Ze spółek

Maciej Zbiejcik
15-10-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

BANK HANDLOWY. Spółka otrzymał informację od MSP, iż na NWZA banku kierowany przez niego resort będzie głosował przeciwko fuzji z BRE Bankiem. Skarb Państwa, który posiada aktualnie 7,3 proc. akcji BHW jest przeciwny zaproponowanemu przez banki parytetowi wymiany akcji 1 akcja BRE za 2,6 akcji Banku Handlowego. W komunikacie przesłanym do banku MSP poinformowało, że wspólnie z PZU ma 12 proc. głosów na WZA banku.

BOŚ. Zarząd BOŚ podał informację, iż Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy odmówił dopuszczenia Kredyt Banku do udziału w postępowaniu o wpisanie do rejestru zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuiszy BOŚ w dniu 30 czerwca 1999 r.

BUDIMEX. Zarząd Budimexu na podstawie wniosków akcjonariuszy, podjął decyzję o wystąpieniu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z wnioskiem zamiany akcji imiennych serii A nieuprzywilejowanych, na akcje zwykłe na okaziciela oraz zamianę akcji imiennych serii E, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 1 akcji przyznane jest 5 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

CHEMISKÓR. Zarząd spółki zależnej Garbarnia Braniewo złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Rozpatrzenie wniosku odbędzie się w dniu 18 października 1999 roku w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Chemiskór dokonał już korekty wartości udziałów w Garbarni Braniewo oraz zamierza dokonać kolejnej korekty po konsultacji z audytorem.

ELPO. W wyniku przeprowadzonej analizy poziomu i struktury zatrudnienia, kierownictwo ZPO ELPO zamierza ograniczyć zatrudnienie o około 130 osób. Zwolnienia dotyczyć będą wszystkich grup zawodowych tj. bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją oraz administracji. Działania te są związane z ograniczaniem produkcji przerobowej, która jest coraz mniej opłacalna. Ma to poprawić efektywności i konkurencyjności funkcjonowania spółki.

Jednocześnie zarząd przygotował nowy plan marketingowy oparty na kupionych i zleconych badaniach rynkowych.

KROSNO. W ramach ogłoszonego przez Polish Enterprise Fund L.P. wezwania na sprzedaż akcji Krosna zawarto transakcję na 146 036 akcji.

KOPEX. Spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem Handlowym na 10 mln zł. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację działań inwestycyjno-handlowych.

MUZA. Zarząd Muzy został poinformowany przez spółkę zależną PDK o zakończeniu pierwszego etapu podpisywania warunkowych umów przyrzeczenia z 15 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną w sprawie nabycia przez PDK około 27 proc. udziałów w spółce WKRA.

Porozumienie przewiduje podwyższenie kapitału akcyjnego WKRY poprzez wyemitowanie nowych walorów o wartości emisyjnej 4 mln zł, które obejmie PDK.

NOVITA. Spółka Novitex, podmiot w 100 proc. zależny od Novity, nabył 4 596 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Novity po cenie 4,05 zł za akcję. Obecnie posiada 680 tys. akcji, co stanowi 17,51 proc. kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA. Transakcja finansowana jest z kapitałów własnych, a celem nabycia jest lokata krótkoterminowa.

OPTIMUS. Spółka podpisała umowę z firmą Stadlbauer Service GmbH, która jest wyłącznym dostawcą produktów Nintendo w Europie Środkowo - Wschodniej, na dystrybucję tych produktów na terenie Polski. Ponadto Optimus zawarł umowę z Ministerstwem Finansów na dostawę 5 tys. sztuk komputerów dla Izb i Urzędów Skarbowych. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ponad 24,9 mln zł.

PHOIMB. Spółka TES kupiła w transakcjach pakietowych 11 510 akcji notowanego na pozagiełdowym rynku CTO Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi. Przypomnijmy, że wcześniej Izolacja Zduńska Wola informowała o sprzedaży takiego samego pakietu akcji PMOiMB.

PPA BANK. Pierwszy Polsko- Amerykański Bank podpisał umowę kredytową z klientem z Warszawy, na podstawie której udzielił kredytu na okres 132 miesięcy, w kwocie około 23 mln zł, co stanowi około 17,3 proc. kapitałów własnych banku.

PRÓCHNIK. Zarząd spółki poinformował, że wynik skonsolidowany za I półrocze 1999 roku w stosunku do wyniku Grupy za II kwartał może być istotnie różny. Przyczyną różnic są dodatkowe rezerwy tworzone 30 czerwca w jednostkach wchodzących w skład Grupy, po dacie publikacji raportu kwartalnego. Wysokość rezerw jest przedmiotem uzgodnień z audytorem Grupy.

WARTA. Rada nadzorcza spółki stwierdziła, że niecelowe będzie przejęcie TUR Polisa. Równocześnie zaleciła zarządowi Warty kontynuację prac nad ewentualnym przejęciem części portfela TUR Polisa.

WFM. Zarząd Wielkopolskiej Fabryki Mebli zawarł umowę joint venture z austriacką spółką Schieder Europa Holding GmbH, na mocy której obie strony utworzyć mają spółkę TOP SOFA Oborniki. Podstawowym przedmiotem działalności nowo powstającej spółki będzie produkcja mebli tapicerowanych. Kapitał zakładowy spółki Top Sofa Oborniki wyniesie 4.678.200 zł. W nowej spółce WFM obejmie 55 proc. udziałów na łączną kwotę 2 573 000 zł, które w całości pokryje wkładem niepieniężnym. Reszkę udziałów przypadnie austriackiej, która wyłoży 2 105 200 zł.

WARTA. Zgodnie z przewidywaniami, spółka ostatecznie zrezygnowała z przejęcia Polisy. Rada Nadzorcza Warty uznała ten krok za niecelowy. Rada zaleciła za to kontynuowanie rozmów w sprawie przejęcia części portfela ubezpieczeniowego Polisy.

WÓLCZANKA. Spółka nabyła celem ich umorzenia 1,5 tys. akcji własnych akcji płacąc 14 zł za sztukę. Łącznie Wólczanka kupiła w tym celu 85 194 własnych akcji. ZM

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu