Będzie tylko trochę łatwiej

Emil Górecki
opublikowano: 22-05-2006, 00:00

Unijna Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych przygotowała rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych. Wprowadzą one jedynie kilka ułatwień.

Na początku maja Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła projekty rozporządzeń dotyczących funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na nowy okres budżetowy 2007-13. Rozporządzenia przyznają prawa i nakładają obowiązki na państwa członkowskie, ich administrację i inne organy, którym zostaną wyznaczone zadania zarządzania i kontroli programów operacyjnych.

— Zmiany, które wynikają z nowych rozporządzeń, dotyczą przedsiębiorców jedynie w sposób pośredni — tłumaczą urzędnicy gabinetu Danuty Hübner, unijnej komisarz ds. polityki regionalnej.

Bez rewolucji

Przyjęte przez ECOFIN rozporządzenia nie wprowadzają zasadniczych zmian dla bezpośrednich beneficjentów unijnych funduszy. Większość ustaleń zawartych w projektach reguluje sposób funkcjonowania systemu zarządzania środkami strukturalnymi. Zmiany, jakie zostały do nich wprowadzone, upraszczają dotychczasowe zasady uzyskiwania i wykorzystywania funduszy.

Jedną z ważniejszych zmian jest utrzymanie kwalifikowalności podatku VAT na obecnych zasadach, bez ograniczenia ze względu na rodzaj beneficjenta. Możliwość taką będą miały jedynie kraje o PKB na mieszkańca nie przewyższającym 85 proc. średniej w 25 krajach unijnych.

— Zapis ten oznacza zwiększenie stopy współfinansowania ze strony Unii Europejskiej, a tym samym złagodzenie wymogów związanych z użyciem wkładu własnego przez beneficjentów — mówi Renata Calak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dotychczas maksymalny poziom współfinansowania wspólnotowego inwestycji wynosił 75 proc. jej całkowitej wartości. Nowe rozporządzenia podwyższają ten poziom do 85 proc. Dodatkowo wprowadzają do 2010 r. zasadę „n+3”, co w praktyce oznacza dłuższy okres rozliczeniowy. Ministerstwo liczy na zwiększenie w ten sposób poziomu wydatkowania przyznanych Polsce funduszy.

Pomoc z banków

Nowością są wspólne inicjatywy Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mające zwiększyć wykorzystywanie funduszy unijnych przez działania doradcze w przygotowaniu projektów i korzystne kredyty.

— Inicjatywa JEREMIE (Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) zakłada zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w proces wzmacniania funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz inwestycyjnych, wspierających finansowo sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa JASPERS (Wspólnotowe Wsparcie Projektów w Regionach Europejskich) stanowi program pomocy technicznej adresowany do nowych państw członkowskich, służący przygotowaniu projektów infrastrukturalnych w transporcie i ochronie środowiska. Mogą one być finansowane z funduszy europejskich oraz z pożyczek z EBI czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju — tłumaczy Renata Calak.

Trzecią taką inicjatywą jest JESSICA (Wspólna Europejska Pomoc dla Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich). Zakłada ona współpracę między Komisją Europejską, EBI oraz EBOR. Urzędnicy gabinetu komisarz Hübner twierdzą, że oznacza to szerszy zakres wykorzystania przez przedsiębiorców instrumentów inżynierii finansowej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego będzie wspierał w nowych państwach członkowskich budownictwo mieszkaniowe.

— Wydatki takie będą kwalifikowalne, gdy zostaną uwzględnione w ramach zintegrowanego programu rozwoju miejskiego, np. programu rewitalizacji, lub w ramach zdefiniowanego w programie operacyjnym priorytetu, poświęconego obszarom doświadczającym lub zagrożonym fizyczną degradacją czy wykluczeniem społecznym — tłumaczy Renata Calak.

Gospodarka i zatrudnienie

Nowe dokumenty zmieniają zasady przeznaczania środków polityki spójności na realizację celów odnowionej strategii lizbońskiej, tj. wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Docelowe poziomy wydatków ze środków wspólnotowych na te cele będą wynosić 60 proc.

— Przepisy te nie dotyczą dziesięciu nowych państw członkowskich, jednakże Polska zobowiązała dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć ten pułap. Takie uregulowanie wymusi zwiększenie inwestycji na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, badania i rozwój, wsparcie kapitału ludzkiego i zrównoważony rozwój — mówi Calak.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Emil Górecki

Polecane