Wyjedź za granicę z dotacją

  • Marta Bellon
opublikowano: 03-08-2012, 00:00

Finansowanie W niektórych regionach firmy mogą sięgnąć po dotacje na udział w zagranicznych imprezach. Rozdaje je też resort gospodarki

Przed ekspansją na rynki zagraniczne warto podpatrzeć konkurentów i zdobyć kontakty biznesowe na zagranicznych targach czy misjach. Przedsiębiorcy potwierdzają — jeśli są one właściwie zorganizowane, a firma odpowiednio do nich przygotowana — jest duża szansa na pozyskanie partnerów biznesowych.

— Obecnie wystawiamy się głównie na targach zagranicznych, w takich krajach jak Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz w Europie Zachodniej. Od trzech lat korzystamy z funduszy unijnych. Pozyskaliśmy dotacje m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) czy programu PARP — Paszport do eksportu. Warto z nich korzystać. Raz lub dwa razy w roku nasz zarząd wyjeżdża też na misje zagraniczne. Jeżeli są one dobrze zorganizowane, to taki wyjazd procentuje. W naszym przypadku 70 proc. misji, w których wzięliśmy udział, zakończyło się sukcesem, czyli nawiązaniem ważnych kontaktów z zagranicznymi partnerami — mówi Rafał Kalisz, wiceprezes firmy Elmat, działającej w branży teleinformatycznej.

UE pokrywa koszty

Nie każdego aspirującego eksportera stać na kosztowny wyjazd. Z pomocą przychodzi UE — unijne projekty wspierające właścicieli firm realizują m.in. resort gospodarki i urzędy marszałkowskie. Ale uwaga: nie w każdym regionie są jeszcze unijne pieniądze na pomoc wyjeżdżającym za granicę. Po dotacje mogą sięgnąć jeszcze na przykład przedsiębiorcy z Wielkopolski. Ci, którzy będą chcieli wziąć udział w misji gospodarczej lub w targach, mogą liczyć na to, że część kosztów związana z organizacją wyjazdu zostanie pokryta z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uczestnicy nie muszą się martwić o wydatki związane z zakwaterowaniem, tłumaczeniem, przejazdami wewnętrznymi, opłatami związanymi z wejściem na targi czy wynajmem stoiska. Warunek? Siedziba firmy musi się znajdować w województwie wielkopolskim.

— Ponieważ jednak wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis, przedsiębiorcyubiegający się o uzyskanie dofinansowania powinni zapewnić — poprzez złożenie stosownych oświadczeń — że nie są wykluczeni z możliwości ubiegania się o taką pomoc ze względu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa czy dopuszczalny limit pomocy de minimis — informuje biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Miliony już trafiły do firm

Na podobne wsparcie nie mogą już liczyć przedsiębiorcy z województwa pomorskiego. Budżet na konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w których mikro- i małe przedsiębiorstwa mogły otrzymać dotację w wysokości 60 proc. wartości projektu, już się wyczerpał. Na dofinansowanie udziału w targach przeznaczono ponad 7 mln zł.

Podobnie jest w Mazowieckiem. Tu konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania 1.7 były ogłaszane w 2010 i 2011 r. W najbliższym czasie regionalne władze poinformują o wynikach naboru do ostatniego konkursu, w którym wnioski można było składać do marca tego roku. Przedsiębiorcy złożyli ich 181 na kwotę dofinansowania w wysokości 18,5 mln zł. Tymczasem pula konkursu wynosiła 2 mln EUR. Dotychczas zarząd województwa zatwierdził do dofinansowania wnioski 26 firm.

Możliwość pozyskania pomocy związanej z udziałem w zagranicznych targach wciąż mają firmy z województwa zachodniopomorskiego. Dotacje z poddziałania 1.3.2 rozdaje Wydział Wdrażania RPO. Dotychczas dofinansowano 150 projektów na kwotę przekraczającą 1,8 mln zł. Obecnie na wsparcie mogą liczyć samorządy, instytucje otoczenia biznesu oraz zrzeszające przedsiębiorców, które chcą zorganizować misję gospodarczą dla mikro-, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw z Zachodniopomorskiego. Organizator przekazuje wsparcie w formie bezzwrotnej uczestnikom misji gospodarczych jako pomoc de minimis. Całkowita wartość projektu organizatora misji nie może przekraczać 500 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60 proc., a kwota dofinansowania — 300 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy de minimis z RPO WZ udzielona w ramach projektu jednemu przedsiębiorstwu to 12 tys. zł.

— Każda misja musi być zorganizowana podczas zagranicznej imprezy targowej lub wystawienniczej. Możliwość organizacji wyjazdu dotyczy wszystkich branż. Należy mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorstwa biorące udział w danej misji muszą prowadzić działalność gospodarczą w branży, której dotyczy impreza — podaje biuro informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W wyjeździe musi uczestniczyć przynajmniej pięć przedsiębiorstw. Organizator misji ubiegający się o dofinansowanie

musi złożyć w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz zabezpieczyć fundusze na realizację przedsięwzięcia przed otrzymaniem refundacji. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w misji powinni złożyć dokumentację aplikacyjną bezpośrednio u organizatora. Po uzyskaniu dofinansowania z RPO WZ organizator udziela przedsiębiorstwom uczestniczącym w misji bezzwrotnego wsparcia — pokrywa do 60 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych poniesionych w związku z udziałem w przedsięwzięciu. Nabór do konkursu jest w trybie otwartym, czyli do wyczerpania limitu funduszy lub do zamknięcia konkursu decyzją zarządu województwa. Biuro Wpierania Przedsiębiorczości działające w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego organizuje dla zachodniopomorskich przedsiębiorców misję do Chin i Hongkongu, planowaną na wrzesień 2012 r. i związaną z wizytą ministra spraw zagranicznych w tamtym rejonie. Uwaga: wnioski można składać już tylko do 3 sierpnia. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają eksportować produkty na Daleki Wschód lub już to robią, mogą ubiegać się o stuprocentowe dofinansowanie wydatków, w skład których wchodzą koszty noclegów w hotelach, transport wewnętrzny na terenie Chin (autobusy, samoloty, pociągi), wynajem sal konferencyjnych, koszt pracy tłumaczy i pilota-koordynatora oraz koszty transportu materiałów promocyjnych.

Do 75 proc. wydatków

Okazje do pozyskania dotacji na biznesowe wojaże daje również Ministerstwo Gospodarki, które wspiera przedsiębiorców chcących uczestniczyć m.in. w targach zagranicznych w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na wsparcie mogą liczyć ci, którzy wezmą udział w tzw. branżowych programach promocji, czyli wydarzeniach promujących jedną branżę, towary lub usługi danego rodzaju, oraz w programach promocji o charakterze ogólnym, czyli jednorazowych imprezach promujących Polskę i polską gospodarkę w kraju oraz za granicą. Można liczyć na wsparcie wielkości do 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

— Jednocześnie w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca składa wniosek, oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego — 100 tys. EUR — informuje Ministerstwo Gospodarki.

O pomoc mogą się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Polski, w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością oraz spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. Do tej pory resort gospodarki ogłosił nabory wniosków w ramach branżowych programów promocji dla 13 branż: meblarskiej, jubilersko-bursztynniczej, usług IT/ ICT, przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego, produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej, budownictwa, przemysłu kosmetycznego, maszyn i urządzeń górniczych, odzieży, dodatków i galanterii skórzanej, turystyki medycznej, przemysłu obronnego oraz polskich specjalności żywnościowych. W tym roku MG planuje ogłosić nabór wniosków dla branż: ochrony i zachowania zabytków oraz produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej. Lada chwila resort opublikuje też szczegółową listę programów promocji o charakterze ogólnym, w których będą mogli brać udział przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2 do 31 grudnia 2013 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marta Bellon

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu