Wskaźnik koniunktury daje nadzieję na rozwój

Marek Matusiak
11-01-2000, 00:00

Wskaźnik koniunktury daje nadzieję na rozwój

ZNÓW NA PLUSIE: W ostatnim miesiącu minionego roku wyraźnie poprawił się ogólny klimat koniunktury w przemyśle przetwórczym.

Ogólny klimat koniunktury nie jest w gospodarce jednoznaczny — wynika z ostatnich badań GUS. O ile w przemyśle przetwórczym jego wskaźnik był w grudniu zdecydowanie lepszy niż w poprzednim miesiącu, o tyle w budownictwie nastąpiło obniżenie tego wskaźnika, choć też nie tak duże, jak w analogicznych okresach lat poprzednich.

POPRAWĘ ogólnego klimatu w przemyśle odczuły przedsiębiorstwa obu sektorów własności, w większym stopniu te, które należą do sektora publicznego. Mimo to oceny koniunktury w tym sektorze były dużo gorsze od zgłaszanych przez przedsiębiorstwa prywatne.

CHOCIAŻ w grudniu odnotowano niewielkie obniżenie popytu, tak krajowego, jak i zagranicznego, to jednak producenci nieco rozszerzyli skalę produkcji.W konsekwencji prognozy produkcji na najbliższy okres są również optymistyczne, co jest odwróceniem sytuacji sprzed miesiąca. Optymizm ten być może wynika z faktu, iż zmalał poziom nadmiernych zapasów wyprodukowanych towarów.

NATOMIAST sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych była oceniana negatywnie, choć łatwiejsze okazało się ściąganie należności od kontrahentów. Na takie oceny w zdecydowanej mierze wpłynęło pogorszenie się możliwości terminowego regulowania zobowiązań finansowych przez podmioty gospodarcze. Przyszła sytuacja finansowa widziana jest jednak przez producentów optymistycznie, lepiej niż przed miesiącem.

NA OGÓLNY klimat koniunktury w całym przemyśle przetwórczym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą koniunkturę odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących wyroby celulozowo-papiernicze oraz prowadzących działalność wydawniczą i poligraficzną. Najgorsze oceny formułowali natomiast producenci sprzętu audio-tele, wyrobów ze skóry, drewna, pojazdów mechanicznych oraz tkanin.

CAŁOŚCI obrazu polskiego przemysłu przetwórczego dopełnia to, iż w IV kwartale ubiegłego roku tylko 3,3 proc. przedsiębiorstw nie napotkało barier w prowadzeniu swojej bieżącej działalności. Ten pesymistyczny w swej wymowie wniosek trzeba jednak skorygować: po pierwsze przedsiębiorstwa kreują go w oparciu o subiektywne odczucia, po drugie natomiast — w poprzednim kwartale wskaźnik ten kształtował się na poziomie... 2,9 proc.

W PODOBNY sposób odnosić się trzeba do procentowych ocen barier, które napotykają przedsiębiorstwa. Najbardziej przeszkadza im niedostateczny popyt krajowy (75 proc.) i zagraniczny (51 proc.), konkurencyjny import (50 proc.) oraz wysokie obciążenia budżetowe (46 proc.). Pocieszające jest natomiast, iż maleje znaczenie barier wynikających z niedostatecznego popytu zagranicznego (z 56 proc.) oraz niekorzystnych warunków kredytowych (z 20 do 16 proc.).

Z KOLEI w budownictwie ogólny klimat koniunktury był w sektorze publicznym oceniany wyraźnie gorzej niż w prywatnym. Także firmy publiczne zdecydowanie gorzej niż prywatne oceniały swój portfel zamówień. To nie dziwi, bo znajdujemy się w okresie zaawansowanej zimy. Podobnie, jak nie dziwi, że wyraźnie rośnie prognoza zamówień na roboty budowlano-montażowe.

FIRMY działające w tym sektorze gospodarki sygnalizują poprawę sytuacji finansowej, chociaż oceniano ją nadal negatywnie. Potwierdza to prognoza na przyszłość: przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oceniają ją jeszcze bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem, przy czym pogorszenie odnosi się przede wszystkim do sektora publicznego.

WPRAWDZIE wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury na pierwszy rzut oka wydają się tworami nieco sztucznymi i — tym samym — mało wiarygodnymi, ale dotychczasowe doświadczenia wykazały jednak, że te nawet subiektywne oceny samych przedsiębiorców złożą się na rzeczywisty przyszły obraz gospodarki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Matusiak

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Wskaźnik koniunktury daje nadzieję na rozwój