Z Polski na Litwę tranzytem

Tomasz Tochowicz
opublikowano: 09-09-2004, 00:00

W przypadku transportu przez Białoruś na Litwę możemy mieć do czynienia z kilkoma problemami celnymi naraz.

Pomysł przechowywania mebli polskiej produkcji w składzie celnym wewnątrz Unii Europejskiej jest raczej niewłaściwy. Zgodnie z artykułem 98 wspólnotowego kodeksu celnego, procedura składu celnego pozwala na składowanie w nim:

- towarów niewspólnotowych, które podczas składowania nie podlegają należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej;

- towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów.

Wyprodukowane w Polsce meble prawdopodobnie mają wspólnotowy status celny (mogłoby być inaczej, np. jeśli wytwarzane są pod procedurą uszlachetniania czynnego), a więc nie mogą być objęte procedurą składu celnego (ten problem będzie omówiony jeszcze przy kwestii przewozu przez Białoruś).

Wyjątek, o którym mowa w literze „b” cytowanego art. 98, dotyczy towarów rolnych objętych dopłatami i instytucji tzw. prefinansowania.

Co z Białorusią

Przewóz towarów przez Białoruś może się odbywać na dwa sposoby.

- Z zastosowaniem tranzytu wewnętrznego. Art. 163 wspólnotowego kodeksu celnego wskazuje, iż: procedura tranzytu wewnętrznego pozwala, na warunkach określonych w ustępach 2 do 4, na przemieszczanie z jednego do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym wspólnoty, przez terytorium kraju trzeciego, towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego. Zatem przewóz przez Białoruś nie spowoduje utraty statusu wspólnotowego i w konsekwencji uniemożliwi objęcie towarów procedurą składu celnego na Litwie.

- Z zastosowaniem procedury wywozu. W tym przypadku transportowi powinny towarzyszyć dokumenty handlowe właściwe dla eksportu (ale tu miejscem docelowym nie może być Litwa). W tej sytuacji meble stracą wspólnotowy status celny z chwilą opuszczenia obszaru celnego wspólnoty. Na Litwę towary będą wprowadzane już jako niewspólnotowe.

Dokumenty

Co do kwestii potwierdzenia wywozu: jeżeli towar objęty będzie jednocześnie procedurą wywozu i tranzytu, to potwierdzenie można uzyskać już w urzędzie celnym wewnętrznym, jeśli meble i towarzyszące dokumenty gotowe będą do wywozu. W przypadku towaru objętego tylko procedurą wywozu, potwierdzenie karty 3 SAD nastąpi na granicy Unii Europejskiej.

Wnioski

Reasumując: meble mogą być przewiezione przez terytorium Białorusi z zastosowaniem instytucji tranzytu wewnętrznego. Posiadając status celny wspólnotowy, nie mogą być objęte procedurą składu celnego na Litwie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by je składować bez tej procedury. Składowanie nie może trwać dłużej niż zezwalają na to dokumenty tranzytowe. W innym razie zgłoszenie celne trzeba będzie przedłożyć litewskim władzom celnym, bezpośrednio przed wywozem poza granice Unii.

W tym ostatnim przypadku przemieszczeniu mebli z Polski na Litwę nie będą towarzyszyć dokumenty wywozowe, zatem w myśl artykułu 13 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług będzie to dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Przepis ten mówi, iż: przemieszczenia towarów, o których mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy towary mają być przedmiotem eksportu przez tego podatnika, pod warunkiem, że ma on dokument celny potwierdzający rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju, jeżeli wywóz z terytorium wspólnoty jest potwierdzany przez urząd celny wyjścia na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Tomasz Tochowicz menedżer w Zespole Ceł Dział Doradztwa Podatkowego Deloitte

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Tochowicz

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Z Polski na Litwę tranzytem