Alfy wyłowią innowacyjne start-upy

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 23-08-2017, 22:00

Inwestorzy niechętnie wykładają pieniądze na najbardziej ryzykowne projekty. W sukurs idzie im nowa odsłona programu BRIdge Alfa

Fundusze kapitałowe, które chcą inwestować w młode spółki, dostały kolejną szansę na zdobycie grantów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło niedawno konkurs z dotacjami dla mikro- i małych przedsiębiorstw na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na wczesnym etapie rozwoju. Pieniądze zostaną przyznane z działania 1.3.1 programu Inteligentny Rozwój („BRIdge Alfa”). Budżet naboru wynosi 1 mld zł.

KLUCZOWE
KRYTERIUM: Anna Zaleska, ekspert Crido Taxand, podkreśla, że największe szanse
na dotacje mają fundusze kapitałowe doświadczone w pozyskiwaniu projektów B+R
na wczesnym etapie rozwoju. [FOT. WM]
Zobacz więcej

KLUCZOWE KRYTERIUM: Anna Zaleska, ekspert Crido Taxand, podkreśla, że największe szanse na dotacje mają fundusze kapitałowe doświadczone w pozyskiwaniu projektów B+R na wczesnym etapie rozwoju. [FOT. WM] Fot. Marek Wiśniewski

— Zdecydowaliśmy się zmienić kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.3.1 POIR i tym samym ułatwić dostęp do dotacji oraz poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów konkursu. Zaproponowaliśmy dwie ścieżki finansowania funduszy BRIdge Alfa. Jedną dla tych o mniejszej wartości — do 25 mln zł, a drugą dla inwestorów — do 50 mln zł — mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Zdaniem Dominiki Orzołek, menedżera w zespole innowacji i B+R Deloitte’a, nowa odsłona konkursu to kolejny krok na drodze zmiany systemu wsparcia nowatorskich przedsięwzięć.

— Obok standardowych programów dotacyjnych coraz więcej pieniędzy jest przeznaczanych na dofinansowanie start-upów lub projektów w początkowej fazie rozwoju. To krok w dobrym kierunku — uważa Dominika Orzołek.

Jak podkreśla, z badań Deloitte’a wynika, że w 2023 r. start-upy mogą wytworzyć 2,2 mld zł wartości dodanej, co istotnie przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Aby jednak tak się stało, firmy te nie mogą dalej zmagać się z barierami, które obecnie napotykają. Barierą jest słaby dostęp do finansowania ich inwestycji.

— Działanie 1.3.1 wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, ponieważ wspiera przedsięwzięcia z obszaru reindustrializacji i przemysłu 4.0, transportu, biotechnologii i cyberbezpieczeństwa. Docelowy portfel funduszy może być jednak szerszy. Dofinansowanie mogą otrzymać również projekty — niezależnie od dziedziny — innowacyjne w skali globalnej — zauważa Jerzy Grzesiak, konsultant w zespole innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte’a.

Dotacyjny hit

W minionym roku nabór z tego działania cieszył się ogromną popularnością wśród funduszy kapitałowych. Spośród 112 wniosków, które wpłynęły do NCBR, aż 90 dotarło do etapu oceny merytorycznej. W wyniku ostrej selekcji ostatecznie wybrano 19 funduszy inwestycyjnych, których zadaniem jest przede wszystkim finansowanie projektów technologicznych na bardzo wczesnym etapie. Wówczas budżet konkursu wynosił 450 mln zł. Tym razem na fundusze VC zainteresowane inwestycjami w pomysły na najwcześniejszym etapie rozwoju czeka aż miliard złotych. Będą one mogły składać wnioski o dotacje od 5 do 26 września.

— Na wsparcie mogą liczyć projekty badawczo-rozwojowe w fazie „proof of principle”, czyli na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu, oraz „proof of concept”, polegającej na dopracowaniu i sprawdzeniu projektu pod kątem możliwości komercjalizacji — wyjaśnia Anna Zaleska, ekspert ds. dotacji unijnych w Crido Taxand.

Uwaga na wymogi

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikrolub małe przedsiębiorstwa, które od momentu rejestracji w ciągu ostatnich pięciu lat nie były notowane na giełdzie, nie podzieliły jeszcze zysków i nie powstały w wyniku połączenia.

— Z dofinansowania wykluczono firmy, które są zaangażowane w realizację innych przedsięwzięć wspartych z programu BRIdge VC czy poprzedniej edycji BRIdge Alfa — podkreśla Anna Zaleska. O tym, jakie pomysły mają największe szanse na grant, decydują kryteria wyboru projektów.

— Kluczowy wymóg dotyczy m.in. doświadczenia zespołu wnioskodawcy w obszarze pozyskiwania i przygotowania do inwestycji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym na wczesnych etapach rozwoju. Istotna jest również adekwatność proponowanej strategii inwestycyjnej do zakładanych celów działania funduszu, jak również sposób pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji projektów B+R — zaznacza ekspertka Crido Taxand.

Dwie ścieżki

Warto podkreślić, że NCBR udziela dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej dla inwestycji o wartości do 3 mln zł. Rządowa agencja może sfinansować projekty droższe (do 5 mln zł), przy czym wsparcie będzie miało formę mieszaną. Dotacja sfinansuje część inwestycji o wartości do 3 mln zł, a instrument zwrotny — nadwyżkę wartości przedsięwzięcia. Inwestorzy mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek realizacji projektu — A lub B.

— W ścieżce A minimalna wartość funduszu wynosi 6,25 mln zł, a maksymalna — 25 mln zł. NCBR może zaoferować najwyżej cztery etapy wsparcia. Możliwość uzyskania finansowania kolejnych faz będzie uzależniona od tempa przeprowadzanych inwestycji przez zespół projektu — tłumaczy Anna Zaleska. Co ważne, wydatki związane z wyszukiwaniem projektów B+R oraz ich rynkową weryfikacją ponosi wnioskodawca, zaś koszty zarządzania pokryje kapitał własny inwestorów prywatnych.

— W przypadku ścieżki B minimalna wartość funduszu wynosi 25 mln zł, a maksymalna — 50 mln zł. Na jego budżet składają się ponoszone przez wnioskodawcę koszty związane z wyszukiwaniem projektów B+R oraz ich rynkową weryfikacją, a także budżet inwestycyjny. Obejmuje on wydatki związane z dokapitalizowaniem spółek spin-off . Warunkiem wyboru ścieżki B jest przedstawienie przez wnioskodawcę do oceny portfolio potencjalnych projektów — wyjaśnia Anna Zaleska. Aby projekt mógł liczyć na pozytywną ocenę ekspertów, przedstawiciele biznesu powinni zwrócić szczególną uwagę na skład zespołu zaangażowanego w działalność funduszu.

— Osoby pełniące w nim główną rolę muszą mieć doświadczenie w pozyskiwaniu prywatnego kapitału oraz finansowaniu projektów „proof of principle” oraz „proof of concept”. Warto też we wniosku o dofinansowanie wskazać portfolio potencjalnych przedsięwzięć — obligatoryjne przy ścieżce B — a także otoczenie naukowe i biznesowe funduszu, w tym kontakty z podmiotami lub osobami, które mogą stać się potencjalnymi odbiorcami wsparcia — konkluduje ekspert Crido Taxand.

3mln zł Do tej kwoty NCBR udzieli dofinansowania do inwestycji w formie dotacji bezzwrotnej.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Alfy wyłowią innowacyjne start-upy