Tygodniowy przegląd wiadomości z sektora TMT

ISBnews
opublikowano: 29-03-2014, 21:19

Przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 24-28 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Internet: Operatorzy oferują dostęp do sieci internetowej o coraz większej przepływności, ze względu na rosnące wymagania użytkowników, jak i stale zwiększający się ruch w sieci, wynika z analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nt. cen usług dostępu do internetu stacjonarnego w Polsce, opracowaną na podstawie cenników operatorów telekomunikacyjnych.

"Wnioski wypływające z analizy wskazują, że operatorzy oferują dostęp do sieci o coraz większej przepływności, ze względu na rosnące wymagania użytkowników, jak i stale zwiększający się ruch w sieci. Najczęściej obligują klienta indywidualnego do podpisania umów 12 lub 24-miesięcznych, bez dodatkowego obciążania ich kosztami zakupu dodatkowych urządzeń. Z kolei oferty skierowane do klientów biznesowych zdają się być mniej rozbudowane, przewidują okres zobowiązania na 12 lub 24 miesiące oraz mniejszy wachlarz przepływności w większości oferowanych propozycji" - czytamy w komunikacie.

Uproszczenie taryf, a także migracja operatorów w kierunku większych przepływności będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój segmentu dostępu do sieci, wskazuje UKE.

"Zgodnie z przeprowadzoną analizą, najtańsza była oferta MNI Centrum Usług. Za przepływność 0,512 Mb/s i zobowiązaniu na 24 miesiące klienci indywidualni ponosili średni miesięczny koszt na poziomie 29,05 zł. Najdrożej ukształtowała się oferta Vectry przy prędkości 160 Mb/s i takim samym czasie zobowiązania, a jej średni miesięczny koszt to 144,99 zł" - podano w analizie.

UKE podkreśla, że zestawiając te dwie oferty należy jednak zauważyć, że przy pięciokrotnie wyższym średnim koszcie abonent otrzymywał dostęp 312,5 razy szybszy. Pozwala to stwierdzić, że niższe przepływności generują stosunkowo wyższe koszty.

"Zgodnie z wynikami badania konsumenckiego za 2013 r. (Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 r. Raport z badania klientów indywidualnych. PBS Indicator na zlecenie UKE, listopad 2013 r.)  klienci indywidualni ponosili średni miesięczny koszt korzystania ze stacjonarnego dostępu do internetu w wysokości 55 zł. Taka kwota pozwala na skorzystanie z dostępu o przepływności nawet do 50 Mbps, przy skorzystaniu z usługi Netia oraz podpisaniu zobowiązania na 24 miesiące, której średni koszt wyniósł 57,82 zł" - czytamy dalej.

Klienci biznesowi ponosili wyższy koszt za usługę dostępu do internetu, jednak często jest on związany z innych charakterem dostępu, w tym usługami dodanymi jak np. pakiety bezpieczeństwa czy łącza symetryczne. Wśród badanych firm średnie miesięczne wydatki wyniosły 97 zł. Taka wartość pozwala skorzystać z najszybszych rodzajów dostępu, jak chociażby oferta Vectry, z przepływnością 160 Mbps, przy koszcie wyższym od średniego o 12 zł.

Wartości przedstawione w raporcie określają średni miesięczny koszt dostępu do sieci, a zatem uwzględniają zarówno miesięczną opłatę abonamentową, jak i pozostałe opłaty (jeśli klient takie ponosi), składające się na miesięczny koszt korzystania z Internetu. Celem raportu jest również wskazanie różnic pomiędzy ofertami najtańszymi i najdroższymi dla danego zakresu przepływności, także ze względu na technologie dostępowe.

Źródło: ISBnews

Rynek tabletów: W ub.r. 4% konsumentów przeniosło numer telefonu komórkowego do innego operatora. W 2011 roku było to 20,8%, wynika z raportu pt. "Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010 - 2013", przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Badanie Urzędu wykazało również, że 71% osób rozważa rezygnację z telefonu stacjonarnego.

"Przenośność numerów utrzymywała tendencję zwyżkową do 2011 r., kiedy to ponad 20% ankietowanych wskazało, że skorzystało z możliwości przeniesienia numeru do innego operatora. Ostatnie dwa lata to natomiast zdecydowany spadek popularności tej usługi. Odsetek osób, które zadeklarowały skorzystanie z możliwości przeniesienia numeru spadł o ponad 16 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Operatora najczęściej zmieniały osoby młode (do 24 roku życia) i korzystające z telefonu w systemie na kartę. Świadczy to również o większym przywiązaniu do marki osób posiadających telefon na abonament oraz stabilizacji rynku, podał również UKE.

Wg Urzędu, maleje popularność telefonii stacjonarnej.

"Usługi telefoniczne w stałej lokalizacji stają się coraz mniej popularne wśród konsumentów, a jako jeden z głównych powodów posiadania telefonu stacjonarnego ankietowani w 2013 r. wskazali przyzwyczajenie (52%). Badanie konsumenckie potwierdziło również tezę, iż posiadanie telefonu stacjonarnego to obecnie domena osób w wieku 60 i więcej lat (30% wskazań, wobec 27% w 2012 r.) w szczególności o statusie emeryta/rencisty (28%). W 2013 r., podobnie jak rok wcześniej, 71% respondentów wskazało, iż jest w stanie zrezygnować z usług telefonii stacjonarnej na rzecz telefonu komórkowego" - czytamy dalej.

Badanie wykazało, że ankietowani na pierwszym miejscu, jako potencjalny powód rezygnacji, wskazywali podwyżkę kosztu korzystania z usługi (33%), jako kolejną przyczynę rezygnacji wskazali atrakcyjną ofertę usług mobilnych (20%) i wreszcie brak dodatkowych usług w ramach abonamentu (13%).

Telefon stacjonarny posiadało  31% ankietowanych, natomiast komórkowy - 86%.

Analiza obejmuje badania konsumenckie, które przeprowadzone zostały w latach 2010-2013, na reprezentatywnej grupie osób w wieku 15 lat i więcej metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). Uzyskane wyniki zostały następnie zważone w taki sposób, aby można je było odnieść do całej populacji kraju.

Źródło: ISBnews

Produkcja sprzętu RTV i AGD: W Polsce sięgnie w tym roku 13,8 mld euro, co da naszemu krajowi pierwsze miejsce w Europie, wynika z prognoz ośrodka Infomarket, cytowanych przez "Rzeczpospolitą".

"Bez rozgłosu rośnie pozycja polskich zakładów wytwarzających elektronikę – od RTV po artykuły AGD. Wartości ich produkcji ma sięgnąć w tym roku 13,8 mld euro – wynika z prognozy branżowego ośrodka Infomarket. Da to naszemu krajowi pozycję europejskiego lidera" - czytamy w "Rz".

Piotr Krakowiak z Infomarketu zwraca uwagę, że do produkcji wlicza się "nie tylko sprzęt AGD czy RTV, ale także wiele kategorii powiązanych, jak różnego typu akcesoria".

Gazeta podkreśla, że Polska systematycznie powiększa przewagę nad Niemcami i Włochami.

Średnio 70-80% produkowanego w Polsce sprzętu AGD trafia na rynki europejskie.

Źródło: ISBnews

Reklama: Wydatki operatorów telekomunikacyjnych na reklamę spadły o 175 mln zł r/r do 875 mln zł w 2013 r. (z uwzględnieniem rabatów), wynika z wyliczeń domu mediowego Starlink, na które powołuje się "Rzeczpospolita".

"Bardziej rzeczywisty obraz dają szacunki Starlinka, z których wynika, że na czysto (po odliczeniu rabatów) wydatki reklamowe telekomów spadły w 2013 r. o 175 mln zł, do 875 mln zł" - czytamy w "Rz".

Według gazety, oszczędności widać też w oficjalnych dokumentach telekomów: raportach rocznych i prospektach. Orange Polska, który w 2013 r. składał się jeszcze z Telekomunikacji Polskiej i Centertelu, obniżył koszty prowizji, reklamy i sponsoringu o ok. 7% do 1,05 mld zł.

"Według informacji 'Rz' (telekomy budżetów nie ujawniają) rzeczywiste wydatki na reklamę zmniejszyły się również w T-Mobile Polska" -czytamy dalej.

Gazeta podkreśla, że cięcie kosztów reklamowych widać też w Play. "Najmłodsza z czterech sieci komórkowych, aktywna reklamowo, w ciągu trzech kwartałów 2013 r. wydała na reklamę i promocję o niemal 17% mniej niż rok wcześniej, czyli 108 mln zł" - czytamy w artykule.

Według Equinox Polska, 65% budżetów reklamowych, czyli łącznie 2,2 mld zł, telekomy przeznaczyły na telewizję. Są to jednak dane cennikowe, czyli takie, od których nie odjęto jeszcze rabatów udzielanych przez media reklamodawcom, podał też dziennik.

Źródło: ISBnews

Rynek tabletów i smartfonów: Mimo dynamicznych wzrostów w ostatnich latach wciąż jest dla operatorów komórkowych bardzo perspektywiczny. Liczą oni nie tylko na większą sprzedaż tych urządzeń, lecz także na zwiększony popyt na transmisję danych, jaką generują smartfony i tablety. A to z kolei poprawia przychody operatorów.

Źródło: Telepolis

Hazard online: Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Millward Brown, aż 75% Polaków deklaruje, że strony internetowe oferujące nielegalny hazard powinny być zablokowane na terenie naszego kraju. Nielegalni operatorzy, działający na naszym rynku niezgodnie z ustawą hazardową, nie odprowadzają podatków do kasy państwa, a co więcej – nie stosują realnej weryfikacji wieku użytkowników.

Źródło: spółka

VAT: Na polskim rynku elektroniki użytkowej, w szczególności w obrocie telefonami komórkowymi, dochodzi do nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT), przy czym nieprawidłowości te mają charakter systemowy, a ich skala jest bardzo duża. Według szacunków ZIPSEE i DLA Piper oszustwa w VAT dotyczące tylko rynku telefonów komórkowych mogą powodować straty budżetu państwa na poziomie nawet około 1,8 mld zł. rocznie.

Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Poland: Odnotowało 393,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 370,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 610,50 mln zł wobec 651,80 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.898,10 mln zł w 2013 r. wobec 5.529,10 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Spółka liczy na zbudowanie silnej pozycji w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), poinformował prezes grupy Adam Góral. Kolejnym kierunkiem ekspansji jest Afryka, szczególnie Etiopia.

"Plany na 2014 rok zakładają dalszą rozbudowę Grupy Kapitałowej. Asseco Poland koncentruje się na rynkach wschodzących. Liczymy na zbudowanie silnej pozycji Asseco w Rosji i krajach WNP. Kolejnym kierunkiem ekspansji jest Afryka, szczególnie Etiopia, której władze są żywo zainteresowane przyciągnięciem inwestorów. Z uwagą przyglądamy się też Nigerii i Angoli" – napisał Góral w liście do akcjonariuszy.

Źródło: ISBnews

Arteria: Spółka odnotowała 10,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 8,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 11,00 mln zł wobec 11,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,63 mln zł w 2013 r. wobec 128,59 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Arteria: Spodziewa się w bieżącym roku kontynuacji wzrostu wyników po rekordowym 2013 roku, do czego przyczyni się m.in. rozpoczęcie dwóch nowych znaczących projektów i zwiększanie skali współpracy z kluczowymi klientami, poinformował agencję ISBnews prezes grupy Marcin Marzec. Zarząd chce, aby tegoroczna dywidenda była wyższa niż w roku poprzednim, kiedy wyniosła 40 gr na akcję.

„Rok 2014 powinien oznaczać dla nas kontynuację wzrostów. Jest to możliwe zarówno dzięki dwóm nowym projektom jakie rozpoczynamy jak i zwiększeniu skali współpracy z kluczowymi klientami. Rozwijamy się i oferujemy nowe miejsca pracy, czego przykładem jest inwestycja w Sosnowcu, gdzie w nowo tworzonym centrum usług telemarketingowych zatrudnienie znajdzie w ciągu roku 1000 osób – powiedział ISBnews Marzec.

Prezes podkreślił, że konsekwentną polityką zarządu spółki jest optymalizacja zarządzania ryzykiem finansowym, zmniejszanie kosztów finansowych oraz pełne bezpieczeństwo w zakresie zdolności wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań.

Uwieńczeniem udanego ubiegłego roku, stabilnej sytuacji finansowej i realizowanej od kilku lat polityki dywidendowej ma być rekomendacja zarządu o przeznaczeniu części zysku wypracowanego w latach ubiegłych na wypłatę dywidendy.

„Intencją zarządu jest, aby jej wysokość przypadająca na jedną akcję była wyższa niż w roku 2013" – wskazał prezes Arterii. W ub.r. na jedną akcję przypadało 40 gr dywidendy.

Źródło: ISBnews

TelForceOne: Spółka nie wyklucza, że dynamika przychodów grupy w tym roku może być nawet wyższa niż w 2013 r. (wzrost wyniósł wówczas 28% r/r), poinformował agencję ISBnews wiceprezes spółki Wiesław Żywicki. Firma prowadzi rozmowy z operatorami komórkowymi dotyczące wejścia smartfonów spółki do ich dotowanej oferty.

"Utrzymanie w bieżącym roku podobnej dynamiki przychodów r/r jak w 2013 r. jest jak najbardziej w naszym zasięgu, nie wykluczam wręcz, że dynamika osiągnie nawet wyższy poziom. EBITDA i zysk netto będą skorelowane z dynamiką przychodów" - powiedział ISBnews Żywicki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,69 mln zł w 2013 r. wobec 121,31 mln zł rok wcześniej. TelForceOne odnotowało 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża brutto na sprzedaży za ubiegły rok wzrosła do ok. 30%. Według słów wiceprezesa TelForceOne, w bieżącym roku firma może odczuwać pewną presję na ten poziom, gdyż dążąc do maksymalizacji przychodów chce "wykorzystać w pełni kanały dystrybucyjne", szczególnie kanał hurtowy. W ocenie Żywickiego, pozytywnie na marże wpływać będzie za to efekt funkcjonalności i designu modeli telefonów w ofercie spółki.

"Prowadzimy rozmowy z operatorami komórkowymi w kraju i za granicą w kwestii kontraktów na wprowadzenie do ich oferty subsydiowanej. Nie wykluczamy, że efekty tych negocjacji będą już w tym roku" - dodał wiceprezes TelForceOne.

Według jego słów, spółka liczy także na wykorzystanie potencjału swojego eksportu poprzez dalszy rozwój sprzedaży w krajach Europy Środkowej. "Po ubiegłym roku  sprzedaż zagraniczna to ok. połowa naszych przychodów.  Sądzę, że ten udział będzie się zwiększać" - ocenił Żywicki.

Tymczasem 79-proc. udział w przychodach uzyskał segment telefonów, smartfonów oraz akcesoriów GSM. Wiceprezes TelForceOne wskazał, że grupa skupi się szczególnie na rozwoju sprzedaży w tym segmencie, co powinno zaowocować dalszym wzrostem jego udziału w całkowitych przychodach.

Na przełomie roku spółka przekroczyła poziom łącznie 1 mln sprzedanych komórek i smartfonów od początku wprowadzenia tego asortymentu do oferty. Tymczasem w samym IV kw. 2013 sprzedano 25 tys. sztuk smartfonów i, jak wskazał wiceprezes, TelForceOne w dłuższym okresie spodziewa się trendu wzrostowego tej sprzedaży w ujęciu kwartalnym. Spółka powołując się na zewnętrzne szacunki podaje, że w grudniu 2013 r. miała 3% rynku open market (bez subsydiów) smartfonów.

Źródło: ISBnews

P4: Operator sieci Play, będzie w najbliższych tygodniach stopniowo wprowadzał T-Mobile jako głównego partnera roamingowego poza zasięgiem swojej sieci, poinformował prezes operatora Jorgen Bang-Jensen.

„Zawarliśmy umowę, która w naszym przekonaniu podniesie jakość usług oferowanych klientom Play" – powiedział Bang-Jensen, cytowany w komunikacie.

W pierwszej kolejności Play będzie wykorzystywał sieć T-Mobile jako podstawowego partnera poza zasięgiem swojej sieci. W późniejszym okresie operator zmieni przeznaczenie części swoich częstotliwości z pasma 1800 i 900 MHz, co zaowocuje lepszą jakością usług oferowanych wszystkim użytkownikom Play w tym roku, zaznaczono w informacji.

Współpraca obejmuje wszystkie rodzaje technologii oraz wszystkie zakresy częstotliwości. Umowa została podpisana na okres siedmiu lat.

Play będzie w dalszym ciągu współpracował z Plusem i Orange oferując zasięg tych sieci swoim klientom, podkreślono również.

Źródło: ISBnews

P4: Operator sieci Play, wprowadza nową „rodzinną" ofertę abonamentową, która ma przyczynić się do „dość istotnego i długofalowego wzrostu liczby klientów" – poinformował członek zarządu operatora Bartosz Dobrzyński.

„Naszymi nowymi ofertami rodzinnymi (lub grupowymi dla małego biznesu) chcemy zdefiniować telekomunikację jako dedykowaną rodzinie i jej potrzebom. W Skandynawii operatorzy realizują nawet połowę swojej sprzedaży tego rodzaju ofertą. Spodziewamy się, więc dość istotnego i długofalowego wzrostu klientów, dzięki m.in. elastyczności i atrakcyjności cenowej tej oferty" – powiedział Dobrzyński podczas spotkania z dziennikarzami.

Na koniec ubiegłego roku operator sieci Play miał ok. 10,8 mln klientów.

Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Operator zawarł porozumienie z Mobyland oraz umowę z Polkomtelem w zakresie usług transmisji danych, podała spółka. Dzięki podpisanym dokumentom spółka dysponowała łącznym pakietem danych wynoszącym ok. 80 mln GB.

Porozumienie określa w szczególności nową stawkę jednostkową za 1 MB danych oraz sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z poprzednich zamówień, a także precyzuje wielkość i warunki kolejnego zamówienia, które spółka zamierza złożyć za pośrednictwem Polkomtel, podano również.

"W ramach podpisanego porozumienia, strony ustaliły nową, niższą stawkę jednostkową za 1 MB w ramach usługi transmisji danych w wysokości 0,00477 zł netto i zdecydowały, że pozostający niewykorzystany na koniec 2013 r., a już opłacony pakiet danych zostanie przeliczony zgodnie z nową stawką. Tym samym, w wyniku porozumienia, wielkość niewykorzystanego, a opłaconego pakietu danych, pozostającego do dyspozycji spółki na koniec 2013 r., do wykorzystania w technologiach HSPA+ i LTE wynosi ok. 20,1 mln GB" - czytamy dalej.

Zarząd Cyfrowego Polsatu szacuje, biorąc pod uwagę szybkie tempo wzrostu liczby abonentów usługi internetowej oraz średniego zużycia danych na jednego abonenta, iż obecnie niewykorzystany pakiet danych wystarczyłby na zaspokojenie potrzeb związanych ze świadczeniem usług dostępu do internetu jedynie przez najbliższe kwartały.

"Zamiarem zarządu jest stworzenie rezerwy pakietu danych, która umożliwi swobodny rozwój usług dostępu do internetu w średnim terminie" - podkreślono.

W związku z powyższym została podpisana umowa ramowa pomiędzy Cyfrowym Polsatem a Polkomtelem, dotycząca zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie związanym z zapewnieniem świadczenia usług transmisji danych przez Polkomtel na rzecz spółki. Strony ustaliły że datą obowiązywania i momentu startu komercyjnego wynikającego z zapisów niniejszej Umowy będzie dzień 1 stycznia 2014 r.

"W ramach powyższej umowy Polkomtel zapewni spółce dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w oparciu o technologię LTE, HSPA+, HSPA oraz EDGE. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość zdefiniowana zostanie na podstawie odrębnych zamówień składanych przez spółkę, dotyczących zakupu usługi transmisji danych, wyrażonej jako ilość GB" - podano w komunikacie.

W dniu podpisania umowy spółka złożyła do Polkomtel zamówienie nr 1 zakładające zakup usługi transmisji danych o wielkości 61 mln GB z gwarantowanym okresem ważności tego zamówienia do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz ceną jednostkową równą 0,00477 zł netto za 1 MB. Łączna wartość zamówienia nr 1 wynosi 297.953.280 zł netto, a płatność z jego tytułu będzie realizowana na rzecz Polkomtel w miesięcznych ratach.

"Podsumowując, na początku 2014 r. w ramach podpisanego porozumienia z Mobyland oraz zawartej umowy ramowej z Polkomtel i złożonego do Polkomtel zamówienia nr 1, spółka dysponowała łącznym pakietem danych wynoszącym ok. 80 mln GB" - czytamy dalej.

Podkreślono, że powyższy pakiet zabezpiecza średnioterminowe potrzeby biznesowe spółki, a niższa stawka jednostkowa za 1 MB pozwoli spółce stworzyć jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę dla klientów, co może przełożyć się na szybsze tempo pozyskiwania abonentów usługi internetowej oraz większą rentowność świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Źródło: ISBnews

CI Games: Zapowiedziało premierę gry "Enemy Front" na I połowę czerwca, poinformował prezes spółki Marek Tymiński. W II półroczu 2014 r. na rynek trafi drugi tegoroczny debiut CI Games - "Lords of The Fallen".

Źródło: ISBnews

CI Games: Zawarło umowę dystrybucyjną z Koch Media GmbH, dotyczącą sprzedaży gier "Enemy Front" w wersji na Sony Playstation 3, Xbox 360 i PC oraz "Lords of the Fallen" w wersji na Sony Playstation 4, Xbox One i PC na terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii, podała spółka.

Źródło: ISBnews

SMT: Grupa obniżyła prognozę przychodów na 2014 r. do 261 mln zł z 280 mln zł, ale podniosła szacowany zysk EBITDA do 32,1 mln zł z 24,1 mln zł oraz zysk netto do 27,0 mln zł z 20,1 mln zł oczekiwanych w styczniu, podała spółka.

"SMT w 2014 r. spodziewa się kontynuacji dynamicznego wzrostu, który towarzyszy jej od początku działalności. W ocenie zarządu w roku 2014 r. głównymi czynnikami wzrostu będą:

- dynamiczny rozwój spółek produktowych, w szczególności Satis GPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz iAlabtros,

- dalszy dynamiczny rozwój segmentu outsourcingu zasobów IT w Polsce oraz za granicą,

- zwiększenie efektywności i sprawności zarządzania w efekcie zakończenia wprowadzania głównych zmian w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej" - podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews

CD Projekt: LS2 Pluto, lider dystrybucji gier wideo na Bliskim Wschodzie, będzie odpowiadać za promocję oraz dystrybucję „Wiedźmina 3" w tym regionie. Premiera gry będzie miała miejsce w lutym 2015 roku jednocześnie na komputery PC oraz konsole PlayStation®4 i Xbox One.

Źródło: spółka
 
Midas: Odnotował 206,55 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 175,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 210,21 mln zł wobec 186,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,99 mln zł w 2013 r. wobec 89,81 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Grupa Nokaut: Spółka odnotowała 0,20 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 7,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,53 mln zł wobec 8,45 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,92 mln zł w 2013 r. wobec 10,54 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

DSR: Dostawca rozwiązań informatycznych wspierających procesy produkcji, uzyskała ponad 150-procentowy wzrost przychodów związanych z doradztwem i realizacją projektów informatycznych. Podstawę wzrostu obrotów stanowiła realizacja umowy dystrybucyjnej z QAD, międzynarodowym dostawcą oprogramowania ERP dla firm produkcyjnych. Spółka przekroczyła o ponad 50% wynik sprzedaży licencji QAD na rynku polskim. W ciągu roku od czasu podpisania umowy dystrybucyjnej z amerykańskim producentem oprogramowania, DSR stworzyła jedno z największych polskich centrów kompetencyjnych oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla firm produkcyjnych.

Źródło: spółka

SMT: Spółka wydzieliła markę SATIS jako osobną spółkę zależną SATIS GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. Do jej zarządu weszły osoby dotychczas odpowiedzialne za zarządzanie wewnętrznym business unitem SATIS w SMT Software, który od 2010 roku działa na rynku monitoringu GPS. Nowa spółka jest w 100% zależna od SMT SA.

Celem zmiany jest zwiększenie przejrzystości struktury kapitałowej SMT, poprawa jej efektywności i sprawności zarządzania, a w rezultacie – dalszy wzrost rezultatów finansowych spółki. Wyodrębniony SATIS  w pierwszym roku działania w nowej strukturze ma osiągnąć wzrost przychodów na poziomie 30%.

SATIS GPS oferuje telemetryczny system zarządzania flotą i monitoringu satelitarnego GPS znajdujący zastosowanie w kontroli flot samochodowych oraz w zarządzaniu personelem mobilnym. Z monitoringu systemu SATIS korzystają klienci z Polski, z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Kenii, Senegalu i Arabii Saudyjskiej.

Źródło: spółka

IQ Partners: W 2013 roku grupa uzyskała skonsolidowany zysk netto w wysokości 5,48 mln zł, co oznacza poprawę wyniku o ponad 10 mln zł w stosunku do 2012 roku. Do tej pory fundusz – bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich inkubatorów (InQbe, Ventures Hub, IQ Venture Capital) - zrealizował ponad 100 inwestycji za łączną kwotę ponad 50 mln zł.

Źródło: spółka

Blue Ocean Media: Spółka podpisała największą w swojej historii jednorazową umowę. W ramach zawartego kontraktu wartego 220 tys. zł brutto, spółka otrzymała zlecenie na przygotowanie działań marketingowych dla trzech inwestycji jednego z warszawskich deweloperów. Marta Skawińska, prezes spółki, wskazuje że, po tym jak uruchomiła oddziały w Gdyni, Wrocławiu i Poznaniu, w tym roku planuje kolejne edycje swojej sztandarowej konferencji „Marketingowe Rewolucje", oraz zakończenie prac nad internetową siecią reklamową dedykowaną dla branży nieruchomościowej. „Ten rok będzie przełomowy dla Blue Ocean Media, zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, które będą znacząco lepsze niż w 2013 r., jak i skalę projektów, jakie będzie realizowała spółka" – podsumowała prezes.

Źródło: spółka

Telewizja Polska: Firma odnotowała 20,5 mln zł straty netto w 2013 r., tj. o blisko 200 mln zł mniej niż rok wcześniej, podała spółka. TVP podkreśla, że gdyby nie przesunięcie części wpływów abonamentowych z ub.r. na styczeń br., wynik byłby dodatni.

Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A:

Multimedia Polska: Operator telekomunikacyjny i kablowy ogłosił, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji i ubiegać się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka. Przeprowadzenie oferty planowane jest na II kwartał 2014 roku, zależnie od warunków rynkowych.

"Planowana oferta publiczna będzie obejmować akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy Multimedia Polska: M2 Investments Limited, Tri Media Holdings Limited, Dunaville Trading Limited oraz Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy. Obecnie intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferować do 49,2% akcji spółki w ofercie" - czytamy w komunikacie.

Spółka została wycofana z obrotu na GPW w 2011 r., po tym, jak grupa jego największych akcjonariuszy przeprowadziła squeeze-out spółki.

Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji spółki w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, zaznaczono w informacji.

"Zgodnie z założeniami, planowana oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych" - czytamy dalej.

UBS Limited pełni funkcję globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu. UniCredit pełni rolę Współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego, a Raiffeisen Centrobank pełni funkcję współmenedżera.

Źródło: ISBnews

Zortrax: Dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D, przedłużył do 7 kwietnia zapisy w ramach trwającej publicznej emisji obligacji, podała spółka. Zadeklarowano również emisję nowych akcji, która zostanie zrealizowana po przekształceniu Zortrax w spółkę akcyjną. Oferta objęcia tych akcji zostanie skierowana do nabywców obligacji serii A1 (prywatna emisja przeprowadzona w styczniu) oraz A2 (trwająca publiczne emisja).

Źródło: ISBnews

MNI: W związku z otrzymaniem przez oferty nabycia aktywów telekomunikacyjnych za kwotę 100 mln zł, spółka podjęła decyzję o nieprzeprowadzaniu emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1, podała spółka.

Źródło: ISBnews

ZMorph: Producent drukarek i oprogramowania 3D- planuje debiut na giełdzie w Polsce lub Londynie, na rynku AIM. Środki z emisji pozwolą zwiększyć możliwości produkcyjne oraz wdrożyć do produkcji opracowane już prototypy drukarki wielkoformatowej i oprogramowania do wytwarzania obiektów w unikatowej technologii Voxelizer 3D, podała spółka.

"Aby być gotowym do zaspokojenia popytu planujemy zwiększenie kapitału obrotowego. Będziemy przede wszystkim inwestować w badania i rozwój ZMorpha oraz stworzenie platformy do usług sprzedaży obiektów 3D. Dodatkowo chcemy wdrożyć do produkcji drukarkę do dużych form i rozbudować pakiet oprogramowania Voxelizer. Dlatego spółka zdecydowała się przeprowadzić emisję nowych akcji. Rozważane są opcje debiutu na rynku polskim lub na rynku AIM w Londynie" - powiedział członek zarządu spółki oraz przedstawiciel finansującego ZMorpha funduszu ArkleySeed Fund Piotr Wąsowski, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Mediacap: Jacek Olechowski, prezes zarządu spółki, wskazał że strategia na najbliższe dwa lata zakłada aktywną rolę w dalszej konsolidacji rynku reklamy. „Z naszych obserwacji wynika, że obecnie jesteśmy jedynym lokalnym podmiotem w branży prowadzącym przejęcia. Chcemy być konsolidatorem rynku, alternatywą dla holdingów reklamowych. Dysponujemy zasobami technicznymi i finansowymi niezbędnymi do przeprowadzania takich transakcji" – twierdzi prezes.

Źródło: spółka

KADRY

Start-upy: Amerykański raper i przedsiębiorca 50 Cent oceni trzy polskie start-upy, które zaprezentują się podczas Business Mixer w dniu 2 kwietnia. Firma, którą artysta wybierze, wyjedzie do Doliny Krzemowej, poinformował ISBnews prezes Business Link Aureliusz Górski.

"Podczas Business Mixer zaprezentują trzy start-upy z naszego ekosystemu Business Link, które oceni 50 Cent. Artysta wybierze jednego z nich, który w nagrodę wyjedzie do Doliny Krzemowej w ramach naszego programu akceleracyjnego READY to GO" - powiedział ISBnews Górski.

Podczas Business Mixer przed 50 Centem zaprezentują się start-upy z ekosystemu Business Link m.in Misbehave i IntelClinic. Pierwszy start-up to undergroundowa marka odzieżowa, którą upodobały sobie już Rihanna, raperka Azealia Banks oraz modelka Jourdan Dunn. Drugi start-up to IntelClinic, których opaska elektroniczna monitorująca fale mózgowe NeurOn ma pozwolić użytkownikowi mniej czasu poświęcać na sen, a jednocześnie bardziej się przy tym wysypiać.

50 Cent, jako gość specjalny, będzie również radził, jak ze swojego start-upu zrobić globalna markę.

Źródło: ISBnews

HTC Polska: Firma zakończyła współpracę z Agatą Cichowicz, dotychczasową dyrektor marketingu.

Źródło: Telepolis

Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ: Został wybrany nowy zarząd. Prezesem została Teresa Wierzbowska, doradca zarządu Cyfrowego Polsatu ds. Public Affairs. Do 7 osobowego grona zarządu zostali ponownie wybrani: dotychczasowy prezes Jarosław Mojsiejuk reprezentujący Cyfrowy Polsat, Tomasz Gaweł z HBO, Jakub Kupniewski oraz Zbigniew Taraś z nc+. Nowymi członkami zarządu są: ekspert rynku mediów Andrzej Zarębski oraz Marek Szydłowski z TVN, którzy zastąpili Wojciecha Dziomdziorę i Pawła Grubę.

Źródło: spółka
 
KONTRAKTY, PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Integrated Solutions, Orange Polska: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wybrał ofertę konsorcjum firm jako najkorzystniejsząj w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap", podał Urząd w komunikacie.

 "Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , za kwotę: 24 784 500,00 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Infovide-Matrix, KBJ:  Konsorcjum ma umowę ze Skarbem Państwa - Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) na serwis i aktualizację systemu SAP, podała spółka.

Prace rozpoczynają się 1 kwietnia 2014. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, podano również.

Źródło: ISBnews

Sygnity: Konsorcjum Fujitsu Technology Solutions (lider) i Sygnity (partner) wygrało przetarg ogłoszony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na świadczenie usług serwisu infrastruktury sprzętowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego w tym serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych i skanerów. Sprzęt pochodzi od producentów: HP, IBM, Dell, Fujitsu, Lenovo, Netapp, EMC, Hirros, Cisco, Brocade, Chloride, Kodak. Wartość umowy to 3,13 mln zł brutto. Budżet zamawiającego miał wartość 7,43 mln zł brutto.

Źródło: Parkiet

Cyfrowy Polsat: Uruchomił nową wersję Internetowego Centrum Obsługi Klienta (ICOK), która pozwala na samodzielne zarządzanie kontem klienckim przez Internet w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie i upraszcza proces realizowania płatności, nawet za wiele usług jednocześnie. Nowa platforma umożliwia dokupowanie i modyfikowanie pakietów telewizyjnych i internetowych, obsługiwanie dostępu do materiałów wideo w ramach usług VOD, PPV i serwisów online oraz skorzystanie z innych usług operatora.

Źródło: spółka

Polkomtel, Cyfrowy Polsat: Operatorzy zaprezentowali możliwości LTE-Advanced w paśmie 2x15 MHz na częstotliwości 800 MHz, a osiągnięta testowo prędkość aż 225 Mb/s to możliwa szybkość dla wszystkich Polaków, gdy państwo polskie zdecyduje się na koncepcję jednej sieci dla wszystkich operatorów. Dodatkowo operatorzy zapowiadają wprowadzenie nowych modeli telefonów z możliwością odbioru mobilnej telewizji DVB-T.

Źródło: spółka

Isobar Poland: Po dwóch miesiącach procesu integracji oraz zmian strukturalnych w spółkach, wydzielone zostały dwie submarki ,,linked by Isobar'': Hypermedia oraz Lubię to, a Socializer i Socialformance zmieniają nazwę na Isobar Poland.

Źródło: spółka

ZTE: Globalny producent i dostawca nowoczesnych urządzeń oraz technologii telekomunikacyjnych, wprowadzi wkrótce do sprzedaży w Polsce nowy model smartfonu z popularnej serii ZTE KIS 3. W porównaniu do poprzednich wersji urządzenie jest większe i bardziej wydajne. Choć ZTE KIS 3 należy do kategorii smartfonów oferowanych w bardzo przystępnych cenach, wyposażono go we wszystkie funkcjonalności niezbędne w codziennym użytkowaniu.

ZTE wprowadza do sprzedaży nowy smartfon ZTE Nubia X6, który stanowi kontynuację serii Nubia. ZTE Nubia X6 należy do grona urządzeń z górnej półki. Smartfon posiada 6,5-calowy wyświetlacz FHD o rozdzielczości 1920x1080 pikseli oraz aparat o matrycy 13MPx z funkcją autofokusu i czterokrotnym zoomem cyfrowym. Urządzenie pracuje w oparciu czterordzeniowy procesor z zegarem 2.3GHz, który płynnie obsługuje aplikacje działające pod kontrolą systemu Android 4.3.

Źródło: spółka

Samsung Polska: Zaprezentował model Galaxy S5 oraz towarzyszące mu zegarki Gear. W ramach przedsprzedaży wraz z najnowszym smartfonem klienci otrzymają gratis zeszłoroczną wersję zegarka Samsung Galaxy Gear. Polska cena detaliczna nowego modelu Samsunga to 2999 zł.

Źródło: spółka

LiveChat Software: Produkt spółki LiveChat znalazł się na platformie 1&1 z której korzysta 300 tys. firm z całego świata. Dzięki temu polska spółka dotrze do kolejnej, dużej grupy klientów. LiveChat Software to jeden z globalnych liderów oprogramowania typu live chat. Spółka planuje debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy w kwietniu.

Wśród nowych klientów spółki znalazły się Auchan oraz HelloFood (w Polsce znane jako Food Panda).

Źródło: spółka

GTS Central Europe: Dostawca zintegrowanych usług telekomunikacyjnych oraz centrum danych w Europie Środkowej i Wschodniej, wprowadził do swojej oferty usługę, której celem jest ochrona sieci klientów przed atakami typu DDoS. Rozwiązanie jest dostępne dla klientów biznesowych w regionie.

GTS Poland wdrożył dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługę prywatnej chmury w oparciu o zarządzany hosting dedykowany. Kontrakt został zawarty na 24 miesiące.

Źródło: spółka

Cisco: Koncern poinformował o dwóch nowościach w swoim portfolio rozwiązań bezpieczeństwa: Cisco udostępniło otwarte oprogramowanie do wykrywania i kontrolowania aplikacji. Język OpenAppID umożliwia szybkie opracowanie i wdrożenie mechanizmów umożliwiających kontrolowanie aplikacji działających w sieci. Ponadto Cisco dodaje mechanizmy zaawansowanej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem do rozwiązań Web Security Appliance, Email Security Appliance oraz usług Cloud Web Security. Integracja technologii firmy Sourcefire z produktami Cisco umożliwia realizację hasła "Advanced Malware Protection Everywhere" w sieciach Extended Network obejmujących również systemy chmurowe.

Źródło: spółka

Gembird: Dostawca akcesoriów komputerowych wyprodukował tablet o przekątnej 13,3" przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników biznesowych. Urządzenie posiada funkcję e-drukarki, która zapewnia szybką wymianę dokumentów z komputerem. Tablet jest już gotowy do masowej produkcji. Firma chce jednak najpierw zdobyć informację na temat tego, jakie jest zainteresowanie potencjalnych klientów jej urządzeniem. Właśnie dlatego zgłosiła tablet w serwisie Indiegogo, który umożliwia społeczne finansowanie różnych projektów. Tam w ramach przekazywanej dotacji można np. kupić tablet w cenie o 100 USD niższej od planowanej ceny rynkowej i jednocześnie zostać jednym z pierwszych użytkowników tego urządzenia. Kampania trwa do 9 maja 2014 r.

Źródło: spółka

Imagis: Firma zajmująca się nowoczesnymi technologiami zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązanie - platformę lokalizacyjną mapGO24. Jest to serwis internetowy, który w jednym miejscu oferuje bardzo szeroką gamę usług związanych z lokalizacją i śledzeniem. Podstawową usługą platformy jest możliwości bezpłatnego lokalizowania na cyfrowej mapie dowolnej osoby posiadającej smartfona.

Źródło: spółka

Simple: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski podpisał ze spółką umowę, której przedmiotem jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie".

Źródło: spółka

iPresso: Kompleksowy system Marketing Automation wspierający marketing firm współpracuje z DM BPS, Wawel i polskim Danone.

Źródło: spółka

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane