Ulgę uczniowską przejmiesz w spadku

opublikowano: 09-02-2012, 00:00

Spadkobierca, który prowadzi firmę nieżyjącego podatnika, może także korzystać z ulgi uczniowskiej.

Ulga na wyszkolenie uczniów już nie istnieje. Podatnicy mogą z niej jeszcze korzystać na podstawie praw nabytych do tego przywileju przed 2004 r. Interpretacja indywidualna wydana niedawno przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie korzystania z tej ulgi odnosi się właśnie do takiej sytuacji.

Mało tego, we wniosku o wykładnię prawa chodziło o stwierdzenie, czy przysługuje ona spadkodawcy podatnika, który uzyskał przed laty prawo do preferencji podatkowych.

Okazuje się, że przechodzą one także na spadkodawcę, pod warunkiem że spełnia on warunki wynikające z przepisów.

Prawa nabyte do ulgi

Podatnicy, którzy przed 2004 r. nabyli prawo do ulgi uczniowskiej, ale odliczenia te nie znalazły wcześniej pokrycia w podatku, mogą nadal dokonywać tych odpisów według reguł sprzed 1 stycznia 2004 r. Podatnicy, którzy przed 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami umowy o przygotowaniu zawodowym i naukę zawodu lub szkolenie rozpoczęli nie później niż w roku szkolnym 2003/2004 — nabyli prawo do odliczeń po 2003 r. Obecnie — np. przy składaniu zeznań za 2011r. — z ulgi uczniowskiej mogą korzystać podatnicy,

którym ulgę przyznano na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. Mogą oni odliczyć kwoty ulg przyznanych przed 1 stycznia 2006 r., które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2006 r., a także kwoty ulg przyznanych po 1 stycznia 2006 r.

W latach 2004-07 kwota ulg rosła. Od 2008 r. wynosiła co roku tyle samo, czyli 4896,18 zł w przypadku szkoleń trwających 24 miesiące i 8160,31 zł — przy szkoleniach dłuższych niż 24 miesiące. Takie same kwoty obowiązują w 2012 r.

Wniosek o interpretację złożyła żona podatnika, który zmarł w połowie 2011 r. Mąż od lipca 1987 r. prowadził działalność gospodarczą i zarazem naukę zawodu, dzięki czemu uzyskał ulgę podatkową z tytułu wyszkolenia uczniów. Jesienią 2011 r. żona uzyskała prawomocny wyrok sądowy stwierdzający nabycie spadku, zarejestrowała działalność, kontynuując firmę męża w tej samej branży i tym samym przedmiocie działalności. Uznała przy tym, że przyjęcie spadku jest równoznaczne z przejęciem również praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, a zatem także prawa do ulgi uczniowskiej.

Dyrektor izby uznał ten pogląd za prawidłowy. Przejęcie w spadku majątkowych praw i obowiązki spadkodawcy jest przewidziane w ordynacji podatkowej. Wynika z niej, że na spadkobiercówprzechodzą przysługujące spadkodawcy prawa o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warunkiem jest dalsze prowadzenie tej działalności na ich rachunek.

Ponadto spadkobiercy podatnika przejmują także prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Oczywiście przejęcia te są możliwe tylko wtedy, gdy określone obowiązki i prawa posiadał spadkodawca.

Ulgę na wyszkolenie uczniów przewidywały przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu do 31 grudnia 2003 r. Odliczenia z tego tytułu przysługiwały prowadzącym działalność również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Podstawą do ulgi było zatrudnienie pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Z ulgi można było skorzystać także wtedy, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów był przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą. Spadkobierca z tej ulgi może korzystać tylko wtedy, gdy spadkodawca przed śmiercią nabył do niej prawa. W rozpatrywanej sprawie ten warunek został spełniony. Podatnik nabył te prawa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast jego żona po uzyskaniu prawomocnego wyroku o nabyciu spadku rozpoczęła działalność gospodarczą, kontynuując firmę męża.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane