Biorcy rzadko myślą o dofinansowaniu z UE

Dorota Kaczyńska
opublikowano: 12-10-2005, 00:00

Przedsiębiorcy ubiegający się o unijne dotacje, a finansujący inwestycje leasingiem, częściej uzyskiwali wsparcie.

Zainteresowanie unijnymi dotacjami na inwestycje finansowane w drodze leasingu nie jest duże. W ramach poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) nie złożono w ogóle wniosków o wsparcie inwestycji finansowanych w ten sposób. Natomiast 10 proc. wniosków składanych w działaniu 2.3 SPO WKP ma związek z umowami leasingowymi. To niewiele, jednak ostatecznie wsparcie w tej grupie uzyska 16 proc. złożonych projektów. To bardzo dobry wynik!

— Średnio 10 proc. wniosków ubiegających się o dofinansowanie z tego działania otrzymuje je — uważa Aleksandra Sztetyłło, dyrektor zespołu komunikacji wewnętrznej i promocji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Ograniczone możliwości

Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z leasingu jako instrumentu finansowania inwestycji wspieranych ze środków funduszy strukturalnych jedynie w wybranych programach. Najczęściej leasing jest wykorzystywany w ramach SPO WKP (działania 1.4, 2.2, 2.3 i 2.4). Ponadto koszty leasingu są uznawane za wydatki kwalifikowane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (działanie 3.4).

— Należy pamiętać, że już np. w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich oraz SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, koszty projektów wynikające z umowy leasingu nie są objęte dofinansowaniem — mówi Witold Drożdż, dyrektor biura Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

Początkowo przedsiębiorcy rzadko sięgali po leasing jako źródło finansowania inwestycji, na które zamierzali uzyskać wsparcie.

— Podstawowym powodem był brak informacji o kwalifikowalności kosztów leasingu w poszczególnych programach, a także niejasne procedury dotyczące warunków, jakie musi spełniać umowa leasingu — mówi Witold Drożdż.

— Nie wiadomo było m.in., jakie formy leasingu będą akceptowane, w jakim trybie wypłacane będą dopłaty, czy jakiej treści promesa udzielenia leasingu zostanie zaakceptowana — dodaje Adam Bednarski, główny specjalista ds. rozwoju produktów z Raiffeisen Lea-sing Polska.

Do tego doszły ograniczenia przedmiotowe, jak np. brak możliwości finansowania przedmiotów używanych w działaniu 2.3 SPO WKP. Ostatnio jednak to ograniczenie wyeliminowano.

— Teraz leasing jest już znacznie częściej wskazywany jako instrument finansowy, choć nadal przewaga kredytów bankowych jest znaczna — twierdzi Witold Drożdż.

Kwalifikowane wydatki

Dotacji na finansowanie leasingu środków trwałych nie ma. Można go jednak ująć w kosztach kwalifikowanych (czyli objętych wsparciem) przy różnych inwestycjach. W działaniu 2.3 SPO WKP można uzyskać dotację powyżej 125 tys. zł. Trzeba jednak sfinansować inwestycję środkami z kredytu lub z funduszu inwestycyjnego wysokości co najmniej 25 proc. wnioskowanej wartości dofinansowania. Z tego obowiązku zwolnieni są beneficjenci, którzy sfinansują inwestycję z wykorzystaniem leasingu środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na leasingobiorcę.

— Należy pamiętać, że jeżeli finansowanie na podstawie umowy leasingu będzie mniejsze niż 25 proc. kwoty wsparcia, wówczas tę różnicę beneficjent musi sfinansować, korzystając z kredytu lub środków z funduszu inwestycyjnego —podkreśla Aleksandra Sztetyłło.

Za koszt kwalifikowany uznaje się spłatę wartości początkowej należną instytucji finansującej z tytułu leasingu środków trwałych.

— Do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się jednak spłaty wartości początkowej środków trwałych, jeśli zostały one wcześniej zbyte przez korzystającego z leasingu na rzecz finansującego (leasing zwrotny) — zaznacza Aleksandra Sztetyłło.

Brak źródeł...

Unijnym wsparciem objęto głównie projekty inwestycyjne, w których finansowanie dotyczyło urządzeń, maszyn i ciągów technologicznych.

— Rzadko rekomendację do objęcia dopłatami uzyskiwały środki transportu, ze względu na rygory związane z dokumentowaniem zgodności deklarowanego celu z faktycznym użyciem — twierdzi Adam Bednarski.

Składane wnioski odrzucano z powodu braku pokrycia zakładanych zewnętrznych źródeł finansowania w promesie kredytowej, leasingowej lub w dokumencie potwierdzającym korzystanie z funduszy inwestycyjnych.

— Wnioskodawca nie może zapominać, iż wsparcie jest refundacją poniesionych wydatków. Musi więc zapewnić wystarczające źródła finansowania dla projektu, widoczne w sprawozdaniach finansowych (środki własne, kredyt, leasing, inne źródła finansowania) — zaznacza Aleksandra Sztetyłło.

Ponadto wnioskodawcy często zaliczali do wydatków kwalifikowanych nakłady nie podlegające dofinansowaniu.

...i zainteresowania

Na podobnych zasadach można ubiegać się o dotację w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP. W tym przypadku leasing środków trwałych także nie stanowi odrębnej kategorii upoważniającej do starania się o wsparcie finansowe.

— Został natomiast zaliczony do kategorii kosztów uznanych za kwalifikowane do wsparcia. Jednak nie odnotowaliśmy zainteresowania ze strony firm ubieganiem się o dofinansowanie wydatków z tytułu leasingu — mówi Elżbieta Parandowska z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Należy pamiętać, że wydatek kwalifikowany stanowią tylko raty kapitałowe z tytułu leasingu środków trwałych. Umowa leasingu musi zawierać tzw. opcję nabycia, a przedsiębiorca musi z niej skorzystać lub przeniesienie własności nastąpi z samej umowy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Kaczyńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu