Ze spółek

Piotr Burza, Tadeusz Stasiuk
opublikowano: 02-07-1999, 00:00

Ze spółekAPATOR. KDPW dokonał zamiany 18 466 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1 do 4, na akcje zwykłe na okaziciela serii A. Kapitał akcyjny spółki składa się z 1 249 532 akcji imiennych serii A, 1 550 518 akcji na okaziciela serii A i B, które uprawniają do wykonania 6 548 646 głosów na WZA.

COMARCH. Podpisany został list intencyjny ze spółką Radio Muzyka Fakty, dotyczący podjęcia wspólnej działalności związanej z Internetem.

ESPEBEPE. ZWZA uchwaliło, że zysk netto za rok1998 przeznaczony zostanie na pokrycie strat z ubiegłych lat. Spółka w związku z tym nie wypłaci dywidendy za 1998 rok.

FERRUM. Huta podpisała aneks do umowy z Bankiem Śląskim dotyczący przedłużenia do 31 lipca 1999 roku umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 10 mln zł.

Równocześnie Ferrum podpisało umowę o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z Pekao SA na okres od 30.06.1999 r. do 30.06.2000 r., w kwocie 5 mln zł.

KĘTY. Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Alupol do kwoty 33,5 mln zł. Po zarejestrowaniu kapitału zakładowego Kęty posiadają 669 233 głosów, co stanowi 100 proc. głosów na WZA.

KOPEX. WZA postanowiło że dniem nabycia prawa do dywidendy za rok 1998 będzie 16 lipca 1999 roku.

Zgromadzenie wyraziło także zgodę na zbycie 3 713 936 akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego w Katowicach o minimalnej cenie sprzedaży 5,75 zł

KRAKCHEMIA. Zgodnie z nową strategią zarządu, spółka zamierza inwestować głównie na posiadanych terenach w Krakowie. Sprzedane natomiast zostaną działki przeznaczone na działalność handlową i usługową w Bielsku-Białej oraz Nowym Targu.

PBK. Zarząd GPW zaakceptował wprowadzenie do obrotu 5,4 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela o wartości 5 zł każda. Ich pierwsze notowanie na giełdzie odbędzie się na sesji w dniu 2.06.

PEPEES. Spółka zawarła z Pekao SA umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 2,2 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy zaplecza magazynowego w browarze.

POLIFARB DĘBICA. Sprzedaż w czerwcu wyniosła 17,8 mln zł, co daje dynamikę 94,9 proc. w stosunku do czerwca 1998 r. W ujęciu narastającym sprzedaż osiągnęła wartość 80,3 mln zł, co daje dynamikę 102,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

REMAK. Spółka zawarła z firmą Foster Wheeler Pyropower kontrakt na dostawę i wykonanie izolacji bloku nr 3 w kotłowni w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi 8,9 mln zł.

SKOTAN. Spółka zamierza przeznaczyć w tym roku na inwestycje i remonty ponad 2,2 mln zł. Wydatki finansowane będą z funduszy własnych. PB, WST

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Burza, Tadeusz Stasiuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu