Zaliczki do pilnej poprawki

opublikowano: 18-04-2016, 22:00

PIT 2015 Znów w zeznaniach są te same błędy — formalne i nieformalne. Urzędy już wzywają niektórych podatników do korekty

Śląscy urzędnicy skarbowi próbują pilnie skontaktować się z pewnym podatnikiem, by ten jak najszybciej złożył korektę rocznego zeznania. Popełnił w nim kosztowny dla niego błąd — zamiast tysiąca złotych do zapłaty zadeklarował… milion. To skutek nieuważnego wypełnienia rocznego PIT, a dokładniej — niewłaściwego wprowadzenia kwot do rozliczenia podatku za 2015 r. Według obserwacji kierownictwa Izby Skarbowej (IS) w Katowicach, błędy w rocznych zeznaniach osób prowadzących działalność gospodarczą częściej wynikają właśnie z nieuwagi i pośpiechu niż z nieznajomości prawa podatkowego. Od lat popełniane są takie same — informuje Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby.

Zobacz więcej

Marek Wiśniewski

Adres — pięta achillesowa

Błędy są zarówno w zeznaniach PIT-36, składanych przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej z dwiema stawkami), jak i PIT-36L od osób opodatkowanych linowo, jedną stawką. Podatnicy mają problem już z samym podaniem adresu.

— Wpisują adres prowadzenia działalności zamiast zamieszkania. Część podatników podaje adres zamieszkania niezgodny ze wskazanym we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej — informuje Małgorzata Wróblewska, starszy komisarz skarbowy Urzędu Skarbowego (US) w Słupsku.

O źle wpisywanych adresach mówią też np. w izbach skarbowych w Kielcach i Warszawie. Najczęstszym nieformalnym błędem okazują się natomiast niewłaściwie obliczone kwoty zaliczek na PIT.

— Większość błędów jest związana z wykazaniem nieprawidłowych kwot zaliczek wpłaconych w trakcie roku podatkowego, a także nieprawidłowym odliczaniem strat z lat ubiegłych lub wykazaniem podatku należnego oraz wartości podatku zapłaconego w nieprawidłowej wysokości — podaje Ewa Szkodzińska, rzecznik prasowy warszawskiej izby, na podstawie informacji pochodzących z kilku urzędów skarbowych z terenu Mazowsza. Te błędy są powtarzane od lat, na co zwracają uwagę wszyscy przedstawiciele skarbówki.

— Rozbieżności między sumą zaliczek podatkowych zapłaconych w ciągu roku a podawaną w zeznaniach są nierzadko dość duże — zwraca uwagę Andrzej Kukuła, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli. Te kwoty trzeba skorygować, w czym urząd pomoże. Wystarczy zatelefonować do działu rachunkowości i ustalić rzeczywistą wysokość wpłaconych zaliczek. Urząd wzywa po walidację danych także tych, którzy źle rozliczają straty z lat ubiegłych.

— Odpisy strat są limitowane. W danym roku można odliczyć 50 proc. i tylko z tego samego źródła. Wielu podatników oblicza to źle — stwierdza zastępca naczelnika zduńskiego US.

Urząd poprawi też sam

Od błędów nie są też wolne załączniki, w tym PIT/B, stanowiący szczegółową informację o dochodzie lub stracie z prowadzonej działalności. Do zduńskiego urzędu załącznik ten wpływa często bez wpisanych numerów REGON, miejsc prowadzenia działalności, a ponadto z błędnie obliczonymi udziałami w spółkach czy z pustymi rubrykami przeznaczonymi np. na podanie łącznych kosztów i strat z działalności. Niektóre z błędów, drobne rachunkowo i tzw. oczywiste pomyłki mogą być poprawiane przez urzędników, bez wzywania podatników do wyjaśnienia nieprawidłowości. Jest ich znacznie mniej w e-zeznaniach.

— System część tych błędów eliminuje przy wprowadzaniu danych przez podatnika — wyjaśnia Maria Bojczuk, rzecznik prasowy IS w Kielcach.

W dwóch największych urzędach skarbowych województwa świętokrzyskiego, podlegających tamtejszej izbie, 77 proc. PIT-36L i 65 proc. PIT-36 za 2015 r., złożonych do tej pory, to zeznania przesłane elektronicznie. Do US w Słupsku wpłynęło tą drogą ok. 37 proc. zeznań od prowadzących działalność gospodarczą, a do US w Zduńskiej Woli — ok. 50 proc. PIT-36 i 57 proc. PIT-36L.

System niedoskonały

Już wiadomo, że niektórzy autorzy e-deklaracji podlegający ostatniemu z tych urzędów będą wezwani do skorygowania nawet drobnych błędów, niemających wpływu na wysokość rozliczenia, a których urzędnicy sami nie poprawią, chociaż należą one do tzw. oczywistych pomyłek. Dotyczy to numerów KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz których podatnicy chcą przesłać 1 proc. podatku.

— Niektórzy nie podają numerów, inni wpisują niewłaściwe lub o jedno zero za mało. Nie wiemy, dlaczego system nie wyłapuje części z tych błędów. My natomiast nie możemy ich poprawić. To jest możliwe na zeznaniach sporządzonych w formie papierowej — wyjaśnia Andrzej Kukuła.

Na korektę PIT bez przykrych konsekwencji zostało niewiele czasu, tyle ile na złożenie zeznań. W tym roku termin mija 2 maja. Z naszej sondy we wspomnianych izbach i urzędach wynika, że do połowy tego miesiąca wpłynęła do nich mniej więcej połowa ze spodziewanych PIT-36 i PIT-36L.

 

Błędy w zeznaniach PIT-36 i PIT-36L

Błędy formalne, braki: brak aktualizacji danych adresowych, błędnie podany adres — wskazanie np. adresu zameldowania lub prowadzenia działalności zamiast adresu zamieszkania, złożenie zeznania nieodpowiadającego formie opodatkowania — zamiast PIT-36L składany jest PIT-36, brak zaznaczenia, czy składany PIT to zeznanie, czy jego korekta, brak załączników PIT/B, PIT/O, brak informacji o obdarowanym i darowiźnie w części na to przeznaczonej w załączniku PIT/O, brak danych identyfikacyjnych dziecka w załączniku PIT/O, gdy podatnik korzysta z ulgi na wychowanie dzieci, błędny numer KRS przy przekazywaniu 1 proc. podatku na rzecz OPP, brak podpisu na zeznaniu lub podpis osoby nieposiadającej upoważnienia, — brak pełnomocnictw.

Błędy mające wpływ na rozliczenie:

nieuwzględnienie wszystkich dochodów podlegających wykazaniu w zeznaniu lub nieprawidłowe odliczanie strat z lat ubiegłych, odliczanie strat z działalności gospodarczej od dochodów uzyskanych z innych źródeł, nieprawidłowe rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą, mylne podanie zaliczek wpłaconych w ciągu roku — wykazanie ich w innej wysokości niż wpłaty dokonywane na rachunek urzędu, mylenie pojęć „należna zaliczka” i „wpłacona zaliczka”, nieprawidłowe odliczanie składek — np. składki zdrowotnej bez uwzględnienia limitu (7,75 proc.), źle obliczane ulgi i odliczenia, błędne obliczenie podatku — zastosowanie złej stawki, błędy rachunkowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy