13 pytań do ministra finansów

IWA
opublikowano: 14-02-2012, 00:00

Czy przekształcenie oznacza przychód

1 dla przekształconej spółki? Czy odsetki od długów i zobowiązań

2 stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy spółka może korygować przychód

3 i koszty o różnice kursowe po przekształceniu? Jak rozliczyć różnice kursowe

4 z tytułu umów pożyczek (kredytów) udzielonych w walucie obcej przed przekształceniem? Czy należności od kontrahentów

5 wykazane jako przychód przedsiębiorcy otrzymane po przekształceniu nie będą przychodem spółki? Czy skorzystanie przez spółkę prze-

6 kształconą z usług (albo otrzymanie towarów) opłaconych przed przekształceniem oznacza dla niej przychód? Czy odpisy aktualizujące od należności

7 nieściągalnych uznanych za przychód należny przedsiębiorcy są kosztem powstałej spółki?

Czy wydatki niepotrącone przed

8 przekształceniem powiększają koszty spółki? Czy koszty wcześniejszej działalności

9 rozlicza się proporcjonalnie u przedsiębiorcy, a potem w spółce? Czy do faktur VAT wystawionych

10 spółce należy wystawić korekty, jeśli dotyczą dostaw i usług sprzed przekształcenia? Jak rozliczyć faktury VAT od

11 kontrahentów dotyczące dostaw i usług zrealizowanych po przekształceniu? Jak rozliczyć faktury VAT

12 wystawione wcześniej przez przedsiębiorcę, a dotyczące zamówień zrealizowanych przez spółkę przekształconą? Jak skorygować odpisy

13 amortyzacyjne z tytułu dotacji wypłaconej spółce przekształconej, a przyznanej wcześniej przedsiębiorcy?

Ważniejsze zasady przekształcenia

Przedsiębiorca składa plan przekształcenia i oświadczenie o przekształceniu — oba w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia (wraz z załącznikami — wyceną aktywów i pasywów spółki) jest badany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego — z urzędu jest wykreślany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przekształcona spółka nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) przekształcanego przedsiębiorcy — nowy NIP otrzymuje tak jak każda nowa firma. Po przekształceniu można albo zachować dotychczasową nazwę, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo, albo nadać spółce nazwę zmienioną.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IWA

Polecane