BM BPH: w tym roku zysk netto KGHM przekroczy 200 mln zł

KGHM zamierza utworzyć rezerwy na orzeczone przez IKS zaległości podatkowe w wysokości 63 mln. zł. w pierwszym kwartale 2002 roku. Z tej kwoty 50,5 mln. zł. zostanie zaksięgowane jako zobowiązanie pozabilansowe, a 12,4 mln. zł. jako rezerwa na zobowiązanie podatkowe. Oznacza to, że tylko ta druga kwota zmniejszy zysk za I kwartał. Zaksięgowanie pozostałej kwoty jako zobowiązanie pozabilansowe Koncern tłumaczy bardzo dużym prawdopodobieństwem, że decyzja kontroli skarbowej zostanie uchylona w wyniku odwołania. Szacujemy, że zysk netto Koncernu w całym 2002 roku będzie zdecydowanie wyższy od prognoz Zarządu i wyniesie ponad 200 mln. zł. Pozytywnie na wynik pierwszego kwartału wpłynie wzrost cen miedzi oraz „przejściowo” wysoki kurs dolara do złotówki na początku roku. Negatywnie na wyniki Koncernu mogłaby natomiast wpłynąć realizacja żądań związków zawodowych, które domagają się wypłaty nagród za ubiegły rok. Uważamy, że kluczowym czynnikiem dla rynkowej wyceny Koncernu jest poziom cen miedzi. Dlatego z uwagi na utrzymującą się wysoką cenę zalecamy wykorzystać obecne osłabienie kursu do kupna akcji Koncernu, z uwagi na znaczne prawdopodobieństwo poprawy notowań przy utrzymaniu się cen miedzi na poziomie przewyższającym koszty produkcji KGHM.

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ