OECD: Polska może wyjść z kryzysu mniej poturbowana od innych

  • Aleksandra Łukaszewicz
opublikowano: 04-12-2020, 10:44

Polska strategia wyjścia z kryzysu powinna skupiać się na poprawie warunków rynku pracy i wspieraniu MŚP.

– Polska prawdopodobnie wyjdzie z kryzysu COVID-19 mniej poturbowana niż wiele innych krajów dzięki sile swojej gospodarki – ocenia Angel Gurría, sekretarz generalny OECD, odnosząc się do najnowszego raportu organizacji nt. Polski.

Zwraca uwagę na szybką reakcję Polski na pandemię i podjęcie działań zapobiegających skutkom COVID.

– Jednak reformy mające na celu sprostanie długotrwałym wyzwaniom są teraz jeszcze bardziej istotne, jeśli Polska ma powrócić do tempa wzrostu poziomu życia obserwowanego w ostatnich latach – podkreśla Angel Gurría.

Chociaż szerokie działania w sferze fiskalnej i monetarnej osłabiły negatywny wpływ pandemii na gospodarkę, to Polska przez lata będzie borykać się z konsekwencjami kryzysu – wynika z raportu OECD.

Odbicie gospodarcze mogłyby wesprzeć reformy podatkowe. Konieczna byłaby jednak: redukcja ulg podatkowych, zwiększenie stawki podatku od nieruchomości, oraz zmniejszenie klina podatkowego dla niskowykwalifikowanych pracowników.

Ścieżka odbicia PKB jest niepewna
Ścieżka odbicia PKB jest niepewna
Prognozowana przez OECD ścieżka odbicia polskiego PKB.

Za niski wiek emerytalny

Zaproponowane przez OECD zmiany są skoncentrowane m.in. na poprawie efektywności i kwalifikacji na rynku pracy, co za dekadę może przełożyć się na szacowany wzrost PKB o 5,6 proc. Potrzeba więcej pracowników posiadających umiejętności dopasowane do potrzeb rynku. Obecnie brakuje perspektyw zawodowych przede wszystkim dla osób o niskich kwalifikacjach. Państwo powinno też skupić się na wzmacnianiu bodźców do zawierania umów na czas nieokreślony.

– Przed pandemią polski rynek pracy był w bardzo dobrej kondycji. W 2019 r. bezrobocie w Polsce osiągnęło najniższy poziom od 30 lat. Pandemia wpłynęła na sytuację pracowników, ale udało się zapobiec znacznemu wzrostowi bezrobocia. W dłuższej perspektywie czasowej spodziewany jest jednak jego niewielki wzrost – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, podczas konferencji poświęconej publikacji raportu.

Angel Gurría, Sekretarz Generalny OECD, również zwraca uwagę na historycznie niski poziom bezrobocia i stopy ubóstwa. Jest jednak sporo do poprawy. Wiek emerytalny w Polsce jest poniżej średniego poziomu OECD, a ze względu na strukturę demograficzną stopa zastąpienia będzie malała, dlatego wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany i powiązany z oczekiwaną długością życia. Liczba osób czynnych zawodowo gwałtownie maleje od 2010 r. Wartość funduszu emerytalnego jest zbliżona do unijnej średniej wynoszącej około 11 proc. PKB, ale bez dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy oraz wydłużenia wieku produkcyjnego stopa zastąpień może być wyjątkowo niska na tle innych państw OECD. Autorzy raportu zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia reform, które zredukowałyby takie zagrożenie. Dodatkowe wyzwanie dla rynku pracy może stanowić podwyższenie płacy minimalnej, zaplanowane na 2021 r.

– Stopa zastąpień będzie znacząco malała, co przełoży się na wzrost ubóstwa wśród starszych obywateli - podkreślał Angel Gurria.

MŚP odniosło sukcesy

OECD ocenia internacjonalizację polskich MŚP jako ,,niezwykłą, ale nierówną”. Rosnąca otwartość polskiej gospodarki na zagraniczne rynki oraz integracja w zakresie globalnych łańcuchów wartości ułatwiły transfer technologii i wspierały zatrudnienie. Jednocześnie niektóre regiony czy grupy społeczne nie przyczyniały się do rozwoju w tym zakresie, co spowodowało nierówności.

MŚP odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce zatrudniając około 70 proc. pracowników i odpowiadając za około 51 proc. wartości dodanej.

Internacjonalizacja sektora usług jest znacznie wyższa od średniej dla OECD. W 2019 r. dla Polski stanowiła ponad 300 proc., a dla państw OECD 200 proc. wartości wyjściowej z 1995 r.

– Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo globalnego negatywnego wpływu sytuacji pandemicznej, polski sektor MŚP odnotował istotne sukcesy we współpracy międzynarodowej, a eksport pozostał jednym z motorów wzrostu w 2020 r. Włączenie się polskich przedsiębiorców w międzynarodowe łańcuchy dostaw czy świadczenia usług na rynkach globalnych jest dowodem na skuteczności działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – mówi Jarosław Gowin.

Polski eksport jest zdywersyfikowany i koncentruje się na produktach mało i średnio zaawansowanych technologicznie. Stopa wzrostu eksportu, zarówno dóbr jak i usług, przekraczała uśrednioną wartość dla państw OECD. Udział MŚP w eksporcie bezpośrednim jest niski, szczególnie w mikrofirmach – w 2017 r. przyczyniało się do niego jedynie 12 proc. z nich.

OECD rekomenduje dalsze angażowanie interesariuszy w proces tworzenia podatków i regulacji poprzez konsultacje i zwiększenie skali istniejących programów dla MŚP. Pomocny w rozwoju MŚP może być także rozwój centrów danych i udostępnianie ich przedsiębiorstwom.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane