Zeznania 2015 i załączniki dla dochodów z działalności

opublikowano: 10-03-2016, 08:50

PIT-36 i PIT-36L – takie formularze mają do wyboru przedsiębiorcy. O wszystkim decyduje forma opodatkowania w ciągu roku.

Od lat osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko muszą rozliczać się z rocznych dochodów na jednym z dwóch następujących formularzy: PIT-36 i PIT-36L. Podatnik wybiera ten druk, który odpowiada formie rozliczeń podatku dochodowego stosowanej przez cały rok, a którą można zmienić raz w roku, do 20 stycznia.
MW
 
Poza ryczałtem 

PIT-36 i PIT-36L nie są przeznaczone dla osób prowadzących działalność, od której opłacają podatek zryczałtowany, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (oni rozliczają ten ryczałt do końca stycznia) i  kartę podatkową. 

Na tych drukach sporządza się zeznanie roczne z uzyskanych dochodów (także poniesionej straty) i zapłaconych od nich zaliczek na podatek. Pierwszy formularz dotyczy dochodów rozliczanych z fiskusem według dwustopniowej skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.). 

- Zeznanie to składają również m. in. osoby osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, przychody od których zaliczki na podatek były opłacane samodzielnie, jak i osoby osiągające przychody z pracy, bez pośrednictwa płatnika – przypomina Paweł Podlasiński, starszy konsultant ds. podatków w Impel Business Solutions. 

Drugi formularz obejmuje dochody, od których podatnicy opłacali w ciągu roku podatek według jednej stawki (19 proc.), tzw. liniowy.
 
PIT-36

To zeznanie jest obszerniejsze. Ponadto mogą na nim rozliczyć się wspólnie małżonkowie. Przy czym to nie oznacza, że oboje powinni być przedsiębiorcami.   
Aby móc wspólnie rozliczyć dochody w PIT-36, muszą być spełnione następujące wymagania: 

- małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 
- są w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
- między małżonkami istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa.

Wspólne rozliczenie ma ten plus, że małżonkowie opodatkowują się w zeznaniu łącznie od sumy swoich dochodów, a podatek określa się dla obojga w podwójnej wysokości podatku
obliczonego od połowy ich łącznych dochodów małżonków. Należy pamiętać, że że do sumy tych dochodów podatnicy nie wliczają dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany, np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych.
Ten PIT mogą także składać osoby samotnie wychowujące dzieci. Jest to też zeznanie, które uprawnia do skorzystania ze wszystkich istniejących ulg. Takich korzyści nie mają osoby, które sporządzają PIT-36L. 
 
PIT-36L

- W przypadku składania zeznania PIT-36L nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub rozliczenia w związku z samotnym wychowywaniem dziecka – podkreśla Paweł Podlasiński.

Ten formularz jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Ponadto nie korzystają oni z ulg, mogą natomiast przekazać 1 proc. należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 
Dochody najpierw w PIT/B

Do obu tych formularzy należy dołączyć załącznik PIT/B. Jest to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym. W załączniku tym należy podać przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których podatnik jest wspólnikiem. 
 
Ulgi w PIT/D i PIT/O

Ulgi szczegółowo trzeba wykazać w dwóch innych załącznikach: PIT/D oraz PIT/O. Takie załączniki złożą jednak tylko podatnicy, którzy sporządzają zeznanie PIT-36.
PIT/D składają osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym spłacanych odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa). Małżonkowie, z wyjątkiem małżonków w separacji, składają jeden PIT/D. Ci, którzy po raz pierwszy będą korzystać z ulgi odsetkowej, muszą dodatkowo złożyć PIT-2K. 

Jeżeli małżonkowie postanowią rozliczyć się indywidualnie, ale będą korzystać z ulgi mieszkaniowej, muszą dołączyć PIT/D do zeznania jednego z nich i podać w zeznaniu drugiego z małżonków: identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd skarbowy, do którego został złożony załącznik PIT/D.

PIT/O to z kolei załącznik ze szczegółowym wykazem pozostałych ulg, z których podatnicy skorzystają . Dotyczy odliczeń od dochodu, np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania internetu, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a także (lub) od podatku, czyli z tytułu wychowywania dzieci Jeżeli małżonkowie sporządzą wspólne zeznanie, złożą też jeden załącznik PIT/O.
 
Termin dla zeznań 2015 

Zasadniczo zeznania te składa się w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego przypadającego po danym roku podatkowym. W tym roku 30 kwietnia przypada na sobotę, więc termin złożenia zeznania PIT-36 oraz PIT-36L za 2015 rok upłynie 2 maja 2016 r. 

- Niedotrzymanie tego terminu i brak zapłaty podatku będzie skutkować poważnymi konsekwencjami – przestrzega Paweł Podlasiński.

Jak wyjaśnia, naruszenia te wiążą się z odpowiedzialnością karną skarbową. 
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane