Chcemy być znaczącym inwestorem w polskiej energetyce

Materiał partnera stronyt
opublikowano: 25-02-2016, 22:00

Grupa CEZ uznała polski rynek energii za perspektywiczny ze względu na możliwości rozwoju i potencjał.

Grupa bacznie obserwuje otoczenie regulacyjne i polityczne, by z sprostać oczekiwaniom akcjonariuszy CEZ i wykorzystać szanse rozwoju w Polsce.

Grupa CEZ jest od 10 lat obecna w Polsce. Jakie działania uznaje pani za największy sukces firmy? Bohdana Horáčková: 10 lat, zwłaszcza w sektorze energetycznym, któremu towarzyszy duża dynamika zmian, to przede wszystkim okres weryfikacji dla podmiotów działających na tym jakże wymagającym rynku. W tym kontekście bez wątpienia jednym z największych sukcesów Grupy CEZ jest wypracowanie pozycji silnego, stabilnego i ważnego partnera polskiej energetyki.

Od 2006 r., czyli przejęcia jednej z najnowocześniejszych elektrociepłowni w Polsce — obecnie CEZ Chorzów, staramy się efektywnie nią zarządzać, optymalizując procesy technologiczne i wprowadzając innowacyjne rozwiązania. W tym samym czasie kupiliśmy elektrownię w Skawinie i przez ostatnie 10 lat zrobiliśmy wiele, aby ją zmodernizować — kilka lat temu w CEZ Skawina uruchomiliśmy instalację odsiarczania spalin, znacząco ograniczając ilość szkodliwych emisji, zbudowaliśmy instalację podawania biomasy, usprawniliśmy wiele znaczących procesów technologicznych, a ubiegłym roku zakończyliśmy remont generatora TG6, podnosząc sprawność turbozespołu i obniżając wskaźnik emisyjności o około10 proc.

Do kamieni milowych 10 lat działalności w Polsce możemy zaliczyć zakup spółki Eco-Wind Construction i skierowanie potencjału inwestycyjnego w kierunku odnawialnych źródeł energii. Stawiamy na czystą energię i liczymy na stabilne warunki do ich dalszego rozwoju.

Bardzo ważne są też dla nas projekty, których jesteśmy współautorami — przykładem niech będzie program Ciepło dla Krakowa, który jest benchmarkiem dla wielu działań promujących ciepłownictwo w Polsce.

Nasza działalność w Polsce, inwestycje w odnawialne źródła energii, optymalizacja procesów technologicznych oraz wiedza ekspercka, którą chętnie dzielimy się z partnerami, zapewniła nam ważne miejsce w debacie o polskiej energetyce — to sukcesy ostatniej dekady i jednocześnie wyzwanie na kolejne lata.

Jakie będą kierunki dalszego rozwoju Grupy CEZ na rynku polskim?

Polski rynek energii został uznany przez Grupę CEZ za perspektywiczny ze względu na możliwości rozwoju i potencjał rozszerzania biznesu. Skupiamy działalność na utrzymaniu i modernizacji majątku wytwórczego Grupy oraz na perspektywach rozwoju. Bacznie obserwujemy otoczenie regulacyjne i polityczne, aby z jednej strony sprostać oczekiwaniom akcjonariuszy CEZ, a z drugiej wykorzystać szanse rozwoju, które istnieją w Polsce. Aby móc je wykorzystać w pełni, niezbędna jest przewidywalność skutków podejmowanych decyzji i długofalowa stabilność regulacji.

Uznajemy portfolio naszych projektów wiatrowych za bardzo wartościowe i wciąż je rozwijamy. Liczymy, że wkrótce ukształtuje się długoterminowa stabilna legislacja zarówno dla inwestorów farm wiatrowych, jak i całego systemu odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy przekonani, że inwestycje, które Grupa CEZ Polska zrealizowała, w tej części rynku przyniosą nam racjonalną stopę zwrotu.

BOHDANA HORÁČKOVÁ, prezes zarządu CEZ Polska

Koncentrujemy się na działaniach dotyczących dużych instalacji OZE i mniejszych źródeł generacji rozproszonej. Chcemy także wykorzystać szanse i potencjał, jaki niesie poprawa efektywności energetycznej, podejmując działania w obszarze ESCO.

W Polsce jest duży potencjał rozwoju ciepłownictwa systemowego i wysokosprawnej kogeneracji. Chciałabym podkreślić, że jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem rozwoju rynku ciepła na Śląsku i w Małopolsce. Wspólnie z lokalnymi dystrybutorami przez konkretne działania efektywnie wspieramy programy ograniczenia niskiej emisji, niezwykle istotne dla poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Dla nas jako inwestora jest to ogromnie ważne i w pełni się wpisuje w misję Grupy CEZ.

Otrzymaliście tytuł Symbolu Działań Proekologicznych 2015 za zastosowanie wysokich norm środowiskowych w CEZ Skawina i CEZ Chorzów. Czy oznacza to opracowanie długotrwałej strategii proekologicznej i jak taka strategia będzie wyglądała?

Oczywiście nasza polityka proekologiczna jest integralną częścią długofalowej strategii biznesowej, ale podkreślam tu integralność i spójność obu celów. Nie chcemy tworzyć nowych dalekosiężnych wizji, bo nasze cele, które konsekwentnie realizujemy, dzieją się tu i teraz.

Przykładów naszych proekologicznych działań jest naprawdę sporo: elektrociepłownia CEZ Chorzów (jedna z najnowocześniejszych w Polsce) została zaprojektowana, by spełniać rygorystyczne wymagania emisyjne dyrektywy unijnej IED — monitorowany przez elektrociepłownię poziom zanieczyszczeń jest średnio prawie dwukrotnie mniejszy niż w przypadku przeciętnej elektrowni w Polsce. Ostatnie inwestycje w Chorzowie pozwoliły o 70 proc. ograniczyć zużycie chemikaliów stosowanych do uzdatniania wody i umożliwiły ponowne wykorzystanie ścieków. W elektrowni CEZ Skawina zmodernizowaliśmy elektrofiltry, a dzięki instalacji odsiarczania, ograniczyliśmy ilość pyłów i siarki emitowanych przez zakład. Oba zakłady przeprowadziły także szereg wymiernych inwestycji w zakresie ograniczania emisji hałasu. Nieustannie prowadzimy także działania edukacyjne — na terenie województwa małopolskiego i aglomeracji śląskiej wraz z partnerami promujemy bezpieczne ciepło sieciowe, zachęcając mieszkańców do przyłączania się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

To tylko wybrane przykłady działań, które najlepiej obrazują proekologiczne priorytety Grupy CEZ w Polsce. Przywołany tytuł Symbolu 2015 jest wspaniałym dowodem uznania dla naszej działalności i potwierdzeniem słusznie obranego kierunku, w którym chcemy podążać — wierzymy jednak, że najlepiej mówią o nas czyny, dlatego nie ustajemy w staraniach, by nasze działania były w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przyczyniały się do ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera stronyt

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Ekologia / Chcemy być znaczącym inwestorem w polskiej energetyce