Alternatywa wobec dotacji

opublikowano: 19-11-2017, 22:00

Fundusze UE: Nowe instrumenty największego unijnego programu wspierającego firmy wypełnią lukę finansowania nowatorskich projektów

Młodym przedsiębiorstwom stawiającym na pionierskie przedsięwzięcia często brakuje kapitału na ich rozwój. Innowatorzy mają też ograniczone możliwości otrzymania kredytu. Powód? Nie mają żadnych zabezpieczeń i historii w banku. W sukurs takim podmiotom idą instrumenty finansowe Programu Inteligentny Rozwój, w tym seed capital, venture capital, pożyczki i wspierające firmy w wejściu na rynki kapitałowe i dłużne.

Otwarte innowacje

Młode przedsiębiorstwa inwestujące w nowatorskie projekty mogą liczyć na wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu. Co prawda, o dotacje z 1 komponentu działania 2.2 Programu Inteligentny Rozwój („Otwarte innowacje — wspieranie transferu technologii”) przedsiębiorcy mogli starać się tylko do 10 listopada, ale już wiadomo, że kolejny taki konkurs odbędzie się w przyszłym roku. Agencja Rozwoju Przemysłu chce szybko wyciągnąć wnioski z pilotażu, aby jak najlepiej dopasować kolejne nabory do potrzeb przedsiębiorstw.

— Głównym założeniem otwartych innowacji jest tworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych, które posiadają zasoby technologiczne. Dzięki temu małe i średnie firmy wzmacniają swoją przewagę konkurencyjną i budują kulturę innowacyjności. MSP stanowią najbardziej aktywną grupę beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój. W 2016 r. aż 87 proc. podpisanych umów dotyczyło właśnie tego sektora — podkreśla Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Co w praktyce oznaczają otwarte innowacje? To pionierskie rozwiązanie, które można transferować do różnych podmiotów. Dzięki temu nie pracują one na rzecz tylko jednego przedsiębiorstwa, ale są wykorzystywane wielokrotnie. Budżet pilotażu wynosił 10 mln zł. Przedsiębiorca mógł przeznaczyć dotacje na zakup technologii lub uzyskanie licencji do niej, czyli patentów, know-how i innych praw własności intelektualnej. Warunek był tylko jeden — musiały pochodzić od podmiotu niepowiązanego z firmą ubiegającą się o grant. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu w konkursie wynosiła 100 tys. zł, zaś maksymalna — 4 mln zł.

Co ważne, podpisując umowę na unijne wsparcie, przedsiębiorca musi zadeklarować wdrożenie technologii do końca 2019 r. Koszty jej wprowadzenia, np. postawienia zakładu produkcyjnego, nie mają jednak szans na dofinansowanie w formie dotacji. Natomiast mogą zostać one sfinansowane z inwestycji Funduszy Venture Capital, utworzonych w ramach PFR Otwarte Innowacje (2 komponent działania 2.2 („Otwarte innowacje — wspieranie transferu technologii” Programu Inteligentny Rozwój). Budżet programu na inwestycje we wdrażanie i akcelerację innowacji technologicznych wynosi 650 milionów złotych (w tym 400 mln zapewnia PFR Otwarte Innowacje).

MSP wdrażające i akcelerujące innowacje będą mogły pozyskać aż do 20–40 mln zł od inwestujących funduszy Venture Capital. PFR Ventures planuje uruchomienie jeszcze w tym roku pierwszego naboru dla funduszy Venture Capital, chcących inwestować pieniądze z programu PFR Otwarte Innowacje. Po podpisaniu umów inwestycyjnych z funduszami VC pieniądze z programu będą mogły popłynąć w formie inwestycji do innowacyjnych technologicznie firm MŚP. Ważnym elementem działania 2.2 jest stworzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu Platforma Transferu Technologii — miejsce spotkań właścicieli nowatorskich rozwiązań, osób chętnych do ich zakupu oraz specjalistów w tym obszarze. Jaki jest jej cel? Komercjalizacja technologii, na której skorzysta polski przemysł.

Starter

Na zastrzyk kapitału mogą liczyć również start-upy. Starter, czyli poddziałanie 3.1.1 Programu Inteligentny Rozwój, to propozycja dla innowacyjnych spółek będących na wczesnym etapie rozwoju. Pośrednicy finansowi zagwarantują im wsparcie zwrotne, a także wiedzę i mentoring. Dzięki temu start-upy będą miały większe szanse na odniesienie komercyjnego sukcesu.

Korporacyjne Fundusze Venture Capital

Jeszcze do niedawna na polskim rynku nie było instytucji wspierających rozwój korporacyjnych funduszy inwestycyjnych (CVC). W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z PFR Ventures i PFR TFI uruchomiło fundusz funduszy — PFR NCBR CVC, który ma w tym pomagać. Jego celem jest stworzenie od sześciu do dziewięciu CVC o kapitalizacji od 60 do 165 mln zł w różnych sektorach rynku. Inwestorami prywatnymi będą duże przedsiębiorstwa, a fundusze zarządzane będą przez niezależne podmioty. PFR NCBR CVC i inwestorzy korporacyjni będą wnosić wkład w stosunku 1:1, a maksymalne zaangażowanie w jeden projekt może wynieść 60 mln zł. Co istotne, poza wsparciem finansowym spółki portfelowe mogą otrzymać też możliwość weryfikacji swoich pomysłów w danej korporacji. Gdy rolę inwestora prywatnego w funduszu CVC będzie pełnić międzynarodowa korporacja, rodzime projekty mogą zyskać możliwość szybszej ekspansji poza Polską. Natomiast korporacje uzyskują efektywny sposób dotarcia do perspektywicznych projektów, mogących w przyszłości zapewnić im przewagę konkurencyjną. PFR Ventures zamierza podpisać pierwsze umowy z funduszami CVC do końca 2017 r.

Biznest

MSP mogą liczyć również na wsparcie z programu Biznest z poddziałania 3.1.2 Programu Inteligentny Rozwój. W sierpniu PFR Ventures uruchomił kolejny fundusz — PFR Biznest FIZ, którego celem są inwestycje w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. Jest on skierowany także do aniołów biznesu, czyli przedsiębiorców albo majętnych osób, które pomagają w realizacji ciekawych pomysłów biznesowych nie tylko pieniędzmi, ale również poprzez swoją wiedzę i kontakty.

— W ciągu najbliższych lat chcemy kilkakrotnie zwiększyć liczbę aktywnych aniołów biznesu w Polsce oraz wielkość udzielanego przez nich finansowania dla młodych innowacyjnych firm — podkreśla Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR Biznest wyłoży w sumie 260 mln zł, a drugie tyle — aniołowie biznesu. Młode firmy otrzymają dostęp do finansowania w postaci inwestycji kapitałowej lub np. pożyczki zamiennej na udziały lub akcje. Inwestycje w pojedyncze firmy wyniosą do 4 mln zł. Na początku października PFR Ventures zakończył nabór na pośredników finansowych mających koinwestować z aniołami biznesu. Jeszcze w listopadzie rozpatrzy oferty pod kątem formalnym i merytorycznym. Zakończenie negocjacji i podpisanie umów inwestycyjnych z wybranymi pośrednikami finansowymi planowane jest na początek 2018 r.

Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w tym instrumencie (poddziałanie 3.1.3 Programu Inteligentny Rozwój). Chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do potrzeb innowacyjnych firm.

W ubiegłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości finansowała z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji nowatorskie projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Pieniądze unijne pochodziły ze starej perspektywy 2007-13. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferowała firmom pożyczki od 200 tys. zł do 2 mln zł. Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiał zdobyć równoległe finansowanie od anioła biznesu lub funduszu venture capital. Pożyczki były udzielane na maksymalnie osiem lat w przypadku spółek znajdujących się w fazie startowej oraz na sześć lat dla firm zarejestrowanych nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Ten instrument finansowy nie wymagał twardych zabezpieczeń w postaci np. hipoteki. Przedsiębiorca był zobowiązany jedynie do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przedłożenia aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zabezpieczającym właściwe wydatkowanie pieniędzy.

KOFFI

Swoją premierę miał niedawno nowy instrument dla przedsiębiorców MSP, których firmy znajdują się w fazie wzrostu, realizacji nowych projektów albo zdobywają nowe rynki lub wdrażają nowe rozwiązania.

— Dla spółek na późniejszym etapie rozwoju mamy ofertę finansowania w ramach funduszu PFR KOFFI FIZ. Będzie on wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa, dając im impuls i szansę na umocnienie swojej pozycji w Polsce oraz wyjście na rynki międzynarodowe. W przypadku, gdy rolę inwestora w spółce pełnić będzie fundusz VC z międzynarodowym doświadczeniem, polskie firmy oprócz kapitału na rozwój działalności w Polsce zyskają dodatkowo możliwość szybszej ekspansji za granicą. Liczymy także na mieszanie się polskich i zagranicznych zespołów zarządzających. Pozwoli to na przenikanie do Polski know-how inwestycyjnego oraz dalszą profesjonalizację rynku venture capital w Polsce — mówi Maciej Ćwikiewicz, wiceprezes PFR Ventures.

Celem poddziałania 3.1.4 Programu Inteligentny Rozwój jest zachęcenie inwestorów prywatnych i funduszy podwyższonego ryzyka do finansowania projektów firm MSP, które stawiają na innowacyjne rozwiązania, wyniki prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie nowych technologii w zakresie produkcji i usług. Budżet programu KOFFI to ponad 300 mln zł. Pozwoli to na inwestycję w od pięciu do ośmiu funduszy VC o łącznej kapitalizacji ponad 600 mln zł. Pojedynczy Fundusz VC będzie mógł otrzymać finansowanie w wysokości od 35 do 60 mln zł. Fundusze te będą stanowić maksymalnie 50 proc. kapitalizacji takiego funduszu VC.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu