Zielony biznes wymaga cyfrowego nadzoru

opublikowano: 05-12-2021, 20:00

Dzięki nowym technologiom firmy otwierają się na ideę zrównoważonego rozwoju. Czy ich działania w tym obszarze są zbieżne także z celami ekonomicznymi?

Ile w głoszonych przez przedsiębiorstwa sloganach: zielony biznes, zrównoważony rozwój, ekotransformacja przemysłu, biznes dla klimatu, zeroemisyjność, dekarbonizacja, biznes neutralny dla klimatu itp. jest public relations, a ile realnego przełożenia na środowisko oraz ekonomiczne korzyści dla samych przedsiębiorstw? Pierwszy aspekt wydaje się być obecnie bardzo silnym motywatorem do przejścia na „zieloną stronę”. Rezultaty pozostałych szacuje Maciej Kaysiewicz, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w Siemens Polska, bazując na realizacjach reprezentowanej przez niego firmy.

— Wdrożenie energooszczędnych rozwiązań w produkującej dywany Białostockiej Fabryce Brintons Agnella zredukowało zużycie energii o ponad 4,6 mln kWh rocznie, czyli ponad 20 proc. w skali całego zakładu, a ślad węglowy o 33 proc. Łączne oszczędności przekroczą 2 mln zł rocznie w kolejnych sześciu latach. W Lubelli, należącej do Grupy Maspex Wadowice, wdrożono system analityczny do monitorowania stanu wytwarzania makronu i przewidywanie nieprawidłowości podczas jego suszenia. Efektem jest m.in. zmniejszenie wolumenu odpadów produkcyjnych oraz kosztów zużycia prądu i wody — mówi Maciej Kaysiewicz.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) potencjał poprawy tylko efektywności energetycznej w przemyśle wynosi 18-26 proc.

Jacek Kujawa
wiceprezes LPP

Prowadzenie biznesu w branży handlowej jest dziś podporządkowane dwóm zjawiskom – z jednej strony postępującej w życiu codziennym cyfryzacji, z drugiej rosnącej świadomości klimatycznej społeczeństw. To skłania do patrzenia na naszą działalność z szerszej perspektywy.

W LPP pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia, które obszary naszej aktywności w największym stopniu oddziałują na środowisko, było policzenie śladu węglowego z uwzględnieniem wszystkich etapów życia produktu. Wnioski były jednoznaczne – 90 proc. emisji powiązane jest z działalnością pośrednią. To oznacza, że wyzwaniem jest nie tylko ograniczanie poziomu własnych emisji, ale też ich monitorowanie i minimalizacja w całym, złożonym i rozproszonym łańcuchu dostaw. Ta myśl zainspirowała nas do stworzenia we współpracy z zespołem naszej spółki IT – Silky Coders – nowoczesnej autorskiej platformy informatycznej Supplier Portal.

Mając na uwadze zarówno wyzwania biznesowe, jak i dążenie do redukcji śladu węglowego oraz ochronę zasobów naturalnych, dostrzegliśmy konieczność jeszcze lepszego kontrolowania oraz usprawnienia procesów logistycznych. Odpowiedzią okazała się cyfryzacja, która objęła niemal cały łańcuch dostaw, w tym ponad 2 tys. salonów i przeszło 1 tys. dostawców, rewolucjonizując proces zakupu i dostawy w LPP. Digitalizacja i nowoczesne technologie stworzyły nowy potencjał, który nie tylko przyniósł wymierne korzyści biznesowe, ale także środowiskowe. Ujednolicony system składania zamówień, generowania i przetwarzania dokumentów online oraz zautomatyzowany proces komunikacji z partnerami, a przy tym szybki dostęp do informacji w czasie rzeczywistym to tylko część korzyści, jakie przyniosła technologia.

Dzięki wdrożonej w ramach Supplier Portal standaryzacji opakowań zbiorczych zwiększyliśmy w LPP efektywność pakowania towarów oraz kontenerów. Przekłada się to na realne ograniczenie liczby transportów, a co za tym idzie – redukcję śladu węglowego aż o 3 tys. t w skali roku. Równolegle w naszym łańcuchu zwiększyliśmy aż do 50 proc. udział kartonów wykorzystywanych kilkukrotnie, co skutkowało realną oszczędnością zasobów naturalnych i ochroną przed wycinką aż 17 tys. drzew w ciągu zaledwie sześciu miesięcy trwania projektu. To realne i mierzalne korzyści, które bez implementacji dopasowanych rozwiązań cyfrowych byłyby trudne do osiągnięcia. Cyfryzacja stawia przed nami nowe wyzwania, ale i nowe możliwości, które mogą być również panaceum na zielone wyzwania naszej planety.

62 proc.

Taki odsetek firm z sektora MŚP, badanych na potrzeby raportu Siemensa „Smart Industry Polska 2021”, deklaruje, że realizacja celów zrównoważonego jest dla nich ważna

Sztuczna inteligencja na rzecz klimatu

Sprzymierzeńcem w budowaniu zrównoważonego biznesu jest cyfryzacja procesów produkcyjnych, ale także — ujmując szarzej — biznesowych.

— Obok zmian klimatycznych, globalizacji i zmian demograficznych cyfryzacja jest jednym z megatrendów, które kształtują współczesny świat. Ma ona potencjał, aby zapewnić znacznie lepszy obraz działań na rzecz stanu środowiska, jednocześnie generując pozytywny wpływ na aktywność przedsiębiorstw. Optymalizacja procesów zakupowych lub produkcyjnych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, nakierowanych na minimalizację śladu węglowego i wykorzystania zasobów, przy jednoczesnym utrzymaniu parametrów ekonomicznych, to tylko jeden z przykładów łączących oba wymiary — mówi dr Marcin Witkowski, menedżer EY, ekspert transformacji strategicznej i zrównoważonego rozwoju.

Prof. Konrad Świrski, prezes Transition Technologies, podkreśla, że rola IT jest w tym obszarze fundamentalna. Za najbardziej istotne w zielonej zmianie elementy nowego przemysłu uznaje m.in. internet rzeczy, czyli wiele urządzeń i czujników podłączanych do globalnej chmury, oraz systemy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, które kreują nowe podejście do prac projektowych, utrzymaniowych i remontowych.

Ryszard Hordyński
dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska

Inteligentny, cyfrowy świat powinien być światem ekologicznym. Rozwój technologiczny pozwala dziś lepiej zrozumieć i chronić przyrodę, łagodząc wpływ ludzi na naszą planetę. Dzięki innowacjom możemy rozwijać się w harmonii z naturą i uczynić świat lepszym miejscem do życia. Huawei wykorzystuje swoje bogate doświadczenie, a także wiedzę techniczną w zakresie 5G, chmury i AI, aby rozwijać m.in. sektor rozproszonej energetyki i dostarczać nowoczesne rozwiązania energetyczne dla różnych branż. Ten kierunek zmian wymaga odważnych inwestycji w obszarze IT.

Całej branży energetycznej już dziś potrzebne są technologie, które będą dostarczać dokładne pomiary, sterować i regulować wytwarzanie energii, a równocześnie uwzględniać prognozy. Takie możliwości dają m.in. technologie chmurowe, które mogą znacząco przyczynić się do transformacji obecnych modeli biznesowych w firmach energetycznych czy przemyśle. Dzięki nim możliwe jest m.in. zbilansowanie energii, a także opracowanie predykcji pozwolających przewidzieć potencjalne uszkodzenia i awarie infrastruktury. Pozwoli to na bieżąco reagować i utrzymać optymalny stan sieci elektroenergetycznej. Istotnym składnikiem zielonej transformacji są także sieci energetyczne, które mogą bardzo się rozwinąć dzięki technologiom cyfrowym. Sztuczna inteligencja i zaawansowane systemy wideo mają ogromny potencjał, aby poprawić m.in. procesy eksploatacji i konserwacji sieci. Przeglądy stanu sieci na przykład mogłyby być 80 razy bardziej wydajne oraz ograniczyłyby ryzyko awarii.

Istotnym elementem budowania zielonej przyszłości jest także zrównoważony rozwój inteligentnego przemysłu. Jego nieodłącznym składnikiem, który będzie zasilał m.in. pomiarowe urządzenia Internetu Rzeczy, jest technologia 5G. Szacunki wskazują, że do 2030 r. dzięki wprowadzeniu 5G Polska może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 23,5 mln ton. Budowane przez nas sieci 5G już dziś przyczynią się do ograniczenia, a następnie zmniejszenia, tej emisji przez operatorów. Dążąc do redukcji emisji dwutlenku węgla, Huawei doprowadził bowiem do wzrostu wydajności energetycznej swoich głównych produktów nawet o 22 proc.

Huawei aktywnie działał w 2020 r. na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, wdrażając własne cyfrowe rozwiązania energetyczne w ponad 170 krajach i regionach oraz obsługując jedną trzecią światowej populacji. Rozwiązania te zużyły dotychczas 325 mld kWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i zaoszczędziły 10 mld kWh energii, co odpowiada redukcji emisji CO2 aż o 160 mln ton. Za swój wkład w działania proekologiczne jako jeden z nielicznych podmiotów na świecie zostaliśmy wyróżnieni przez globalną organizację CDP (Carbon Disclosure Project) prestiżową oceną „A”.

Zielony potencjał w przemyśle

Najnowszy raport Siemensa „Smart Industry Polska 2021” wskazuje, że ochrona środowiska jest istotna dla większości krajowych przedsiębiorstw z sektora MŚP. A dla korporacji?

— W dużych firmach te tendencje są jeszcze bardziej wyraźne ze względu na obowiązek raportowania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności oraz dobre praktyki wynikające z globalnych trendów. Istotnym parametrem uwzględnianym przez firmy jest także minimalizacja śladu węglowego, który według badania monitoruje 24 proc. ankietowanych przedsiębiorstw z sektora MŚP, przy czym w firmach większych odsetek ten jest zapewne wyższy — twierdzi Maciej Kaysiewicz.

Analizy zrealizowane na zlecenie Siemensa wskazują, że 67 proc. MŚP w najbliższych dwóch latach podejmie prace modernizacyjne związane ze zrównoważonym rozwojem w kontekście zmian klimatycznych, takie jak rozwiązania optymalizujące zużycie mediów, w tym energii elektrycznej i ciepła, zwiększenie efektywności maszynowej oraz optymalizujące transport i logistykę.

Piotr Ferszka
wiceprezes SAP Polska

Wyzwania związane z dekarbonizacją i zmniejszeniem śladu środowiskowego są kluczowe dla naszej przyszłości. To nie podlega żadnej dyskusji. Ze wspólnego raportu WEF, SAP i Qualtrics wynika, że 85 proc. badanych uważa, że przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu to kwestia niezwykle ważna, 52 proc., że na równi z dbaniem o klimat powinniśmy zadbać o stan gospodarki, a 51 proc., że technologia może mieć pozytywny wpływ na klimat. Czy biznes powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za stan klimatu? Tak — odpowiada aż 97 proc. opinii publicznej.

Przytaczam te dane, żeby zarysować kontekst, w którym się znajdujemy. Mamy przed sobą kluczowe wyzwanie i pewność, że mądre wykorzystanie technologii przez biznes pomoże nam je rozwiązać. W raporcie znajduje się też odpowiedź na pytanie, jakimi kwestiami powinniśmy zająć się najpilniej: to rozwój narzędzi pozwalających na ograniczenie marnotrawstwa różnych surowców oraz jeszcze większe wykorzystanie zeroemisyjnych źródeł energii.

Podstawą do wcielenia w życie rozwiązań, których najbardziej w tej chwili potrzebujemy, są dane o wpływie, jaki ma każda firma na szeroko pojęte środowisko. I tutaj niestety znów napotykamy wyzwanie, ponieważ według raportu SAP Insights aż 43 proc. firm jest niezadowolonych ze sposobu zbierania danych o wpływie na środowisko.

Jak zatem zbierać i analizować dane w taki sposób, aby wspierać tworzenie zielonych rozwiązań? Kluczowe jest holistyczne podejście do badania footprintu całego łańcucha wartości firmy. Dlatego też rozwijamy chmurowe technologie, które pozwalają śledzić ślad każdego produktu i procesu biznesowego, nie tylko w ramach danego przedsiębiorstwa, ale także wśród jego dostawców oraz partnerów. Oparte na chmurze oprogramowanie ERP i business intelligence jest kluczowe dla pozyskania danych i optymalizacji procesów kluczowych w działaniach dekarbonizacyjnych.

Co więcej, technologia może pomóc nie tylko w zakresie zielonych rozwiązań, ale także przynosić korzyści stricte finansowe. Z badania SAP Insights wynika, że liderzy, którzy dostrzegają, że zrównoważony rozwój ma obecnie znaczenie finansowe dla ich firmy i podjęli już odpowiednie działania w cyfryzacji procesów biznesowych pod kątem klimatu, osiągają lepsze wyniki biznesowe w porównaniu z pozostałymi firmami.

Ekotrend wpisany w strategię biznesu

To, jakie proekologiczne działania podejmują firmy, zależy m.in. od specyfiki branży. Prof. Konrad Świrski, twierdzi np., że firmy IT z natury są niskoemisyjne i nie generują zanieczyszczeń, odwrotnie niż przemysł. Tym niemniej na rynku „widoczny jest trend >>green IT<<, polegający na maksymalnym obniżeniu emisji i szkodliwego wpływu na środowisko, za którym podążają wszystkie czołowe światowe korporacje informatyczne”.

55 proc.

Taki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw zamierza podjąć nowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju w najbliższym czasie („Smart Industry Polska 2021”)

— Starania Transition Technologies w tym obszarze wynikają z chęci przyłączenia się do światowej inicjatywy zielonej transformacji, są również koniecznością biznesową. Już za kilka lat tylko zeroemisyjne firmy będą mogły być poddostawcami dla najlepszych światowych korporacji — prognozuje profesor.

Artur Łeszczyński, menedżer  ds. rozwoju biznesu w spółce  Skanska, informuje natomiast, że firma od kilku lat dąży do realizacji celu klimatycznego, wspólnego dla wszystkich spółek grupy — „ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 50 proc. do 2030 r. (wobec 2020 r.) oraz osiągnięcia w tym zakresie neutralności netto w 2045 r.”

— Na bieżąco śledzimy postępy w realizacji tego celu dzięki systematycznemu raportowaniu śladu węglowego naszej organizacji. Stworzyliśmy platformę analityczną online, która pozwala nam na zbieranie w jednym miejscu informacji dotyczących takich wskaźników jak: zużycie energii w biurach, ogrzewanie budynków biurowych, emisja CO2 spowodowana delegacjami i podróżami służbowymi, zużycie energii na placach budów oraz przede wszystkim wskaźników efektywności energetycznej naszych projektów. To pozwala nam obserwować całościowy obraz sytuacji, w której w danym momencie znajduje się nasza firma, analizować poszczególne okresy i łatwiej wyznaczać precyzyjne cele redukcji śladu węglowego w kolejnych latach — twierdzi Artur Łeszczyński.

Okiem eksperta
Unijny cyfrowy kompas
Iwona Galbierz-Sztrauch
partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, lider ESG w KPMG w Polsce

W ramach „Cyfrowego kompasu na 2030 r.” Komisja Europejska jasno wskazuje, że technologie cyfrowe mogą znacznie przyczynić się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Wraz z wprowadzeniem innowacji i ambitnych norm ekologicznych przedsiębiorstwa będą w stanie stosować technologie cyfrowe o mniejszym śladzie środowiskowym oraz większej efektywności energetycznej i materiałowej.

Jedną z flagowych proekologicznych inicjatyw unijnych stanowi idea cyfrowych paszportów produktu, które mogą umożliwić oznaczanie, śledzenie, lokalizację i udostępnianie danych dotyczących produktów w całych łańcuchach wartości nawet na poziomie poszczególnych komponentów i materiałów. Docelowo takie rozwiązania mogą przyczynić się do precyzyjnego monitorowania wpływu środowiskowego produktów i ich komponentów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa oraz wspierane przez instytucje finansowe w ramach udzielanych kredytów.

Technologie cyfrowe mogą w znacznym stopniu ułatwić uczestnikom rynku weryfikację zgodności prowadzonych lub finansowanych działalności gospodarczych z Taksonomią UE, tj. z jednolitym systemem identyfikacji działalności zrównoważonych środowiskowo, co może dodatkowo pobudzać strumienie zrównoważonych inwestycji.

Z lokalnej, polskiej perspektywy należy podkreślić znaczne pole do inwestycji w najnowsze technologie wśród uczestników sektora finansowego i niefinansowego. Przykład — już widzimy, że dostosowanie się w najbliższym czasie do wymogów Taksonomii UE stanowi ogromne operacyjne wyzwanie dla uczestników rynku, m.in. z powodu trudności w dostępie do rzetelnych i jednolitych danych dotyczących zagadnień środowiskowo-ekologicznych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Organizator

Puls Biznesu

Polecane