Banki najchętniej oferują produkty oparte na kursach walut

DI
opublikowano: 17-01-2012, 00:00

PRZEGLĄD LOKAT STRUKTURYZOWANYCH

Styczeń, mimo że to dopiero połowa miesiąca, obfituje w lokaty strukturyzowane. Wybór też jest spory. Dotyczy to zarówno długości trwania poszczególnych produktów, jak i instrumentów bazowych. Najwięcej jest propozycji opartych na kursach walut, zwłaszcza euro w stosunku do złotego, ale opcja dolarowa również się znalazła. Można także zainwestować w produkty, które zakładają wzrost metali szlachetnych: srebra i złota. Mało przewidywalna sytuacja na rynkach giełdowych wpłynęła na ograniczenie produktów uzależnionych od kursów akcji i indeksów, choć kilka rodzynków się znalazło. Oto 14 lokat, które przeanalizowaliśmy i oceniliśmy.

Struktury na styczeń

1. Alior Bank Inwestycja w srebro

— 2,5-letnia polisa z kapitałowym funduszem ubezpieczeniowym i stuprocentową gwarancją zwrotu kapitału przygotowana we współpracy z ING TUnŻ. Minimalna wpłata: 3 tys. zł. W ofercie do 20 stycznia.

Zysk z polisy będzie zależał od wzrostu cen srebra. W konstrukcji produktu uwzględniono barierę wysokości 135 proc. początkowej ceny metalu. Jej przekroczenie w dowolnym momencie inwestycji spowoduje zmniejszenie współczynnika partycypacji w zyskach z 65-75 proc. do 17,25-25 proc.

WSKAZÓWKA PB:

Srebro staniało w 2011 r. o 9,9 proc., w tym odrobiło już 9,3 proc. ubiegłorocznej straty. Od kilkunastu miesięcy analitycy stawiają na wzrost ceny metalu, ale na razie wszystkie zwyżki były szybko korygowane. Sytuacja może się powtórzyć.

2. Open Finance Gold Tracker — połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa z Open Finance i Noble Funds TFI. Minimalna wpłata: 5 tys. zł. Sprzedaż ciągła.

Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Gold Tracker zarządzanego przez Noble Funds TFI są inwestowane w kontrakty terminowe na złoto (Gold Future), notowane na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Chicago (CME).

WSKAZÓWKA PB:

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada zajmowanie tylko długich pozycji na kontraktach terminowych, oznacza to, że nie może zarabiać na spadkach. Wadą jest też obciążenie opłatami za zarządzanie, za ryzyko, od wyników i likwidacyjną.

3. BZ WBK Obligacja WIG20 Premium

2-30-miesięczna inwestycja oparta na indeksie WIG20 i dająca 105-procentową ochronę kapitału na koniec inwestycji. Minimalna wpłata:

1 tys. zł. W ofercie do 20 stycznia.

Zysk będzie wyliczany jako iloczyn zainwestowanego kapitału i 25 proc. dodatniego wyniku indeksu WIG20 powyżej 100 proc. wartości początkowej indeksu, ale nie może być wyższa niż 20 proc.

WSKAZÓWKA PB:

Zastrzeżenie, że zysk z inwestycji nie może być wyższy niż 20 proc., oznacza, że maksymalny zarobek wyniesie 8 proc. w skali roku. To niewiele, jeżeli weźmie się pod uwagę ryzyko związane z koniunkturą giełdową i trudne do osiągnięcia, jeżeli weźmie się pod uwagę niską partycypację we wzroście wskaźnika.

4. Deutsche Bank PBC Express db EuroStoxx50 — trzecia subskrypcja 2-letnich certyfikatów emitowanych przez Deutsche Bank i powiązanych z wynikami indeksu EuroStoxx 50 i możliwością wcześniejszego wykupu. Minimalna wpłata: 1 tys. zł. W ofercie do 27 stycznia.

Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu, jak i w okresie stagnacji cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx 50. Zysk może wynosić 6,05-6,70 proc. w skali pół roku, a na koniec inwestycji 24,20-26,80 proc.

WSKAZÓWKA PB:

Plus — niska wartość indeksu, który obniżył się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 17,7 proc. Minus — jeśli w dniu zakończenia inwestycji indeks spadnie poniżej bariery wysokości 70 proc. wartości początkowej, inwestor ryzykuje utratę proporcjonalnej części kapitału.

5. Kredyt Bank Gold Profit — 2,5-roczna polisa na życie i dożycie z jednorazową składką, z której zysk będzie zależał od zachowania się indeksu GOLDLNPM, odzwierciedlającego cenę złota. Minimalna wpłata: 1 tys. zł. W ofercie do 28 lutego.

Jeżeli złoto zdrożeje nie więcej niż 50 proc., wysokość premii będzie równa wzrostowi ceny złota na koniec inwestycji. Jeżeli złoto zdrożeje o więcej niż 50 proc., to premia wyniesie 4 proc., a jeżeli nie zdrożeje na koniec inwestycji i nie wzrośnie w trakcie jej trwania o więcej niż 50 proc., klient odzyska tylko swoje oszczędności.

WSKAZÓWKA PB:

Maksymalny zysk może wynieść 50 proc., ale pod warunkiem, że indeks wzrośnie właśnie o tyle. Szansa na taki zarobek jest więc niewielka. Mimo to polisa może przynieść zadowalające profity, pod warunkiem że indeks zwyżkuje ponad 20 proc., co jest realne.

6. Kredyt Bank PL KBC Point Capped 1 — 13-miesięczny fundusz inwestycyjny powiązany z akcjami globalnych spółek spoza strefy euro i 100-procentową ochroną kapitału na koniec inwestycji. Minimalna wpłata: 1 tys. zł. W ofercie do 10 lutego.

Spółki z koszyka pochodzą z USA (33 proc.), Wielkiej Brytanii (22 proc.), Szwajcarii (21 proc.) Japonii (11 proc.) oraz Kanady i Szwecji (łącznie 13 proc. i reprezentują defensywne sektory gospodarki.

WSKAZÓWKA PB:

Plusem produktu jest czas lokaty, ponieważ skutki spowolnienia gospodarczego będą najbardziej odczuwalne w ciągu najbliższego roku. Oznacza to, że spółki defensywne mają szansę na lepsze zachowanie niż pozostałe. Minusem ograniczenie zysków do 16 proc.

7. Kredyt Bank Sześciomiesięczna lokata strukturyzowana oparta na kursie EUR/PLN. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę kapitału na koniec inwestycji, a bank szacuje zysk na około 11,5 proc. Minimalna wpłata: 5 tys. zł. W ofercie do 19 stycznia.

Jeżeli od 20.01.2012 roku do 23.07.2012 roku kurs EUR/PLN, notowany na rynku międzybankowym wg Reuters utrzyma się w przedziale 4,20-4,90 zł, to odsetki wyniosą 11,5 proc. w skali roku.

WSKAZÓWKA PB:

Plus — szeroki przedział widełek i duże prawdopodobieństwa utrzymania się w nich; minus — wysokie opłaty za wycofanie kapitału przed terminem zapadalności: 3 proc. w pierwszych dwóch miesiącach trwania lokaty, 2 proc. w kolejnych dwóch i 1 proc. na 2 miesiące przed terminem zakończenia inwestycji.

8. Bank Millennium Roczna Lokata Inwestycyjna Stały Kurs połączona z miesięczną Lokatą Promocyjną z gwarantowanym 10-procentowym zyskiem i stuprocentową ochroną kapitału. Minimalna wpłata: 1 tys. zł. W ofercie do 31 stycznia.

Zysk będzie uzależniony od kursu euro do złotego. Obserwacja będzie przeprowadzona na starcie lokaty, po sześciu miesiącach i po roku. Jeśli kurs znajdzie się w przedziale -0,20 zł — +0,10 zł, to odsetki mogą wynieść do 10 proc.

WSKAZÓWKA PB:

Widełki kursowe są niewielkie, sytuacja na rynku walutowym mało stabilna, więc ryzyko duże. Lokata dla osób, które są w stanie zaryzykować w zamian za dość wysokie oprocentowanie.

9. Nordea Polska TUnŻ Nordea Gwarant — Polskie Giganty II — druga edycja trzyletniego produktu strukturyzowanego w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i opartego na notowaniach 6 spółek z WIG20. Minimalna wpłata: 1 tys. zł. W ofercie do 31 stycznia.

W skład koszyka wchodzą: KGHM, TP, PKN Orlen, PGE, PKO BP i Pekao. Spółki te pod względem kapitalizacji stanowią prawie 62 proc indeksu WIG20. Produkt jest dostępny w dwóch wersjach: z 95- lub 100-procentową ochroną kapitału w dniu zakończenia inwestycji.

WSKAZÓWKA PB:

Plusem produktu jest opcja autocall, która daje możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji. Wystarczy, że średnia wartość akcji spółek wchodzących w skład koszyka będzie wyższa lub równa wartości początkowej.

10. PKO BP Sześciomiesięczna lokata strukturyzowana oparta na kursie USD/PLN ze 100-procentowąochroną kapitału. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Pierwsza subskrypcja potrwa do 10 lutego 2012 r.

Produkt oferowany będzie w sześciu okresach subskrypcji w ciągu I półrocza 2012 r. Maksymalny zysk ma wynieść 12 proc. w skali roku, ale tylko pod warunkiem, że w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN znajdzie się przedziale +/- 10-15 groszy od kursu początkowego.

WSKAZÓWKA PB:

Lokata daje szanse na zarobek również w szerszych widełkach. Przy kursie USD/PLN w przedziale +/- 20-25 groszy oprocentowanie wyniesie 4,5-6,5 proc. w skali roku, przy kursie +/- 30-35 groszy 2-4 proc. Jest więc szansa, że nie pozostanie się bez zysku.

11. Expander Kopalnia Złota jest dwuletnią lokatą strukturyzowaną ze 100-procentową ochroną kapitału opartą na cenie złota przygotowaną przez TUnŻ Europa. Minimalna wpłata wynosi 3 tys. zł. W ofercie do 31 stycznia.

Na Kopalni Złota ze 100-procentową ochroną kapitału zarobić będzie można maksymalnie 59,5-80,5 proc. (29,75-40,25 proc. w skali roku). W konstrukcji produktu znajduje się bariera knock-out wynosząca 70 proc. powyżej ceny początkowej.

WSKAZÓWKA PB:

W ciągu dwóch lat cena złota powinna wzrosnąć, a więc szansa na zysk jest duża. Ryzykiem jest ograniczenie współczynnika partycypacji do 70 proc. Jeśli cena złota podczas trwania inwestycji przekroczy tę barierę, inwestorzy na Kopalni Złota nic nie zarobią.

12. Expander Piątka na Zysk (4) to maksymalnie 3-letni produkt z opcją autocall i maksymalnym zyskiem z przedziału 15-45 proc. (5-15 proc. w skali roku) przygotowany przez TUnŻ Europa. Minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł. W ofercie do 31 stycznia.

Zysk będzie zależał od zmiany kursu koszyka spółek, w skład którego wchodzą: France Telecom, GlaxoSmithKline, Bank Of China, Kraft Foods i indeks WIG20.

WSKAZÓWKA PB:

Dotychczas lokaty z opcją autocall, czyli możliwością wcześniejszego wyjścia z inwestycji, należały do najatrakcyjniejszych, ponieważ najczęściej przynosiły zyski. Plusem lokaty jest dywersyfikacja geograficzna koszyka.

13. DB PBC db Inwestuj w Przyszłość

— Stabilny Wzrost VI to 15-letni produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy oparty na indeksie Nomura Growth Poland 2. Pierwsza wpłata co najmniej 4,5 tys. zł; dodatkowe minimum 136 zł. W ofercie do 31 stycznia.

Zysk z inwestycji będzie zależał od zachowania się indeksu Nomura Growth Poland 2, który odzwierciedla wyniki portfela złożonego z kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i DJ Euro Stoxx 50. Mechanizm identyfikacji trendu pozwala na zarabianie zarówno w trakcie zwyżek, jak i spadków.

WSKAZÓWKA PB:

W przypadku braku doda tkowych wpłat miesięcznych i wcześniejszego zerwania inwestycji trzeba się liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Ryzykiem jest czas trwania inwestycji — 15 lat.

14. BZ WBK Bank oferuje trzy półroczne lokaty oparte na kursie EUR/ PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski: Złoty Stabilizacja, Euro Plus oraz Złoty Plus. Będzie można na nich zarobić maksymalnie 3,5-6 proc. Minimalna wpłata wynosi 3 tys. zł. W ofercie do 19 stycznia.

Z EUR Euro Plus zyski wyniosą do 12 proc. rocznie, jeśli kurs wzrośnie o 20-30 gr. Z EUR Złoty Plus tyle samo, jeżeli kurs spadnie o 20-30 gr. W obu lokatach oprocentowanie może wynieść 7 proc., jeśli zmiana wyniesie 10-20 lub 30-40 groszy. EUR Złoty Stabilizacja da 7 proc. zysku, gdy kurs znajdzie się w widełkach -10/+10 proc.

WSKAZÓWKA PB:

Z oprocentowania lokat wynika, że bardziej ryzykowne jest obstawianie spadku lub wzrostu kursu EUR/PLN o 20-30 gr. niż stabilizacja w przedziale -10/+10 gr (większe ryzyko, wyższe ewentualne zyski).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu