Ze spółek

Grzeszczuk Robert, Zbiejcik Maciej, Sulejewski Artur, Ostrowska Katarzyna
13-10-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

BANK KOMUNALNY. W wyniku subskrypcji akcji serii G banku objętych zostało 2 140 853 walorów, w tym140 853 akcji imiennych zwykłych Transzy I oraz 2 000 000 akcji na okaziciela Transzy II. Papiery Transzy I, skierowanej do Gmin Przystępujących obejmą — 29 426 Akcji — Gmina Miejska Legionowo — 21 449 Akcji — Gmina Miejska Grudziądz — 42 429 Akcji — Gmina Miejska Rumia — 47 549 Akcji — Gmina Miasta Gdańsk. Transza II skierowana została do partnera Strategicznego, którym jest Nordbanken AB obejmuje 2 000 000 walorów. Cena emisyjna papierów Transzy I wyniosła — 13,67 zł za walor. Natomiast Transzy II — 17,50 zł.

BIG BG. Do 28 października zakończą się negocjacje w sprawie sprzedaży 30 proc. PZU — poinformowała we wtorek wiceminister skarbu Alicja Kornasiewicz. Niedawno BIG Bank Gdański podał, że wraz z konsorcjum ubezpieczeniowym Eureko ma wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu tych walorów. MSP do tej pory nie potwierdziło tej informacji, podawało natomiast, że jeśli nie zakończą się one sprzedażą PZU, wróci do negocjacji z francuskim koncernem Axa.

BOŚ. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne EPOKA udzielił zezwolenia na przekroczenie przez bank 33 proc. głosów na WZA towarzystwa.

BRE. Bank uzgodnił z Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, austriackim większościowym akcjonariuszem spółki Intermarket Factoring Bank AG, z siedzibą w Wiedniu, tryb przeprowadzenia analizy prawnej, ekonomicznej i finansowej tego przedsiębiorstwa, w związku z zamiarem podjęcia negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia przez BRE większościowego pakietu jej akcji.

CERSANIT. Rada Nadzorcza spółki powołała Mariusza Gromka na stanowisko członka zarządu. Będzie on odpowiedzialny za marketing i sprzedaż w przedsiębiorstwie.

ELEKTROMONTAŻ EXPORT. Elektromontaż w Lublinie, spółka zależna od Elektromontażu Export podpisała umowę z NBP w Warszawie na wykonanie modernizacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w kompleksie budynków Centrali NBP. Wartość kontraktu wynosi ponad 12,7 mln zł. Termin realizacji: 30 września 2000 roku. Kierownictwo spółki poinformowało też o podpisaniu umowy z EXBUD-NOVA na realizację instalacji elektrycznych budynku biurowego Sobinco Building w Warszawie o wartości 600 tys. zł.

GPRD. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (podmiot zależny) zawarło umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Oddział Południowo — Zachodni we Wrocławiu. Wartość netto umowy wynosi 2,6 mln euro (11,2 mln zł). Termin realizacji: do 30.10.2000r. Spółka podpisała także umowę z miastem Kalisz. Jej wartość wynosi 4,3 mln zł. Termin realizacji: do 15.12.2000r.

IMPEXMETAL. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku walutowym z BRE, przedłużający termin wykorzystania kredytu do dnia 30.06.2000 r.

KOMPAP. Bet Trading (podmiot zależny od BIG BG) sprzedał 105 807 akcji Kompap, które zapewniały 6,45 proc. ogólnej liczby głosów na WZA. Po transakcji BIG BG i spółki od niego zależne nie posiada akcji Kompapu

PBK. Powstała kolejna, 10. już, spółka w ramach grupy PBK - PBK Asset Management. Na czele spółki stanął Jarosław Biernacki, ostatnio związany w towarzystwem inwestycyjnym Korona. Wiceprezesem spółki została Beata Stelmach, do niedawna dyrektor marketingu w TFI Przymierze i PTE Pekao/Alliance. KO

PHOIMB. Izolacja zbyła 11 510 akcji spółki. Stanowi to 9,84 proc. kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania takiej samej liczby głosów na WZA.

POLISA. Spółka zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Cudzoziemców Dipservice na sprzedaż 200 udziałów w spółce Kaskada po 25 tys. za sztukę. Łącznie Polisa otrzyma 5 mln zł

PPABANK. Bank złożył zawiadomienie w KPWiG o nowej emisji akcji. Seria I liczyć będzie 1 675 300 akcji i adresowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy PPAB. Dzień ustalenia prawa poboru określony został na 29 października. Cena emisyjna wynosi 42 zł. Zapisy przyjmowane będą od 16 do 30 grudnia

PROCHEM. Central and Eastern European Enviromental Investment Fund posiada 520 194 akcji spółki, co stanowi 10,4 proc. kapitalu akcyjnego przedsiębiorstwa i uprawnia do 10 proc.głosów na WZA

WARTA. Do czwartku Ministerstwo Skarbu Państwa poda, czy sprzeda Kulczyk Holding 19,8 proc. akcji spółki — poinformowała we wtorek wiceminister skarbu Alicja Kornasiewicz. Do 4 listopada Kulczyk Holding ma wyłączność na negocjacje w sprawie kupna tych walorów. Obecnie wraz z podmiotem zależnym Euro Agro Centrum inwestor ten posiada 49,9 proc. ubezpieczyciela.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Grzeszczuk Robert, Zbiejcik Maciej, Sulejewski Artur, Ostrowska Katarzyna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu