Sejm - są założenia projektu ustawy o sporcie

PAP
opublikowano: 09-07-2008, 14:35

Jednym z głównych założeń nowego projektu ustawy o sporcie jest modyfikacja regulacji prawnych, które obecnie są w wielu przypadkach zbyt szczegółowe - wynika z założeń przedstawionych podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu przez przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki Adama Giersza.

Obecnie obowiązują dwie ustawy: pierwsza z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej i druga z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.

"Oba akty prawne wymagają nowelizacji ze względu m.in. na zmiany zachodzące w Polsce. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z 2005 roku nie spełniła pokładanych w niej nadziei, spotkała się z wieloma zastrzeżeniami ze strony środowisk sportowych" - stwierdził Giersz.

Celem nowej ustawy będzie wprowadzenie przepisów wyłącznie dla sportu i wychowania fizycznego - zdaniem jej projektodawców, stanowienie prawa dotyczącego szeroko pojętej kultury fizycznej nie jest konieczne. Nowe regulacje mają się odnosić wyłącznie do sportu, udoskonalić systemowe instrumenty kontroli i finansowania.

Ustawa nie będzie szczegółowo określać reguł uprawiania sportu, ma natomiast zawierać ogólne mechanizmy działalności związków sportowych. Regulacje innych zagadnień np. podatkowych czy bezpieczeństwa na obiektach, winny być zawarte w odrębnych aktach prawnych - dodał przedstawiciel resortu sportu.

Projekt zakłada, że polski związek sportowy będzie działał na podstawie statutu i łączył kluby, organizacje szczebla wojewódzkiego i osoby prawne działające w danej dyscyplinie. Proponuje się, aby kadencja władz związku nie mogła przekraczać czterech lat, funkcję prezesa będzie można pełnić tylko przez dwie następujące po sobie kadencje.

Kontrolę nad działalnością finansową związku będzie miało coroczne walne zgromadzenie sprawozdawcze delegatów lub członków, które otrzyma sprawozdanie przygotowane przez biegłego rewidenta lub niezależnego audytora.

W zapisie ustawowym przewiduje się przywrócenie formy prawnej sportowej spółki akcyjnej, która, poza działalnością gospodarczą, będzie także realizowała zadania publiczne związane m.in. ze szkoleniem i upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży.

Rozważana jest możliwość wprowadzenia dla sportowych spółek akcyjnych ulg podatkowych oraz ich zasilania kapitałowego przez jednostki samorządu terytorialnego - poinformował Adam Giersz.

Projekt przewiduje zmiany systemu odpowiedzialności za sport w różnych środowiskach. W szkołach ma to być w gestii ministra edukacji narodowej, w środowisku akademickim - ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w wojsku - ministra obrony narodowej.

Adam Giersz na uwagę parlamentarzystów, że taka regulacja jest powrotem do dawniej obowiązującego systemu, stwierdził, iż w krajach Unii Europejskiej m.in. we Włoszech, Austrii i w Niemczech za niektóre dyscypliny sportu związane ze specyficznym szkoleniem - biathlon, strzelanie, sporty walki - odpowiadają właściwe resorty.

Założenia do projektu ustawy o sporcie są konsultowane z zainteresowanymi organizacjami, sugestie dotyczące niezbędnych zmian będą brane pod uwagę przy opracowaniu wersji końcowej.

Na zakończenie posiedzenia komisji zapytano przedstawiciela ministerstwa sportu i turystyki o stanowisko resortu w sprawie pojawiających się informacji, iż prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz, wbrew wcześniejszym deklaracjom, będzie jednak ponownie kandydował na stanowisko.

"Minister ma nadzieję, że prezes Listkiewicz dochowa danego słowa i zgodnie z deklaracjami nie będzie we wrześniu ponownie kandydował" - powiedział Adam Giersz.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Sejm - są założenia projektu ustawy o sporcie