Miało być bez barier, ale podatnik cierpi

opublikowano: 14-02-2012, 00:00

Można zamienić firmę w spółkę z o.o., ale nie wiadomo, jak to rozliczyć w CIT i VAT. Do ministra trafi prośba o wykładnie

Przedsiębiorcy apelują o wydanie wykładni ogólnych dotyczących stosowania przepisów podatkowych po przekształceniu firmy osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową. Pismo w tej sprawie ma dziś złożyć ministrowi finansów poseł Radosław Witkowski. Zawiera ono 13 zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne.

Wszystkie dotyczą niejasności co do przejęcia praw i obowiązków spółki powstałej w wyniku wspomnianej zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Doszło nawet do tego — jak dowiedział się „PB” — że na skutek braku jasnych przepisów oraz odmowy wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jeden z przedsiębiorców wycofał wniosek o przekształcenie.

Lipcowa deregulacja

Nowe uprawnienie istnieje od 1 lipca 2011 r. Wprowadziła je do kodeksu spółek handlowych ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tzw. deregulacyjna.

Pozwoliła ona przedsiębiorcom-osobom fizycznym na przekształcanie się w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne, z zachowaniem ciągłości prawnej. Wcześniej zamiar kontynuacji dotychczasowej działalności w innej formie — jednoosobowej spółki kapitałowej — oznaczał najpierw koniecznośćjej założenia, a potem wniesienia do niej prowadzonego wcześniej przedsiębiorstwa lub jego sprzedaży na rzecz spółki. Obecnie przedsiębiorca nie musi powoływać nowej firmy, aby zmienić jej status.

Spółce przekształconej przysługują prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zachowuje ona zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które mu przyznano wcześniej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zasady tej nie stosuje się jednak do ulg podatkowych przewidzianych prawem.

Osoby prawne mają inaczej

Przedsiębiorcy podkreślają, że nowego uprawnienia nie powiązano z sukcesją praw i obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej. Nie wprowadzono do niej przepisów przewidujących takie zasady ich przejęcia, jakie obowiązują w przypadku przekształceń osób prawnych. Odmiennie do tych ostatnich spółka powstała z firmy osoby fizycznej nie wstępuje w ogół praw i obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

Dlatego powstało wiele wątpliwości związanych z podatkowymi konsekwencjami takich przekształceń. Dotyczą zarówno podatku dochodowego (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT).

Przychód, długi, koszty…

Problemy zgłoszone przez posła Radosława Witkowskiego dotyczą np. niejasności, czy samo przekształcenie nie wiąże się z powstaniem przychodu dla spółki przekształconej, tj. w wysokości wartości praw, w które wstąpi ona z mocy prawa. W piśmie do ministra finansów zwrócono uwagę, że podatnikom odmawia się nawet prawa wystąpienia z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Dyrektor warszawskiej izby wydał kilkanaście takich postanowień.

Argumentacja sprowadza się do tego, że plan przekształcenia działalności przedsiębiorcy nie jest planem utworzenia spółki. Fiskus wskazuje na art. 14n par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, według którego podatnik stosuje się do interpretacji wydanej przed powstaniem spółki w zakresie dotyczącym jej działalności, tymczasem w omawianym przypadku nie ma mowy o jej zakładaniu.

Przedsiębiorcy nie wiedzą też m.in., jak rozliczać podatkowo należności oraz faktury VAT od kontrahentów z tytułu dostaw towarów lub usług wykonanych przed zmianą firmy, a także czy odsetki od długów związanych z przedsiębiorstwem naliczone przed i po przekształceniu stanowią koszt uzyskania przychodów spółki kapitałowej w dacie ich zapłaty albo w jaki sposób należy rozliczać różnice kursowe z racji pożyczek.

Radosław Witkowski złożył również interpelacje do ministra finansów w sprawie konieczności wprowadzenia do Ordynacji podatkowej sukcesji praw i obowiązków podatkowych jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Podpisali się pod nią także posłowie: Piotr Cieśliński, Artur Gierada, Maciej Orzechowski i Cezary Tomczyk. Jak podkreślono, w art. 123b Ordynacji podatkowej wprowadzono jedynie daleko idącą zasadę odpowiedzialności spółki powstałej z firmy osoby fizycznej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu