Zasadzki umowy dla szefa

Co powinien określać kontrakt menedżerski i na co należy zwrócić uwagę przy jego sporządzaniu.

Kontrakt menedżerski, zwany również np. umową o zarządzanie czy umową o sprawowanie zarządu, w polskich realiach prawnych nie występuje jako odrębny rodzaj umowy. Powoduje to, że strony mogą zawrzeć między sobą zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Różnice uprawnień i obowiązków menedżera są duże.Decydując się na nawiązanie współpracy z kadrą menedżerską na podstawie typowych umów o pracę, przedsiębiorca musi pamiętać o licznych ograniczeniach nałożonych na niego przez ustawodawcę. Menedżer jest jednak specyficznym pracownikiem. Nie ma podstaw do tego, aby realizował charakterystyczne dla stosunku pracy obowiązki: przestrzegał ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy czy regulaminu pracy. Menedżer nie musi stosować się do poleceń przełożonych i wykonywać je pod ich nadzorem, ale ma sam podejmować wszelkie działania wpływające na rozwój, a tym samych zwiększone dochody przedsiębiorstwa. Jeśli menedżer ma być osobą rzeczywiście zarządzającą przedsiębiorstwem, zasadne jest zawarcie z nim umowy menedżerskiej opartej na przepisach Kodeksu cywilnego.Kontrakt menedżerski należy do grupy umów nienazwanych, której przewodnią ideą jest powierzenie profesjonaliście zarządzania konkretnym przedsiębiorstwem. Zasadne jest uznanie go jako umowy o świadczenie usług, co prowadzi, na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego, do stosowania w stosunku do niego przepisów o zleceniu. Zgodnie z zasadą swobody umów równorzędne strony umowy menedżerskiej mogą w sposób dowolny kształtować wzajemne obowiązki i uprawnienia. Odwołując się do celu, jakiemu ma służyć przedmiotowa umowa, zasadne jest – w przeciwieństwie do norm wynikających ze stosunku pracy – uzależnienie wynagrodzenie menedżera od osiągniętych przez niego wyników finansowych przedsiębiorstwa. Kontrakt menedżerski jest umową starannego działania zarządcy. Skoro menedżer, co do zasady, nie jest zobowiązany do osiągnięcia oznaczonego rezultatu swoich działań, np. określonego dochodu, uzasadnione jest wprowadzenie do kontraktu menedżerskiego elementów zobowiązujących menedżera nie tylko do starannego działania, ale również do osiągnięcia mierzalnego ich efektu.W umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem bardzo ważną kwestią jest swoista autonomia zarządcy. Ważnym elementem kontraktu jest precyzyjne określenie stopnia samodzielności, np. prezesa zarządu przy podejmowaniu działań zarządczych. Można go określić poprzez ustalenie kwoty, której przekroczenie przy rozporządzaniu majątkiem spółki lub zaciągnięciu zobowiązań wiąże się z koniecznością uzyskania zgody rady nadzorczej. Można te wymienić przedsięwzięcia wymagające zgody organu nadzorczego. Warto również zawrzeć w kontrakcie menedżerskim precyzyjne określenie obowiązków, formę i zakres odpowiedzialności zarządcy. Wskazana odpowiedzialność jest oparta na ogólnych zasadach prawa cywilnego, zatem menedżer w pełnej wysokości odpowiada za szkodę, którą spowodował niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swego zobowiązania. Możliwym jest jednak żądanie od menedżera dodatkowych zabezpieczeń, mających ochronić przedsiębiorstwo przed stratami. Celowe jest zastrzeżenie w umowie menedżerskiej kar umownych, które menedżer zobowiązany byłby zapłacić w razie niewykonania któregoś z określonych w umowie obowiązków. Kontrakt menedżerski może być zawarty zarówno na czas określony, jak i na nieokreślony. Istotnymi postanowienia takiej umowy będą zatem kwestie związane z jej wypowiedzeniem. W przypadku umowy czasowej zasadne będzie wskazanie konkretnych przyczyn natychmiastowego rozwiązania jej przez strony. W umowie menedżerskiej można zawrzeć również postanowienia dotyczące płatnego wypoczynku menedżera (określona liczba dni w roku) czy kwestie wynagrodzenia podczas jego choroby. Katarzyna Stępnicka, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku

Zasadzki umowy dla szefa

opublikowano: 05-05-2011, 08:41

Co powinien określać kontrakt menedżerski i na co należy zwrócić uwagę przy jego sporządzaniu.

Kontrakt menedżerski, zwany również np. umową o zarządzanie czy umową o sprawowanie zarządu, w polskich realiach prawnych nie występuje jako odrębny rodzaj umowy. Powoduje to, że strony mogą zawrzeć między sobą zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Różnice uprawnień i obowiązków menedżera są duże.

Decydując się na nawiązanie współpracy z kadrą menedżerską na podstawie typowych umów o pracę, przedsiębiorca musi pamiętać o licznych ograniczeniach nałożonych na niego przez ustawodawcę. Menedżer jest jednak specyficznym pracownikiem. Nie ma podstaw do tego, aby realizował charakterystyczne dla stosunku pracy obowiązki: przestrzegał ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy czy regulaminu pracy. Menedżer nie musi stosować się do poleceń przełożonych i wykonywać je pod ich nadzorem, ale ma sam podejmować wszelkie działania wpływające na rozwój, a tym samych zwiększone dochody przedsiębiorstwa. Jeśli menedżer ma być osobą rzeczywiście zarządzającą przedsiębiorstwem, zasadne jest zawarcie z nim umowy menedżerskiej opartej na przepisach Kodeksu cywilnego.

Kontrakt menedżerski należy do grupy umów nienazwanych, której przewodnią ideą jest powierzenie profesjonaliście zarządzania konkretnym przedsiębiorstwem. Zasadne jest uznanie go jako umowy o świadczenie usług, co prowadzi, na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego, do stosowania w stosunku do niego przepisów o zleceniu. Zgodnie z zasadą swobody umów równorzędne strony umowy menedżerskiej mogą w sposób dowolny kształtować wzajemne obowiązki i uprawnienia.

Odwołując się do celu, jakiemu ma służyć przedmiotowa umowa, zasadne jest – w przeciwieństwie do norm wynikających ze stosunku pracy – uzależnienie wynagrodzenie menedżera od osiągniętych przez niego wyników finansowych przedsiębiorstwa. Kontrakt menedżerski jest umową starannego działania zarządcy. Skoro menedżer, co do zasady, nie jest zobowiązany do osiągnięcia oznaczonego rezultatu swoich działań, np. określonego dochodu, uzasadnione jest wprowadzenie do kontraktu menedżerskiego elementów zobowiązujących menedżera nie tylko do starannego działania, ale również do osiągnięcia mierzalnego ich efektu.

W umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem bardzo ważną kwestią jest swoista autonomia zarządcy. Ważnym elementem kontraktu jest precyzyjne określenie stopnia samodzielności, np. prezesa zarządu przy podejmowaniu działań zarządczych. Można go określić poprzez ustalenie kwoty, której przekroczenie przy rozporządzaniu majątkiem spółki lub zaciągnięciu zobowiązań wiąże się z koniecznością uzyskania zgody rady nadzorczej. Można te wymienić przedsięwzięcia wymagające zgody organu nadzorczego.

Warto również zawrzeć w kontrakcie menedżerskim precyzyjne określenie obowiązków, formę i zakres odpowiedzialności zarządcy. Wskazana odpowiedzialność jest oparta na ogólnych zasadach prawa cywilnego, zatem menedżer w pełnej wysokości odpowiada za szkodę, którą spowodował niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swego zobowiązania. Możliwym jest jednak żądanie od menedżera dodatkowych zabezpieczeń, mających ochronić przedsiębiorstwo przed stratami. Celowe jest zastrzeżenie w umowie menedżerskiej kar umownych, które menedżer zobowiązany byłby zapłacić w razie niewykonania któregoś z określonych w umowie obowiązków.

Kontrakt menedżerski może być zawarty zarówno na czas określony, jak i na nieokreślony. Istotnymi postanowienia takiej umowy będą zatem kwestie związane z jej wypowiedzeniem. W przypadku umowy czasowej zasadne będzie wskazanie konkretnych przyczyn natychmiastowego rozwiązania jej przez strony. W umowie menedżerskiej można zawrzeć również postanowienia dotyczące płatnego wypoczynku menedżera (określona liczba dni w roku) czy kwestie wynagrodzenia podczas jego choroby.

Katarzyna Stępnicka, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna,
Oddział w Gdańsku

Katarzyna Stępnicka, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku
Katarzyna Stępnicka, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku
None
None
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane