Czytasz dzięki

Wiążąca informacja stawkowa po nowemu

opublikowano: 21-09-2020, 22:00

Fiskus proponuje ograniczenia w korzystaniu z ochrony WIS. Podatnik może ją utracić za nadużycie prawa

Minister finansów (MF) chce zmienić zasady stosowania ochrony wynikającej z wydawania dla podatników, na ich wniosek, wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla oferowanych przez nich towarów czy usług. Miałyby one obowiązywać od początku przyszłego roku i objęłyby decyzje w tych sprawach, uzyskane przez przedsiębiorców także przed wejściem w życie nowych rozwiązań. Zapowiada je projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), okrzyknięty mianem pakietu SLIM VAT, poddany już konsultacjom publicznym.

Propozycja wprowadzenia czasowych WIS jest bezprzedmiotowa i
niekorzystna, szczególnie dla małych i mikroprzedsiębiorstw. Oznacza dla nich
wzrost kosztów i przyczyni się do zmniejszenia ich bezpieczeństwa prawnego —
uważa Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Zobacz więcej

KOSZTOWNE DLA FIRM:

Propozycja wprowadzenia czasowych WIS jest bezprzedmiotowa i niekorzystna, szczególnie dla małych i mikroprzedsiębiorstw. Oznacza dla nich wzrost kosztów i przyczyni się do zmniejszenia ich bezpieczeństwa prawnego — uważa Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Fot. Marek Wiśniewski

Na WIS wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) składa się opis towaru albo usługi, którego dotyczy wniosek, wskazanie ich klasyfikacji według Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz wynikająca z tego właściwa wysokość opodatkowania. Przy okazji warto dodać, że od lipca tego roku obowiązuje nowa tzw. matryca stawek VAT. Jednocześnie dopiero od tego czasu WIS jest decyzją wiążącą wszystkie organy podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. O ich wydanie można było bowiem wnioskować od 1 listopada 2019 r., ale wtedy ochronną funkcją WIS objęto tylko wydawnictwa książkowe (elektroniczne i drukowane książki, broszury, mapy) i prasowe (elektroniczne i drukowanegazety, dzienniki, czasopisma). Obecnie nie jest ograniczona rodzajem towaru lub usługi.

Bez domiaru, bez sankcji

Zgodnie z tą ochroną, po uzyskaniu ustaleń Dyrektora KIS, żaden organ skarbówki kontrolujący podatnika nie może obciążyć go sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS. Nie może w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS stwierdzić, że postępując zgodnie z nią, zaniżył albo zawyżył wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik nie zapłaci więc odsetek za zwłokę, gdyby okazało się, że jest niedopłata podatku, nie dostanie też domiaru i kary z kodeksu karnego skarbowego. Poza tym jeżeli przedsiębiorca zastosuje się do decyzji WIS wydanej dla innego podmiotu, a dotyczącej takiego samego towaru lub usługi, jakie sam oferuje, też będzie mógł skorzystać z takiej ochrony prawnej, bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Od przyszłego roku ta ochrona ma być ograniczona. W pakiecie SLIM VAT, który ma wprowadzić wiele uproszczeń dla podatników, jak np. podniesienie limitu wartości dla drobnych prezentów (o czym pisaliśmy w „PB”), znalazły się też rozwiązania niekorzystne. MF proponuje wprowadzenie trzyletniego okresu ważności wiążącej informacji stawkowej. Według Konfederacji Lewiatan nie ma to nic wspólnego z zapowiadanymi ułatwieniami i należy z tego zrezygnować.

— Apelujemy, aby przy okazji pozytywnych zmian nie wprowadzać takich, które pogorszą sytuację podatników — mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Lewiatana.

W uzasadnieniu do projektowanej noweli czytamy, że podobne uregulowania funkcjonują w przepisach ustanawiających unijny kodeks celny w odniesieniu do decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej (WIT). Są one ważne przez okres trzech lat od dnia, w którym stały się skuteczne. Natomiast wiążące informacje akcyzowe (WIA) — przez pięć lat. MF wyjaśnia, że ten wyjątkowo dłuższy termin jest spowodowany tym, że przed wydaniem WIA w większości przypadków prowadzone są bardzo kosztowne badania towarów. Wprowadzenie ograniczenia także dla WIS resort tłumaczy tym, że wydawanie decyzji w sprawie tych trzech rodzajów uprawnień składa się na system wiążących informacji klasyfikacyjnych towarów opartych na CN i zasadne jest, aby kwestia ich ważności była uregulowana tak samo.

„W związku z tym, że WIT będzie stanowić dla WIS szeroką bazę informacji w zakresie dokonywania klasyfikacji towarów według CN (daleko bardziej rozwiniętą niż WIA, które dotyczą wyłącznie towarów akcyzowych) i jest również instytucją o charakterze unijnym, uzasadnione jest, aby okres ważności WIS był jak najbardziej zbliżony do tego dla WIT” — czytamy w uzasadnieniu do projektu SLIM VAT.

Ponownie o to samo

MF widzi w swojej propozycji wręcz zalety dla samych zainteresowanych. Umożliwi bowiem podatnikom ponowne wystąpienie i otrzymanie decyzji w tym samym zakresie w odniesieniu do tego samego towaru z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych, które mogą zmienić się na przestrzeni trzech lat. Poza tym maleje ryzyko długotrwałego błędnego posługiwania się WIS, która wygaśnie z mocy prawa z powodu zmiany przepisów, czego podatnik może nie zauważyć.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

— Nie ma najmniejszego uzasadnienia dla ograniczania do trzech lat ważności wydawanych wiążących informacji stawkowych. WIS mają dawać podatnikom pewność, że stosowana przez nich stawka podatku jest właściwa. Wygasanie tych decyzji co trzy lata spowoduje niezrozumiałą konieczność ponownego występowania o klasyfikację dla tych samych, niezmienionych towarów bądź usług — oponuje Przemysław Pruszyński.

Krytycznie ocenia ten pomysł także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Jego zdaniem ograniczenie obowiązywania WIS, szczególnie z uwagi na jej walor ochronny, stanowi naruszenie zasady pewności prawa, o której mowa w art. 14 Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

— Za ważną przyczynę nie można uznać samego upływu czasu. Obecne przepisy o WIS stanowią, że wygasa ona z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie podatku, odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której wiążąca informacja staje się niezgodna z tymi przepisami. To jest wystarczające zabezpieczenie przed tym, by przedsiębiorca nie posługiwał się nieaktualną WIS — czytamy w piśmie Rzecznika MŚP do ministra finansów.

Adam Abramowicz też nie uważa za korzystną możliwości ponownego wystąpienia o wydanie WIS, a w zasadzie konieczności, gdy straci ona swoją ważność po trzech latach. Taka sytuacja pociąga za sobą koszty — wiąże się z opłatą od wniosku w kwocie 40 zł za każdy towar oraz usługę lub z tytułu badań i analiz, gdy wymaga tego rozpatrzenie sprawy. Wreszcie na uzyskanie decyzji należy czekać, co może trwać do trzech miesięcy.

Kara za nienależną korzyść

Ochronny walor wiążącej informacji stawkowej będzie można ponadto utracić niezależnie od tego, czy skończy się jej termin ważności czy nie. Ta jej rola przestanie chronić podatnika, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa, służących np. osiągnięciu korzyści podatkowych. Zgodnie z proponowaną zmianą, gdy towar, usługa, lub świadczenie kompleksowe będą elementem czynności objętych decyzją skarbówki w sprawie nadużycia prawa, wówczas podatnik nie będzie mógł korzystać z mocy ochronnej WIS.

„Nie ma bowiem dla niej uzasadnienia w przypadku stwierdzenia, że przedmiot WIS jest elementem transakcji gospodarczych, które zostały przez niego ukształtowane w celu uzyskania nienależnej korzyści podatkowej, sprzecznej z celem przepisów podatkowych” — podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Dodano też, że organy podatkowe będą zobowiązane do wykazania, że przedsiębiorcanadużył prawa, wydane przez nie decyzje mają podlegać kontroli sądów administracyjnych, a podatnik będzie mógł w tych postępowaniach przedstawić stanowisko na swoją obronę. Projektodawca zauważa ponadto, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w systemie indywidualnych interpretacji podatkowych, wydawanych na podstawie art. 14b—14s Ordynacji podatkowej. Według niej, jeżeli przed ich wydaniem istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mają służyć nadużyciu prawa, podatnik takiej wykładni nie otrzymuje. Natomiast w przypadku podejrzeń wobec zdarzeń będących przedmiotem wydanych decyzji podatnik nie może korzystać z ochrony przewidzianej dla indywidualnych interpretacji.

Adam Abramowicz uważa proponowane rozwiązanie za niekorzystne dla uczciwych podatników i za przejaw nadregulacji. Uważa, ze dla ochrony interesów budżetu państwa nie są konieczne tego rodzaju zmiany. W jego opinii wystarczającą podstawą do ubezskutecznienia WIS uzyskanej przez nieuczciwego przedsiębiorcę wystarczy zastosowanie klauzuli nadużycia prawa zawartej w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT. Rzecznik zwraca też uwagę, że proponowany pomysł wcale nie przypomina zasad wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

— W ich przypadku organ zwraca się o opinię do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że wydanie interpretacji może stanowić nadużycie prawa. Natomiast proponowane rozwiązanie zakłada pozbawienie podatnika ochrony na podstawie jedynie decyzji organu podatkowego — podkreśla Adam Abramowicz.

Zwraca przy tym uwagę, że możliwość złożenia skargi do sądu nie jest wystarczającym zabezpieczeniem praw przedsiębiorców z uwagi na długi czas trwania postępowań sądowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane