Więcej czasu na decyzję o podatku

opublikowano: 09-01-2019, 22:00

O wyborze karty podatkowej przedsiębiorcy muszą zawiadomić fiskusa do 20 stycznia. Pozostali podatnicy zaczekają na pierwszy przychód

Przedsiębiorcy mają więcej czasu na wybór formy opodatkowania. Już nie muszą się z tym spieszyć jak kiedyś i podejmować takiej decyzji — wiążącej dla całego roku podatkowego — do 20 stycznia. Jedynie postanowienie o korzystaniu z karty podatkowej wymaga zgłoszenia w tym styczniowym terminie, pod warunkiem, że ktoś spełnia warunki uprawniające do tego najprostszego podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

POTRZEBY SĄ WIĘKSZE:
POTRZEBY SĄ WIĘKSZE:
Dr Andrzej Dmowski, adwokat, doradca podatkowy z Russell Bedford, ocenia tegoroczne uproszczenia na plus, gdyż — jego zdaniem — każda ulga od obowiązków biurokratycznych jest godna uznania. To jednak wciąż za mało. — Wydaje się, że oczekiwania przedsiębiorców są o wiele większe, drobne uproszczenia znikają w gąszczu skomplikowanych przepisów — ocenia adwokat.
Fot. ARC

— Do 2018 r. przedsiębiorcy mogli zgłaszać zmianę formy opodatkowania działalności do 20 stycznia tego roku, którego miała ona dotyczyć. Jeśli w 2017 r. rozliczali się np. według podatku liniowego i chcieli w 2018 r. przejść na zasady ogólne, musieli to zgłosić do 20 stycznia 2018 r. — przypomina Aneta Socha-Jaworska, ekspert podatkowy ze spółki inFakt.

Można zgłosić wcześniej

Obecnie obowiązuje inna zasada, wynikająca z tzw. pakietu MŚP, czyli ubiegłorocznej ustawy (z 9 listopada), za której pomocą zmieniono różne akty prawne w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jak wyjaśnia Aneta Socha-Jaworska, ten, kto chce zmienić dotychczasowy rodzaj podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) — np. rezygnując z zasad ogólnych, czyli rozliczeń według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc. — ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód z działalności. W przypadku, gdy podatnik uzyska pierwszy przychód w grudniu, ma do końca roku zgłosić nową formę opodatkowania, na podstawie której będzie rozliczał się z fiskusem. Dotyczy to również powrotu do skali podatkowej.

— Jeżeli przedsiębiorca uzyska pierwszy tegoroczny przychód w styczniu i zastanawia się nad wyborem w 2019 r. np. podatku liniowego według jednolitej stawki 19 proc. albo ryczałtu ewidencjonowanego, będzie musiał o tym poinformować naczelnika urzędu skarbowego do 20 lutego. Jeśli w lutym, wówczas do 20 marca — wylicza dr Andrzej Dmowski, adwokat, doradca podatkowy z Russell Bedford.

Według ekspertki inFaktu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmianę formy opodatkowania zgłosić wcześniej niż to wynika z granicznego ustawowego terminu. Podatnik nie musi z tym czekać np. do 20 maja, jeśli pierwszy wspomniany przychód osiągnie w danym roku dopiero w kwietniu.

— Wydłużenie terminu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania jest dla przedsiębiorców korzystne. Nowe zasady dają im czas na przeanalizowanie sytuacji, oszacowanie przyszłych kosztów i przychodów na dany rok oraz dobór z księgowym najlepszego rozwiązania. To bardzo istotne, gdyż od wybranej formy opodatkowania zależy wysokość płaconego podatku — ocenia Aneta Socha-Jaworska.

Nieco inaczej postrzega to dr Jędrzej Jakubowicz, adwokat, wspólnik kancelarii prawniczej Głowacki i Wspólnicy.

— Zmiany te należy uznać raczej za neutralne, choć przedsiębiorcy już zdążyli się przyzwyczaić do wcześniejszych terminów dokonania wskazanych zawiadomień i w tym aspekcie zmianę można oceniać negatywnie — komentuje przedstawiciel kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

Na starcie działalności

Dwudziesty dzień miesiąca to także termin na wybór opodatkowania przez osoby startujące z biznesem w trakcie roku. Do tej pory musiały to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Obecnie z tego obowiązku należy wywiązać się w następnym miesiącu po jego osiągnięciu (do 20 dnia), albo do końca roku, gdy pierwsze zyski wpłyną w grudniu.

— Bez zmian pozostaje przy tym zasada, zgodnie z którą wybór podatnika odnosi skutek w następnych latach podatkowych — zwraca uwagę dr Andrzej Dmowski.

Przedsiębiorca, który nie będzie chciał w kolejnych latach zmieniać formy opodatkowania, nie będzie musiał o tym zawiadamiać. Jak do tej pory, wybór raz dokonany jest aktualny do chwili, aż podatnik z niego zrezygnuje. Nie zmienił się też sposób zgłaszania tego faktu.

— Nadal do zmiany formy opodatkowania jest potrzebny wniosek przedsiębiorcy, składany naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Zmianę można zgłosić na druku CEIDG-1, online lub papierowo albo przesłać np. pocztą oświadczenie do urzędu — wyjaśnia Aneta Socha-Jaworska.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W inny niż wcześniej sposób podatnicy mają natomiast dokonać wyboru sposobu wliczania do przychodu zaliczek z kasy fiskalnej. Do tej pory, jeśli chcieli uznać zaliczkę jako przychód, musieli do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego (lub do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej) zawiadomić naczelnika urzędu o takim trybie ustalania daty powstania przychodu.

— Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek informacyjny ma charakter następczy i polega na umieszczeniu stosownej informacji w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik w taki sposób ustalał moment powstania przychodów. Analogiczne zmiany wprowadzono w obowiązku informowania organów podatkowych o wyborze opłacania zaliczek kwartalnych, uproszczonych lub o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wszystkie te informacje podatnicy przekażą w roczny PIT, składanym do 30 kwietnia roku następnego — tłumaczy doradca z Russell Bedford.

To raczej drobiazgi

Dodaje, że podobny mechanizm dotyczy zawiadomienia naczelnika urzędu o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic kursowych oraz dobrowolnego zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników, którzy nie są do tego zobowiązani. Zdaniem dr Andrzeja Dmowskiego, początek 2019 r. przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym, firmowanych hasłem 3xP, czyli prosty, przejrzysty i przyjazny dla przedsiębiorców system podatkowy. Do takich należą m.in. rozwiązania, które wpłyną nie tylko na zakres obowiązków informacyjnych podatników, lecz także na dochodowość prowadzonychprzez nich firm. Jednym z nich jest możliwość jednorazowego rozliczenia straty z działalności gospodarczej do wysokości 5 mln zł już w pierwszym z kolejnych pięciu lat podatkowych. Drugie daje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów pracy małżonka lub małoletnich dzieci zatrudnionych w firmach.

— Przepisy te należy uznać za krok w dobrą stronę. Każda zmiana, która zdejmuje z podatników obowiązki biurokratyczne i upraszcza system, jest godna uznania. Wydaje się jednak, że oczekiwania przedsiębiorców są o wiele większe, a drobne uproszczenia znikają w gąszczu innych skomplikowanych przepisów podatkowych, do których muszą przygotować się przedsiębiorcy w 2019 r. — ocenia dr Andrzej Dmowski. © Ⓟ

Dla kogo ryczałt ewidencjonowany

Do tej formy opodatkowania mają prawo podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody z działalności nie przekraczające równowartości 250 tys. EUR. Podatek jest płacony od przychodów, a jego wysokość zależy od rodzaju ich źródła:

  • 20 proc. — wolne zawody,
  • 17 proc. — niektóre usługi niematerialne, m.in. pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, wynajem samochodów osobowych,
  • 8,5 proc. — m.in. działalność usługowa, w tym gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., a także najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze do kwoty 100 tys. zł,
  • 5,5 proc. — m.in. działalność wytwórcza, roboty budowlane,
  • 3 proc. — m.in. działalność usługowa w zakresie handlu, usługi związane z produkcją zwierzęcą,
  • 2 proc. — sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Karta podatkowa

Ta forma opodatkowania jest przewidziana dla ściśle określonych działalności usługowych lub wytwórczo-usługowych. Stawki są określone kwotowo, zależą od rodzaju i zakresu prowadzonego biznesu, liczby pracowników i mieszkańców miejscowości, w której działa przedsiębiorca. Podatnicy nie prowadzą żadnych ksiąg ani nie składają zeznań.

Przykładowo w 2019 r. od usług sprzątania wnętrz prowadzonych w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, zatrudniając dwóch pracowników (limit ustawowy), kwota podatku miesięcznego wynosi 587 zł, a w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców — 698 zł. Natomiast od usług ślusarskich przy zatrudnieniu maksymalnie trzech osób — odpowiednio 1051 zł i 1338 zł. Według tegorocznej tabeli najwyższy podatek odprowadzają przedsiębiorcy wykonujący usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów, w których pracuje trzech pracowników — kwota karty przekracza 2 tys. zł, a w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców wynosi 2606 zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane