4 Stock: łatwiejsze wejście na giełdę

opublikowano: 08-12-2016, 22:00

Firmy mogą skorzystać z dotacyjnego instrumentu, który upraszcza starania i zachęca do debiutu na rynkach kapitałowych.

Mikro- i małe przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do giełdy. Jedną z najczęstszych barier są wysokie koszty przygotowania firmy do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. W obecnej perspektywie pojawił się instrument, który stanowi antidotum na ten problem. Chodzi o 4 Stock, czyli poddziałanie 3.1.5 programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Od dokumentu do innowacji

Firmy z sektora MSP dostają finansowe wsparcie. Pomoc jest przekazywana na projekty, które obejmują przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym. Rezultatem tych działań ma być wprowadzenie w firmie innowacyjnych zmian produktowych lub technologicznych. Tym samym przedsiębiorstwa mają ułatwiony dostęp do finansowania, a polskie rynki papierów wartościowych zostaną zasilone nowymi, dynamicznie rozwijającymi się firmami.

Nabory organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 programu Innowacyjna Gospodarka, które w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju rynku NewConnect w latach 2009-13. Nowością w tej odsłonie jest otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, ale preferują formułę długu w postaci emisji obligacji. Jeśli chodzi o pozyskanie kapitału o charakterze udziałowym, w grę wchodzą Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect i zagraniczne rynki regulowane. Natomiast w przypadku kapitału o charakterze dłużnym — tu planować można emisję obligacji na rynku Catalyst.

Sfinansują do połowy kosztów

Firmy mogą starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. wydatkówkwalifikowanych projektu. Maksymalna kwota dotacji zależy od rynku (od 60 tys. zł na kolejną emisję obligacji na Catalyst po 800 tys. zł w przypadku GPW i zagranicznych rynków regulowanych). Zakres wydatków został szczegółowo zdefiniowany w regulaminie konkursu. Zawarty jest w nim szeroki wachlarz kosztów, głównie usług doradczych związanych z wejściem na wybrany rynek lub z emisją obligacji. Pierwszy konkurs z instrumentu 4 Stock rządowa agencja przeprowadziła na początku tego roku. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a unijne fundusze otrzymało w nim 41 firm. Najwięcej przedsiębiorców dostało wsparcie na pozyskanie kapitału z rynku NewConnect. Maksymalne wsparcie w tym przypadku wynosiło 100 tys. zł. Teraz przedsiębiorcy mają kolejną szansę na zdobycie unijnych funduszy na ten cel. Budżet obecnego konkursu to ponad 14,3 mln zł. Firmy mogą składać wnioski w czterech etapach — pierwszy zakończy się 20 lutego 2017 r., a ostatni 20 listopada 2017 r.

Pamiętaj o detalach

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca ubiegający się o dotacje? Kluczowe dla otrzymania wsparcia jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie planowanego przeznaczenia funduszy otrzymanych z nowych emisji akcji lub obligacji. Pozyskany kapitał musi być wydany na innowacyjne przedsięwzięcia, czyli wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu, technologii lub też innowacji marketingowej czy organizacyjnej. Poza tym jest ważne, aby wskazany przez wnioskodawcę podmiot, który będzie świadczył usługi doradcze w ramach projektu, miał odpowiednie uprawnienia. W przypadku rynków krajowych może to być biuro maklerskie lub autoryzowany doradca figurujący w rejestrze publikowanym przez GPW. Ważnym elementem oceny wniosku będzie też posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności do sfinansowania projektu. Warto pamiętać, że większa część dofinansowania (70 proc.) jest wypłacana dopiero po pozyskaniu kapitału z nowej emisji i wprowadzeniu akcji lub obligacji na rynek. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane