Zielony zwrot biznesu niemożliwy bez współpracy

Komentarz partnera Sławomir Ronkowski, dyrektor Komunikacji Wewnętrznej i CSR, LPP
opublikowano: 27-06-2021, 20:00

Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia weszła już na stałe do debaty publicznej. W kolejnych obszarach życia społecznego i gospodarczego poszukuje się rozwiązań, które pomogą stawić czoła wyzwaniom klimatycznym w dłuższej perspektywie. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań środowiskowych, kluczowe jest zrozumienie odpowiedzialności za nasze otoczenie przez wszystkich uczestników rynku oraz kompleksowe, a nie wybiórcze podejście do realizacji założonych celów. W LPP to właśnie stanowi fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju obejmującej kluczowe obszary całej działalności spółki.

Punktem wyjścia do holistycznego podejścia była dla nas idea ograniczania negatywnego wpływu działalności spółki na środowisko zarówno poprzez zmniejszanie śladu węglowego, jak i wdrażanie w poszczególnych obszarach firmy zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Wyznaczone w strategii cele stały się integralnym elementem naszych planów biznesowych. Realizacja głównego postanowienia, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2025 r. o 15 proc. w zakresie 1. i 2., wiąże się z koniecznością szczegółowej analizy i wdrażania najbardziej optymalnych środowiskowo procesów we wszystkich obszarach firmy. Dzięki mierzalnym kryteriom, nasze postanowienia mają przynieść realną zmianę, ograniczając wpływ LPP na środowisko.

Ustalenie ambitnych celów strategii nie byłoby możliwe, gdybyśmy w 2019 r. nie dokonali pełnego pomiaru naszego śladu węglowego. Określanie jego wyjściowej wartości pozwoliło nam dostrzec, że emisje gazów cieplarnianych powstałe w wyniku bezpośredniej działalności firmy, tj. funkcjonowanie biur i salonów sprzedaży oraz centrów dystrybucyjnych, stanowią ok. 10 proc. całej wartości emisji LPP. Pozostałe 90 proc. przypada na emisje związane z działalnością pośrednią, czyli etapem produkcji, pozyskania surowców czy użytkowania produktów przez klientów. Oznacza to, że wyzwaniem jest nie tylko ograniczanie poziomu własnych emisji, ale też monitorowanie ich i minimalizacja w całym złożonym i rozproszonym łańcuchu dostaw, w szczególności na poziomie zewnętrznych dostawców i producentów surowców.

Z jednej strony podejmujemy więc działania, na które mamy bezpośredni wpływ — sukcesywnie zwiększając w ofercie udział kolekcji przyjaznych środowisku czy wdrażając program Eco Aware Production, ograniczając w ten sposób zużycie wody i energii w produkcji odzieży. Z drugiej, mając świadomość roli współpracy na wielu poziomach, dołączamy do lokalnych i globalnych partnerstw, których celem jest wymiana wiedzy, ale i wyznaczanie standardów pomagających sprostać wyzwaniom środowiskowym w branży. Dlatego jako pierwsza polska firma dołączyliśmy do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem — New Plastics Economy Global Commitment, czy do jej krajowej alternatywy — Polskiego Paktu Plastikowego. Ponadto, mając na uwadze zrównoważone korzystanie z zasobów leśnych na świecie, rozpoczęliśmy współpracę z międzynarodową organizacją Canopy. Przystąpiliśmy również do Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals, którego celem jest ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko poprzez wyeliminowanie niebezpiecznych substancji w produkcji.

W efekcie podejmowanych przez nas działań w 2020 r. odnotowaliśmy spadek emisji o 2,2 proc. w porównaniu z 2019 r. w przeliczeniu na sztukę sprzedanego produktu, ograniczyliśmy zużycie plastiku o 300 ton, a w portfolio naszych marek już co piąta sztuka odzieży była bardziej przyjazna środowisku. To pokazuje, że sprostanie wyzwaniom środowiskowym wymaga analizy całego systemu naczyń połączonych. Kluczową rolę odgrywa także budowanie platform wymiany wiedzy, wspierających wypracowywanie nowych standardów środowiskowych w branżach. Tylko otwartość na współpracę zbliża firmy i rynek do coraz skuteczniejszego przeciwdziałania wyzwaniom klimatycznym.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Organizator

Puls Biznesu

Patron honorowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Polecane