Zostań dyrektorem filmowego instytutu

DI
16-06-2010, 09:46

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza drugi termin zgłaszania kandydatów w konkursie na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

1. Termin zgłaszania się kandydatów – 2 tygodnie od dnia ogłoszenia.

2. Miejsce dokonywania zgłoszeń – Sekretariat Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

3. Dyrektora powołuje Minister na podstawie ocen wystawionych kandydatom przez komisję konkursową. Komisja ocenia kandydatów uwzględniając następujące kryteria
1. przygotowanie teoretyczne kandydata, w tym profil wykształcenia
2. wiedzę i doświadczenie kandydata w dziedzinie kinematografii
3. wiedzę z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii
4. znajomość języków obcych,
5. znajomość europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii,
6. przedstawioną koncepcję rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

4. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać:
1. imię i nazwisko kandydata,
2. adres zamieszkania i adres do korespondencji,
3. serię i nr dowodu osobistego oraz numer PESEL lub serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do zgłoszenia dołącza się:
1. życiorys,
2. uzasadnienie kandydatury z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 3, wraz z przedstawieniem koncepcji rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydującego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem, wraz z powołaniem się na obowiązujące w momencie składania wniosku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata.
Zgłoszeń niespełniających w. w. wymagań nie rozpatruje się.

5. Zaleca się dokonywanie zgłoszeń osobiście. W przypadku korzystania z usług pośrednika, w tym Poczty Polskiej, o dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia kandydatów dokonane z zachowaniem terminu wskazanego w ogłoszeniu z 10 maja 2010 r. zachowują ważność i nie wymagają powtórnego zgłoszenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Zostań dyrektorem filmowego instytutu