Czytasz dzięki

Walne Elektrimu na żywo

opublikowano: 29-06-2017, 11:46
aktualizacja: 29-06-2017, 11:48

Akcjonariusze „cesarza spekulacji” mają przyjąć sprawozdanie finansowe za 2016 r. Drobni chcieli powołać własnego członka nadzoru.

W czwartek prawie 80 akcjonariuszy Elektrimu – na czele z przedstawicielami Zygmunta Solorza-Żaka, kontrolującego 78,4 proc. kapitału – zebrało się w Warszawie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które ma przyjąć sprawozdanie spółki za ubiegły rok i m.in. podjąć decyzję w sprawie dywidendy.

Zobacz więcej

fot. Marek Wiśniewski

Jak zwykle w przypadku dywidendy, walne zaczęło się od sporów drobnych akcjonariuszy z przewodniczącym walnego i przedstawicielami spółki. Drobni próbowali m.in. wprowadzić do porządku obrad punkty, dotyczące odwołania Wojciecha Piskorza, prezesa Elektrimu, a także zobowiązania spółki do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nią akcji Cyfrowego Polsatu.

Złożono też formalny wniosek o powołanie do rady nadzorczej nowego członka, który miałby reprezentować interesy mniejszościowych akcjonariuszy.

Przewodniczący walnego zgromadzenia uważa, że wniosek w sprawie powołania członka nadzoru jest bezprawny, bo na walnym nie jest reprezentowanych 100 proc. kapitału spółki. Dopuścił jednak do głosowania nad nim. Jak można się było spodziewać, wniosek głosami głównego akcjonariusza został odrzucony.

Po trwających godzinę dyskusjach udało się przyjąć porządek obrad.

 

Tekst będzie aktualizowany.

 

11:50

Wojciech Piskorz podsumowuje rok 2016 w Elektrimie.

- Spółka była skupiona na dotychczasowej działalności, żyliśmy z działalności, polegającej na zarządzaniu nieruchomościami i spółkami z grupy kapitałowej. Przychody ze sprzedaży wyniosły jednostkowo 6,5 mln zł, koszty wyniosły 7,9 mln zł. Dzięki przychodom z działalności finansowej uzyskaliśmy zysk po podatku na poziomie 30,9 mln zł. Zysk z działalności finansowej w głównej mierze wziął się z dodatnich różnic kursowych i przeszacowań wartości majątku. I cóż więcej? Niezmiennie jest sprawa podatkowa. Szykujemy się do złożenia skargi kasacyjnej na wyrok WSA w sprawie za rok 2006, czekamy na decyzję w sprawie roku 2011. Sytuacja jest trudniejsza niż w roku ubiegłym. Ciągle jesteśmy zdania, że podatek urzędowi skarbowemu się nie należy, będziemy tego bronić – powiedział Wojciech Piskorz.

Akcjonariusze przechodzą do zadawania pytań prezesowi w sprawie sporów sądowych. Chcą wiedzieć, jakie konkretne wydarzenie sprawiło, że zarząd postanowił emitować nowe akcje bez prawa poboru (emisję przegłosowano na poprzednim burzliwym walnym, według drobnych ma ona doprowadzić do przejęcia pełnej kontroli nad spółką przez Zygmunta Solorza).

- Uznaliśmy, że taka forma będzie najkorzystniejsza. Walne zgromadzenie przegłosowało taką emisję – ucina Wojciech Piskorz.

Akcjonariusz pyta też, do kiedy faktycznie Elektrim kontrolował akcje Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), operatora sieci Era (obecnie T-Mobile), których sprzedaż jest fundamentem spraw podatkowych.

- Nie wypowiadam się. Toczy się postępowanie przed sądem, nie chcę udzielać informacji, która może mieć na nie wpływ – mówi Wojciech Piskorz.

 Przewodniczący walnego zgromadzenia włączył się w dyskusję i uchylił wszystkie pytania, związane z wyrokiem WSA w sprawie podatkowej za 2006 r., ze względu na to, że postępowanie trwa, a wyrok został zaskarżony przez spółkę.

 

12:00

Jeden z akcjonariuszy mniejszościowych – przedstawiający się „z dumą” jako spekulant - proponuje, by podzielić spółkę i by akcjonariuszom mniejszościowym przypadły akcje ZE PAK i Portu Praskiego. Wchodzimy w fazę ambientową walnego zgromadzenia, prezes Elektrimu zwraca uwagę, że w tej kwestii decyzję mogą podjąć akcjonariusze, ale nie zarząd spółki.

 

16:30

Walne zgromadzenie wciąż trwa, akcjonariusze głosują teraz nad absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej. Wcześniej dyskutowano o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Elektrimu. Dużo emocji wzbudziła sprawa spółki Embud, wchodzącej w skład grupy Elektrim i posiadającej 9,08 proc. akcji Cyfrowego Polsatu. Polsat wypłaci w tym roku dywidendę, a do Embudu powinno trafić z tego tytułu 18,6 mln zł. Spółka Embud sp. z o.o. została jednak w tym roku wykreślona z KRS, jest w nim natomiast spółka Embud 2, w której wspólnikami są dwa podmioty zarejestrowane na Cyprze: Argumenol (kontrolowany przez Elektrim) i Bithell (należący do Zygmunta Solorza-Żaka). 

- Prezes nie odpowiedział na pytania o spółkę Embud i o to, do kogo faktycznie trafi dywidenda z Cyfrowego Polsatu - relacjonuje jeden z akcjonariuszy mniejszościowych.

Mniejszościowi akcjonariusze złożyli na piśmie kilkadziesiąt pytań do prezesa Elektrimu, na które ten ma odpowiedzieć w ciągu dwóch tygodni. 

 

Zgodnie z oczekiwaniami nie podjęto uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez Elektrim.

 

17.00

Po blisko siedmiu godzinach obrad walne zgromadzenie Elektrimu się skończyło. Głosami głównego akcjonariusza członkowie zarządu i rady nadzorczej uzyskali absolutorium, część akcjonariuszy mniejszościowych zgłosiła sprzeciwy do tych uchwał. 

 

Przypomnijmy, że na początku kwietnia walne zgromadzenie przegłosowało emisję akcji bez prawa poboru, która teorii miała pozwolić na sfinansowanie ponad 1 mld zł zobowiązań spółki wobec skarbówki. 

Chodzi o pieniądze, które Deutsche Telekom zapłaciło Elektrimowi za udziały w PTC. W marcu tego roku warszawski sąd administracyjny oddalił skargę Elektrimu na decyzję skarbówki, zgodnie z którą spółka zaniżyła przychody w 2006 r. o prawie 2,8 mld zł. Izba Skarbowa tylko z tytułu podatku dochodowego i VAT za 2006 i 2007 r. domaga się od Elektrimu 466 mln zł (plus odsetki), do tego dochodzi 571 mln zł niezapłaconego podatku dochodowego za 2011 r.

Znaczna część mniejszościowych akcjonariuszy zgłosiła sprzeciw do uchwały w sprawie emisji, potem złożono także pozew o jej uchylenie. Cenę emisyjną ustalono na 1,01 zł, co oznacza, że spółka z emisji - jeśli do niej dojdzie - zbierze maksymalnie 101 mln zł. 

Następnie, na początku czerwca, kolejne walne miało wyłonić niezależnego biegłego rewidenta i zlecić mu wycenę majątku spółki. Uchwał w tej sprawie jednak nie głosowano, wprowadzono natomiast zmiany w statucie, pozwalające na dobrowolne umarzanie akcji, które Elektrim mógłby odkupić od swoich mniejszościowych akcjonariuszy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcel Zatoński

Polecane