Unijne programy z dotacjami czekają na wnioski z Polski

opublikowano: 13-02-2022, 20:00

Dzięki konkursowi „Granty na Eurogranty” firmy mogą starać się o zdobycie grantów w ramach wielu programów europejskich.

Do 11 sierpnia 2022 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie „Granty na Eurogranty” (poddziałanie 2.3.6 programu Inteligentny Rozwój). Jest on skierowany do mikro, małych i średnich firm, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską.

– Konkurs ma na celu ułatwienie polskim firmom procesu aplikacji o granty europejskie. Finansowanie ma wesprzeć przedsiębiorcę w przygotowaniu aplikacji do konkursu i może być przeznaczone na koszty związane z usługami doradczymi, opracowaniem studium wykonalności, poszukiwaniem partnerów do projektu lub wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w ten proces. W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula pieniędzy w konkursie to 50 mln zł – mówi Izabela Fiszer, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Na projekty realizowane w województwie mazowieckim przeznaczono 20 mln zł, natomiast pula dla pozostałych województw to łącznie 30 mln zł.

Horyzont Europa, LIFE...

Warunkiem formalnym udziału w projekcie „Granty na Eurogranty” jest wnioskowanie o fundusze na przygotowanie projektu na eurogrant, dla którego nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednym z takich programów jest Horyzont Europa, który wiosną 2021 r. zastąpił Horyzont 2020. Inicjatywa zapewnia wsparcie naukowcom i innowatorom, którzy wprowadzają w życie rozwiązania proekologiczne i prozdrowotne, wzmacniają potencjał technologiczny i przemysłowy oraz rozwiązują wyzwania społeczne, przed którymi stoi Europa. Horyzont Europa będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji. Ponadto wprowadzi nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji, której zadaniem będzie wsparcie dla powstających i przełomowych technologii.

Pomoc prosto z Brukseli:
Pomoc prosto z Brukseli:
Otrzymane dotacje firmy mogą przeznaczyć m.in. na usługi doradcze, opracowanie studium wykonalności, poszukiwanie partnerów do projektu lub wynagrodzenia pracowników.
Adobe Stock

Ciekawym programem grantowym jest LIFE – instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Ma on na celu wspieranie wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz identyfikację problemów i wspieranie nowych rozwiązań dotyczących środowiska.

...a może Kreatywna Europa

Kolejna możliwość to udział w Kreatywnej Europie. To program, który oferuje finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. Jego główne cele to: promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów oraz rozwój publiczności europejskich dzieł, m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Program ten składa się z trzech komponentów. Pierwszy to media – skierowany jest m.in. do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, targów branżowych. Drugim komponentem jest kultura – ta część jest przeznaczona dla publicznych i prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury. Ostatni komponent jest międzysektorowy – tu wsparcie znajdą międzynarodowe działania oparte na partnerskiej współpracy organizacji i instytucji sektorów kultury, kreatywnego i audiowizualnego.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie także w ramach takich programów jak Social Prerogative and Specific Competencies Lines czy Single Market Programme.

Co istotne, w przypadku naborów dotacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską przedsiębiorcy muszą przygotować dokumentację w języku angielskim. Powinni liczyć się z tym, że kryteria oceny wniosków o dofinansowanie są inne niż w konkursach organizowanych w Polsce. Eksperci PARP mogą pomóc przedstawicielom biznesu w odpowiedni sposób przygotować wnioski o dofinansowanie.

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jej treść ponosi Bonnier Business Polska i niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane