Większa ochrona tajemnic firmy

opublikowano: 20-05-2018, 22:00

Prawo Po zmianach łatwiej będzie dowieść przed sądem, że ktoś bezprawnie korzysta z cudzych informacji handlowych. Wyrok będzie publikowany również w prasie

Pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę firmy będzie karalne. Zostanie uznane za czyn nieuczciwej konkurencji — szczególnie, gdy ktoś bezprawnie uzyska dostęp, przywłaszczy lub skopiuje dokumenty, przedmioty, materiały, substancje i pliki elektroniczne z treściami, które mogą mieć taki charakter. Tym samym definicja czynu nieuczciwej konkurencji zostanie rozszerzona. Obecnie obejmuje nieuprawnione przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie firmowych tajemnic.

WĄTPLIWOŚCI: Kwestią wątpliwą jest usunięcie z nowelizowanej ustawy przepisu, że czynu naruszenia tajemnicy firmy może dokonać również pracownik. To może znacząco zawęzić zakres istniejącej ochrony — ocenia Małgorzata Mroczkowska- -Horne, partner w kancelarii PwC Legal.
Fot. ARC

Projekt nowelizujący ustawę regulującą zasady zwalczania takich praktyk jest już w Sejmie. Wynika z niego, że pozyskanie tajemnic firmy będzie czynem nieuczciwej konkurencji, także wówczas, gdy w chwili, w której ktoś je zdobędzie, będzie wiedział (lub może wiedzieć), że dane te pochodzą bezpośrednio lub pośrednio od osoby, która nie powinna ich uzyskać, używać, czy przekazywać dalej. Inaczej mówiąc, gdy będzie świadomy, że doszło (lub mogło dojść) wcześniej do naruszenia przepisów. Jeżeli otrzyma je bezpłatnie, bez znaczenia będzie nawet to, że nie miał szans dowiedzieć się o takich okolicznościach wypłynięcia cennych dokumentów.

Co to za dane

Takie same zasady mają odnosić się do wykorzystywania i ujawniania tajemnic przedsiębiorstw. Projektowana ustawa zalicza do nich informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne firmy lub inne o wartości gospodarczej, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji — albo nie są dla nich łatwo dostępne.

— Proponowane zmiany podniosą również wymagania konieczne do uzyskania przez przedsiębiorcę ochrony prawnej. Obecnie powinien podjąć niezbędne działania w celu zachowania poufności swoich tajemnic. Po wejściu w życie nowelizacji będzie musiał o to zadbać przy zachowaniu należytej staranności — mówi Małgorzata Mroczkowska-Horne, radca prawny, partner w kancelarii PwC Legal.

Poszerzenie definicji czynu nieuczciwej konkurencji wynika m.in. z konieczności dostosowania prawa do unijnej dyrektywy 2016/943. Małgorzata Mroczkowska-Horne zwraca przy tym uwagę na zmianę o ważnym znaczeniu praktycznym.

— Z projektu wynika, że zostanie zniesiony wymóg, aby niedozwolony czyn miał zagrażać lub naruszać interes przedsiębiorcy, co w niektórych przypadkach stanowiło dodatkowe utrudnienie — mówi Małgorzata Mroczkowska-Horne.

Business Centre Club (BCC) zdecydowanie popiera tę zmianę. Jak podkreśla w opinii do projektu, w przypadku nieuczciwego postępowania oczywiste jest, że zagraża ono lub narusza interes przedsiębiorcy. Zgodnie z obecnym prawem trzeba to jednak szczegółowo udowodnić w procesie, co w niektórych złożonych przypadkach bywa trudne.

— Największą bolączką przedsiębiorców w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji jest długość postępowań sądowych— przyznaje Paweł Sobczak, radca prawny z Kancelarii Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus.

Jak wyjaśnia Radosław Płonka, ekspert prawny BCC, w badaniu przeprowadzonym wśród firm członkowskich organizacji przedsiębiorcy podnoszą, że procesy przeciwko osobom dopuszczającym się czynów nieuczciwej konkurencji trwają zwykle bardzo długo, a ich wynik jest niepewny ze względu na trudności dowodowe. Zdaniem Małgorzaty Mroczkowskiej-Horne, wprowadzenie szczegółowych kryteriów kwalifikowania określonych działań jako takich czynów może ułatwić postępowania.

Dodatkowe uprawnienia

Niewykluczone, że pozycję przedsiębiorcy wzmocnią też inne nowe rozwiązania.

— Projektowana ustawa wyposaża go w możliwość zobowiązania podmiotu naruszającego tajemnicę firmy do podania do publicznej wiadomości informacji o wydanym w tej sprawie orzeczeniu. Ponadto uprawnia do żądania zapłaty stosownej sumy pieniężnej zamiast odszkodowania w razie trudności z wykazaniem szkody — zauważa Paweł Sobczak.

Resort sprawiedliwości zastrzega, że ogłoszenie wyroku w mediach nie może jednak prowadzić do ujawnienia tajemnic. Zapowiada, że jeżeli pozwany nie zastosuje się do nakazu publikacji, jego egzekucja przebiegnie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Projekt przewiduje ponadto, że trzyletni termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych będzie wydłużony do 20 lat, jeżeli stwierdzony czyn będzie jednocześnie przestępstwem. Tomasz Bek, radca prawny, wspólnik w Axelo Prawo i Podatki dla Biznesu, uważa, że od świadomości i rozpoznania znaczenia nowych przepisów będzie zależeć, czy przedsiębiorca wykorzysta je do podniesienia poziomu zabezpieczenia swoich tajemnic, czy obniży poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji poprzez brak wdrożenia regulacji.

— Pominięcie lub choćby zaniedbanie w prowadzonym biznesie takich kwestii, jak odpowiednie planowanie i formułowanie reklam czy należyte oznaczanie produktu, może narazić firmę nie tylko na utratę reputacji, ale również na wymierne straty finansowe. Niebagatelne znaczenie ma również potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie tylko przed ich ujawnieniem wskutek niedopatrzenia, ale też w wyniku celowych działań — podkreśla Tomasz Bek.

73 proc. Tylu przedsiębiorców przyznało, że mieli do czynienia z przekazaniem, ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji stanowiących ich tajemnicę — wynika z badania BCC.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane