kraju wydawnictwem muzyki poważnej, które ma prawa autorskie do całości lub części utworów ok. 100 polskich najwybitniejszych twórców.

26.10. Pochodząca z Finlandii Fortum Heat Polska sp. z o.o. za 275 mln zł kupiła prawie 71 proc. akcji wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC)

27.10. CEZ z Czech i brytyjski Bancroft Private Equity LLP złożyły oferty wstępne na zakup akcji Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW). MSP chce sprzedać co najmniej 10 proc. akcji KHW.

W październiku została odwołana planowana na listopad oferta publiczna grupy Enea.

LISTOPAD

2.11. Związek Sierpień '80 zażądał od rządu wstrzymania procesu prywatyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW)

7.11. Ministerstwo Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) udzieliło ograniczonej wyłączności negocjacyjnej hiszpańskiej spółce Endesa Europa. Oferta MSP dotyczy zakupu co najmniej 10 procent akcji ZE Dolna Odra.

22.11. Wniosek Eureko o sprzedaż przez Skarb Państwa 21 proc. akcji PZU za 2,1 mld zł w terminie do 30 czerwca 2006 rozpatrzył warszawski Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy. Eureko chciałoby także wyrównania szkód, które poniosło w wyniku niezrealizowania przez Skarb Państwa umów dotyczących sprzedaży akcji PZU. Spółka szacuje swoje straty na 6 mld zł.

22.11. Premier Kazimierz Marcinkiewicz i minister skarbu Andrzej Mikosz zapowiadają, że w ciągu czterech lat rząd dokończy prywatyzację w Polsce, a w rękach Skarbu Państwa pozostanie maksymalnie 100 spółek.

23.11. Kluby parlamentarne PO i SLD zażądały od ministra skarbu Andrzeja Mikosza wyjaśnień w sprawie jego roli w prywatyzacji wrocławskiej Jelfy. Kilka dni wcześniej przetarg na kupno 47,83 proc. akcji Jelfy, należących do Agencji Rozwoju Przemysłu, PZU i Skarbu Państwa, wygrał litewski AB Sanitas. Doradcą tej firmy był Mikosz.

30.11. Mikosz poinformował o wstrzymaniu prywatyzacji Elektrowni Kozienice i Enei.

5.12. Ministerstwo Skarbu parafowało z hiszpańską Endesa Europa projekt umowy sprzedaży pakietu 85 proc. akcji Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

23.12. Minister Skarbu Państwa chce, aby w ciągu miesiąca UniCredito Italiano, większościowy akcjonariusz Pekao SA, sprzedało wszystkie posiadane akcje Banku BPH. Minister skierował do prezesa włoskiego banku żądanie przywrócenia stanu zgodnego z umową prywatyzacyjną. UniCredito Italiano zobowiązało się w umowie prywatyzacyjnej dotyczącej Pekao SA, że nie będzie inwestować w akcje podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, również za pośrednictwem innych podmiotów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane