Czytasz dzięki

Zabezpieczenie przez ubezpieczenie

Małgorzata Dygas
opublikowano: 09-05-2006, 00:00

W Polsce ubezpieczenia finansowe pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z gospodarką rynkową.

Do ubezpieczeń finansowych zalicza się, zgodnie z ustawową klasyfikacją, trzy grupy ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa majątkowe: ubezpieczenia kredytu kupieckiego i kredytu bankowego, gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym między innymi ryzyka utraty zysków, utraty wartości rynkowej, zatrudnienia, niewystarczającego dochodu, utraty stałego źródła dochodu, a nawet złych warunków atmosferycznych.

Dla przedsiębiorcy zarówno małego, średniego, jak i dużego interesujące są przede wszystkim ubezpieczenia kredytu kupieckiego (kredytu handlowego), czyli sprzedaży prowadzonej przez producentów i pośredników na warunkach kredytowych (należności z odroczoną płatnością). Towarzystwo ubezpieczeń chroni dostawców przed skutkami strat poniesionych z tytułu niewypłacalności odbiorców towarów i usług, w tym także mających siedzibę poza granicami Polski. Ubezpieczenia te są zawierane z reguły w formie portfelowej, co oznacza, że ochroną zostają objęci wszyscy kredytowani kontrahenci firmy, która zawiera umowę ubezpieczenia.

Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego przedsiębiorca (ubezpieczający):

- ma zapewnione pokrycie strat. Jest to gwarancja płynności, umożliwiająca uniknięcie finansowania kredytem bankowym przeterminowanych kredytów udzielanych odbiorcom;

- zwiększa konkurencyjność udzielanych kredytów (kredyt, dzięki wysokiemu stopniowi zabezpieczenia, może być tańszy i udzielany na dłuższy okres);

- ma możliwość zatrzymania „efektu domina”, czyli sytuacji, gdy niewypłacalność jednego dłużnika powoduje kłopoty finansowe jego kredytodawców i prowadzi do zachwiania pozycji innych uczestników w obiegu kredytowym;

- otrzymuje pomoc ubezpieczyciela w wielu sytuacjach, np. w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji i egzekucji należności.

Ponadto ubezpieczenie kredytu kupieckiego:

- jest dla firmy elementem zarządzania ryzykiem oraz narzędziem dyscyplinującym odbiorców;

- umożliwia ograniczenie zatrudnienia (udzielania kredytów, windykacji należności) i zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa;

- prowadzi do wzrostu obrotów, przy spadku zapotrzebowania na kredyt obrotowy;

- zapobiega kumulacji ryzyka, tj. zapewnia ochronę przed ponoszeniem skumulowanych strat z powodu braku płatności dłużników w jednym czasie, w jednym sektorze lub kraju.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Dygas

Polecane